Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537881-2021

Submission deadline has been amended by:  598456-2021
22/10/2021    S206

Belgium-Heverlee: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 206-537881

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Associatie KU Leuven vzw - Bio-Incubator NV - CLT vzw
National registration number: 0419.052.173_524497
Postal address: p/a W. de Croylaan 60A - bus 5570
Town: Heverlee
NUTS code: BE242 Arr. Leuven
Postal code: 3001
Country: Belgium
Contact person: Aankoop
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Telephone: +32 16322982
Internet address(es):
Main address: www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426224
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=KULeuven-QOP21-1907-F02
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Universiteit
I.5)Main activity
Other activity: Onderwijs en onderzoek

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

QOP21-1907 - Raamovereenkomst ontwerpopdrachten voor kleine en middelgrote bouwprojecten

Reference number: KULeuven-QOP21-1907-F02_0
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

QOP21-1907 - Raamovereenkomst ontwerpopdrachten voor kleine en middelgrote bouwprojecten / Perceel 22A: ontwerpopdrachten provincie Antwerpen en Limburg en arrondissement Leuven / Perceel 22B: ontwerpopdrachten provincie Oost- en West-Vlaanderen, arrondissement Halle Vilvoorde en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest / Bestek TD/89608

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 22A: ontwerpopdrachten provincie Antwerpen en Limburg en arrondissement Leuven

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

QOP21-1907 - Raamovereenkomst ontwerpopdrachten voor kleine en middelgrote bouwprojecten / Perceel 22A: ontwerpopdrachten provincie Antwerpen en Limburg en arrondissement Leuven / Perceel 22B: ontwerpopdrachten provincie Oost- en West-Vlaanderen, arrondissement Halle Vilvoorde en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest / Bestek TD/89608

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 120
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Teneinde de overgangsperiode naar een nieuwe raamovereenkomst te overbruggen kan, op voorstel van het Bestuur, de overeenkomst verlengd worden met maximaal 3 maal 2 maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 22B: ontwerpopdrachten provincie Oost- en West-Vlaanderen, arrondissement Halle Vilvoorde en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE Belgique / België
II.2.4)Description of the procurement:

QOP21-1907 - Raamovereenkomst ontwerpopdrachten voor kleine en middelgrote bouwprojecten / Perceel 22A: ontwerpopdrachten provincie Antwerpen en Limburg en arrondissement Leuven / Perceel 22B: ontwerpopdrachten provincie Oost- en West-Vlaanderen, arrondissement Halle Vilvoorde en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest / Bestek TD/89608

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 120
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Teneinde de overgangsperiode naar een nieuwe raamovereenkomst te overbruggen kan, op voorstel van het Bestuur, de overeenkomst verlengd worden met maximaal 3 maal 2 maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie bestek

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Motivering voor een langere looptijd dan 4 jaar: voor dit type van deelopdrachten is het essentieel dat het Bestuur een langetermijn partnership kan opbouwen met de studiebureau’s. Er wordt immers verwacht van de weerhouden inschrijvers dat ze zich volledig inwerken en continu bijscholen in de concepten en ontwerpstandaarden van de KU Leuven. De opdracht wordt daarenboven gesplitst in 2 percelen en gegund aan telkens 3 opdrachtnemers, waardoor tijdens de volledige looptijd de mededinging tussen meerdere marktspelers mogelijk blijft.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 14:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Voorafgaand: Toelichtingsvergadering

Op 09.11.2021 om 10.00 uur is er een informatievergadering voorzien. Deze zal digitaal doorgaan via Teams. Een link naar de vergadering kan verkregen worden door een mail te sturen naar karen.degeyndt@kuleuven.be .

Vragen m.b.t. de procedure en de raamovereenkomst worden bij voorkeur op voorhand overgemaakt aan leveranciers.aankoop@kuleuven.be met in cc karen.degeyndt@kuleuven.be en met vermelding van het dossiernummer QOP21-1907.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank van Leuven
Postal address: Ferdinand Smoldersplein 5
Town: Leuven
Postal code: 3000
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021