Dienstleistungen - 537942-2018

06/12/2018    S235    Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Ronneby: Reparation och underhåll av hissar

2018/S 235-537942

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ronneby kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0837
Postadress: Kommunledningsförvaltningen
Ort: Ronneby
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
Postnummer: 372 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Symbonis
E-post: maria.symbonis@ronneby.se

Internetadress(er):

Allmän adress: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwrricbvu&GoTo=Tender

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Serviceavtal för hissar och lyftplattor

Referensnummer: 17/71
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50740000 Reparation och underhåll av hissar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser service och underhåll av hissar och lyftplattor samt akuta åtgärder vid stopp för Ronneby kommun samt AB Ronnebyhus.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
50750000 Underhåll av hissar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser service och underhåll av hissar och lyftplattor samt akuta åtgärder vid stopp för Ronneby kommun samt AB Ronnebyhus.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 092-208837
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen avbruten efter dom från Förvaltningsrätten i Växjö med utfallet att göra om upphandlingen.

Visma annons: https://opic.com/id/aftumxafvk

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/12/2018