Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537843-2021

22/10/2021    S206

Netherlands-Utrecht: Snow-clearing services

2021/S 206-537843

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
National registration number: 361633343
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
Contact person: Marilyn Inge
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telephone: +31 615609651
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4e92d81dc95a15bb38ef6bcc8498e275
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4e92d81dc95a15bb38ef6bcc8498e275
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

31164096: Het coördineren en het uitvoeren van gladheidbestrijding Noord- Nederland Oost

Reference number: 31164096
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

het coördineren en het uitvoeren van de gladheidbestrijding binnen het coördinatiegebied, Noord- Nederland Oost gedurende het strooiseizoen in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 mei 2025.

De perceel indeling is als volgt:

- Perceel 1 : Groningen

Steunpunt Leek

Steunpunt Kolham

Steunpunt Winschoten

- Perceel 2 : Drenthe

Steunpunt Assen

Steunpunt Hoogeveen

Steunpunt Erm

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1, Groningen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL1 Noord-Nederland
Main site or place of performance:

Noord- Nederland Oost

II.2.4)Description of the procurement:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2022
End: 01/05/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

driemaal te verlengen, telkens voor een periode van één jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

herhaling van diensten

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2, Drenthe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL1 Noord-Nederland
Main site or place of performance:

Noord- Nederland Oost

II.2.4)Description of the procurement:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2022
End: 01/05/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

driemaal te verlengen, telkens voor een periode van één jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

herhaling van diensten

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/12/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/12/2021
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode;

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in de Aanbestedingsleidraad.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een een aanbestedingsleidraad opgesteld. Dit document en overige aanbestedingsdocumenten zijn bij deze aankondiging gevoegd, dan wel zijn te downloaden op www.TenderNed.nl.

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en de aanbestedingsleidraad, prevaleert de aanbestedingsleidraad.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Rijkswaterstaat treedt op als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 1.1 juncto artikel 2.11 van de Aanbestedingswet 2012.

De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat).

Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op:

http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

Inlichtingenbijeenkomst:

De 1e inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op 29 oktober 2021 om 10:00 uur. Vanwege COVID-19 zal deze bijeenkomst digitaal via Teams plaatsvinden. U dient zich hiervoor vooraf, uiterlijk woensdag 27 oktober 2021, aan te melden via Tenderned, tabblad ‘berichten’ met vermelding van uw naam en e-mailadres. Uiterlijk donderdag 28 oktober 2021 ontvangt u op dit e-mailadres de link om de bijeenkomt bij te wonen.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zie ARW2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021