Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537848-2021

22/10/2021    S206

Netherlands-IJmuiden: Office cleaning services

2021/S 206-537848

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Velsen
National registration number: 251945316
Postal address: Dudokplein 1
Town: IJmuiden
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1971 EN
Country: Netherlands
Contact person: Angelique Koelemeijer
E-mail: angelique.koelemeijer@stichtingrijk.nl
Telephone: +31 611361244
Internet address(es):
Main address: http://www.velsen.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5002571e8638c9c223a4f665c0c45ea0
Additional information can be obtained from another address:
Official name: via Tenderned
Town: Velsen
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5002571e8638c9c223a4f665c0c45ea0
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: via Tenderned
Town: Velsen
Country: Netherlands
E-mail: info@velsen.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.velsen.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Schoonmaak en Glasbewassing

Reference number: VLS202109 PRJ-2000228
II.1.2)Main CPV code
90919200 Office cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De doelstelling van de aanbesteding is het sluiten van een contract voor de schoonmaak van de interieurs in verschillende gemeentelijke gebouwen. De aanbesteding gebeurt op basis van een actueel programma van eisen waarvan in ieder geval een sociale paragraaf gericht op inzet van mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt en duurzaamheidseisen, onderdeel uitmaakt. De opdracht wordt als één pakket aanbesteed.

De glasbewassing maakt ook onderdeel uit van de aanbesteding.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90911000 Accommodation, building and window cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL323 IJmond
Main site or place of performance:

IJmuiden

II.2.4)Description of the procurement:

De gemeente heeft het budget voor het schoonmaakonderhoud en glasbewassing vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met enkele regiewerkzaamheden, welke op basis van schatting meewegen. Deze schatting is gemaakt aan de hand van gegevens uit een recent kalenderjaar. Zie verder het Aanbestedingsdocument.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 80
Price - Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wanneer de gemeente gebruik maakt van één of meerdere verlengingen zal zij dit uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum schriftelijk bekend maken. Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt, of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De gemeente heeft als doel om per 1 juli 2022 een overeenkomst in te laten gaan met een initiële looptijd van drie (3) jaar met de mogelijkheid voor de gemeente om eenzijdig de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden vijf (5) maal voor de duur van één (1) jaar te verlengen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Algemene Verklaring,

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/12/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/12/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Haarlem
Town: Haarlem
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.b-nho@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616100
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021