Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537868-2021

22/10/2021    S206

Poland-Przymuszewo: Forestry services

2021/S 206-537868

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nadleśnictwo Przymuszewo
Postal address: Przymuszewo 3
Town: Przymuszewo
NUTS code: PL637 Chojnicki
Postal code: 89-634 Leśno
Country: Poland
E-mail: kajetan.majkowski@torun.lasy.gov.pl
Telephone: +48 525541919
Fax: +48 523981777
Internet address(es):
Main address: http://przymuszewo.torun.lasy.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_przymuszewo
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo w roku 2022

Reference number: NN.270.11.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, pielęgnacji zadrzewień, utrzymania obiektów leśnych, ochrony przyrody oraz szkółkarstwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo w roku 2022. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 029 875.55 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa Antoniewo i Warszyn – realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, pozyskania i zrywki drewna

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Przymuszewo: Leśnictwa Antoniewo i Warszyn

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, pielęgnacji zadrzewień, utrzymania obiektów leśnych, ochrony przyrody. Zakres prac zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 248 451.24 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 500 zł w jednej z przewidzianych form wskazanych w pkt. 11.2 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa Chociński Młyn i Kokoszka – realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, pozyskania i zrywki drewna

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Przymuszewo: Leśnictwa Chociński Młyn i Kokoszka

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, pielęgnacji zadrzewień, utrzymania obiektów leśnych, ochrony przyrody. Zakres prac zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 208 444.97 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 500 zł w jednej z przewidzianych form wskazanych w pkt. 11.2 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa Czernica i Młynek – realizacja w 2022 roku usług dot. gospodarki leśnej, pozyskania i zrywki drewna, pełnienie dyżuru domowego na czas trwania bezpośredniej akcji p-poż na obrębie Laska

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Przymuszewo: Leśnictwa Czernica i Młynek; obręb Laska - dotyczy pełnienia dyżuru przeciwpożarowego

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, pielęgnacji zadrzewień, utrzymania obiektów leśnych, ochrony przyrody. Zakres prac zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 242 292.69 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000 zł w jednej z przewidzianych form wskazanych w pkt. 11.2 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa Zbrzyca i Laska – realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, pozyskania i zrywki drewna

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Przymuszewo: Leśnictwa Zbrzyca i Laska

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, pielęgnacji zadrzewień, utrzymania obiektów leśnych, ochrony przyrody. Zakres prac zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 191 620.85 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 500 zł w jednej z przewidzianych form wskazanych w pkt. 11.2 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa Bukówki i Parzyn – realizacja w 2022 roku usług dot. gospodarki leśnej, pozyskania i zrywki drewna, pełnienie dyżuru domowego na czas trwania bezpośredniej akcji p-poż na obrębie Przymuszewo

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Przymuszewo: Leśnictwa Bukówki i Parzyn; obręb Przymuszewo - dotyczy pełnienia dyżuru przeciwpożarowego

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, pielęgnacji zadrzewień, utrzymania obiektów leśnych, ochrony przyrody. Zakres prac zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 242 562.43 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000 zł w jednej z przewidzianych form wskazanych w pkt. 11.2 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa Dąbrowa i Lubnia – realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, pozyskania i zrywki drewna

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Przymuszewo: Leśnictwa Dąbrowa i Lubnia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, pielęgnacji zadrzewień, utrzymania obiektów leśnych, ochrony przyrody. Zakres prac zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 208 241.38 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 500 zł w jednej z przewidzianych form wskazanych w pkt. 11.2 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa Leśno i Przymuszewo – realizacja w 2022 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, pozyskania i zrywki drewna

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Przymuszewo: Leśnictwa Leśno i Przymuszewo

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, pielęgnacji zadrzewień, utrzymania obiektów leśnych, ochrony przyrody. Zakres prac zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 233 970.21 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000 zł w jednej z przewidzianych form wskazanych w pkt. 11.2 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Szkółka Leśna w Dąbrowie – realizacja w 2022 roku usług z zakresu szkółkarstwa, nasiennictwa, ochrony lasu oraz zbiór nasion w leśnictwie Chociński Młyn, Czernica, Dąbrowa i Laska

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77211300 Tree-clearing services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Przymuszewo: Szkółka Leśna w Dąbrowie; pozyskiwanie nasion w leśnictwach Chociński Młyn, Czernica, Dąbrowa i Laska

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, nasiennictwa i selekcji, pielęgnacji zadrzewień. Zakres prac zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 145 643.11 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 500 zł w jednej z przewidzianych form wskazanych w pkt. 11.2 SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa: Antoniewo, Chociński Młyn, Czernica, Kokoszka, Młynek, Warszyn, Zbrzyca, Bukówki, Dąbrowa, Laska, Lubnia i Parzyn - realizacja w 2022 roku usług maszynowego pozyskania i zrywki drewna

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211400 Tree-cutting services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Przymuszewo: Leśnictwa: Antoniewo, Chociński Młyn, Czernica, Kokoszka, Młynek, Warszyn, Zbrzyca, Bukówki, Dąbrowa, Laska, Lubnia i Parzyn

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Zakres prac zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 308 648.68 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 500 zł w jednej z przewidzianych form wskazanych w pkt. 11.2 SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w: art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca winien przedstawić:

- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”)

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dot. art. 108 ust. 1 pkt 1,2,4, art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP

- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP

- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP

- odpisu lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP

- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c PZP, art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I

62 000 zł

II) dla Pakietu II

52 000 zł

III) dla Pakietu III

60 000 zł

IV) dla Pakietu IV

48 000 zł

V) dla Pakietu V

61 000 zł

VI) dla Pakietu VI

52 000 zł

VII) dla Pakietu VII

59 000 zł

VIII) dla Pakietu VIII

37 000 zł

IX) dla Pakietu IX

77 000 zł

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

- oświadczenie Wykonawcy na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają:

a) Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, który zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie:

- dla Pakietów I, II, III, IV, VI: co najmniej 3 osobami, które szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką, co najmniej 1 osobą uprawnioną do obsługi żurawii hydraulicznych, w przypadku posiadania harwestera traktowany jest on jak czterech pilarzy. Jeden harwester może się powtarzać maksymalnie w trzech częściach zamówienia z wyłączeniem pakietu nr IX.

- dla Pakietów V, VII: co najmniej 3 osobami, które ukończyły szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką, co najmniej 1 osobą uprawnioną do obsługi żurawii hydraulicznych, w przypadku posiadania harwestera traktowany jest on jak czterech pilarzy. Jeden harwester może się powtarzać maksymalnie w trzech częściach zamówienia z wyłączeniem pakietu nr IX, co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi, w przypadku posiadania harwestera traktowany jest on jak czterech pilarzy. Jeden harwester może się powtarzać maksymalnie w trzech częściach zamówienia z wyłączeniem pakietu nr IX.

- dla Pakietu VIII: co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi, co najmniej 1 osobą uprawnioną do prowadzenia ciągnika z przyczepą

- dla Pakietu IX: co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką, 2 osobami uprawnionymi do obsługi żurawii hydraulicznych;

b) Warunki w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat:

zrealizował lub realizuje na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż:

- dla pakietu I 405 000 zł brutto (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna)

- dla pakietu II 340 000 zł brutto (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna)

- dla pakietu III 400 000 zł brutto (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna)

- dla pakietu IV 310 000 zł brutto (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna)

- dla pakietu V 400 000 zł brutto (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna)

- dla pakietu VI 340 000 zł brutto (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna)

- dla pakietu VII 380 000 zł brutto (zagospodarowanie lasu, pozyskanie i zrywka drewna)

- dla pakietu VIII 240 000 zł brutto (zagospodarowanie szkółki leśnej)

- dla pakietu IX 500 000 zł brutto (pozyskanie i zrywka drewna)

c) Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponowanie:

- dla Pakietów: I, II, IV, VI, VII: co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna stosowego i kłodowanego, co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby przeznaczonego do orki zrębów na gruntach leśnych

- dla Pakietów: III, V: co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna stosowego i kłodowanego, co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby przeznaczonego do orki zrębów na gruntach leśnych, co najmniej 1 szt. ciągnika przystosowanego do orki na gruntach leśnych

- dla Pakietu VIII: co najmniej 2 szt. ciągników rolniczych, co najmniej 1 szt. opryskiwacza ciągnikowego, co najmniej 1 szt. opielacza wielorzędowego, co najmniej 1 szt. pługa rolniczego, co najmniej 1 szt. brony rolniczej, co najmniej 1 szt. rozrzutnika do kompostów, co najmniej 1 szt. rozsiewacza do nawozów,

- dla Pakietu IX: co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester, co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna stosowego i kłodowanego (specjalistyczny ciągnik typu forwarder lub ciągnik z przyczepą samozaładowczą z żurawiem),

W celu spełnienia warunków Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- oświadczenie JEDZ

- potwierdzenie informacji nt. usług zrealizowanych lub realizowanych

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy, akty normatywne, normy i uregulowania wg których Wykonawca będzie zobowiązany realizować zamówienie wyszczególnione są w pkt 3 SWZ. Wzór umowy stanowi załącznik 12.1 i 12.2 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 09:15
Place:

Siedziba Nadleśnictwa Przymuszewo, Przymuszewo 3, 89-634 Leśno

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_przymuszewo .

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587709
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021