Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537956-2021

22/10/2021    S206

Poland-Kup: Refuse and waste related services

2021/S 206-537956

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Prowod Sp. z o. o.
National registration number: 7541000021
Postal address: Rynek 4
Town: Kup
NUTS code: PL524 Opolski
Postal code: 46-082
Country: Poland
Contact person: Piotr Stolarski
E-mail: zamowienia@prowod.pl
Telephone: +48 774691181
Internet address(es):
Main address: www.prowod.pl
Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl/pn/prowod
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.platformazakupowa.pl/pn/prowod
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.platformazakupowa.pl/pn/prowod
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Gospodarka wodno-ściekowa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022r.

Reference number: ZP/PROW/166/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów komunalnych o określonych kodach (zgodnie z ustawą o odpadach) przekazanych przez Prowod

Sp. z o. o., a wcześniej odebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022r. - odpady o kodach 20 03 01 i 20 02 03

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Maksymalnie 30 km od siedziby Zamawiającego (ul. Rynek 4, 46-082 Kup), licząc po drogach publicznych umożliwiających transport ciężarowy.

II.2.4)Description of the procurement:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: odpady o kodzie 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady o kodzie 20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku do SWZ (OPZ).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022r. - odpady o kodach 20 02 01 i 20 01 08

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Maksymalnie 30 km od siedziby Zamawiającego (ul. Rynek 4, 46-082 Kup), licząc po drogach publicznych umożliwiających transport ciężarowy.

II.2.4)Description of the procurement:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: odpady o kodzie 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, odpady o kodzie 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku do SWZ (OPZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022r. - odpady o kodzie 20 03 07

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Maksymalnie 30 km od siedziby Zamawiającego (ul. Rynek 4, 46-082 Kup), licząc po drogach publicznych umożliwiających transport ciężarowy.

II.2.4)Description of the procurement:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: odpady o kodzie 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku do SWZ (OPZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022r. - odpady o kodzie 15 01 01

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Maksymalnie 30 km od siedziby Zamawiającego (ul. Rynek 4, 46-082 Kup), licząc po drogach publicznych umożliwiających transport ciężarowy.

II.2.4)Description of the procurement:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: odpady o kodzie 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku do SWZ (OPZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022r. - odpady o kodzie 15 01 02

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Maksymalnie 30 km od siedziby Zamawiającego (ul. Rynek 4, 46-082 Kup), licząc po drogach publicznych umożliwiających transport ciężarowy.

II.2.4)Description of the procurement:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: odpady o kodzie 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku do SWZ (OPZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022r. - odpady o kodzie 20 01 10

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Maksymalnie 30 km od siedziby Zamawiającego (ul. Rynek 4, 46-082 Kup), licząc po drogach publicznych umożliwiających transport ciężarowy.

II.2.4)Description of the procurement:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: odpady o kodzie 20 01 10 - Odzież. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku do SWZ (OPZ).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022r. - odpady o kodzie 17 03 80

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Maksymalnie 30 km od siedziby Zamawiającego (ul. Rynek 4, 46-082 Kup), licząc po drogach publicznych umożliwiających transport ciężarowy.

II.2.4)Description of the procurement:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: odpady o kodzie 17 03 80 - Odpadowa papa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku do SWZ (OPZ).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wszelkie decyzje i zezwolenia wymagane odpowiednimi przepisami prawa (art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach), niezbędne w celu realizacji przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części zamówienia, dla której wykonawca złoży swoją ofertę). Warunek dotyczy wszystkich części zamówienia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje miejscem do zagospodarowania przekazywanych przez Zamawiającego odpadów, zlokalizowanym w odległości maksymalnie 30 km od siedziby Zamawiającego (ul. Rynek 4, 46-082 Kup), licząc po drogach publicznych umożliwiających transport ciężarowy. Lokalizacja, o której mowa będzie właściwą dla dowożenia odpadów przez Zamawiającego.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i zapisami umownymi.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 11:05
Place:

Prowod Sp. z o. o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole

Information about authorised persons and opening procedure:

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Piotr Stolarski. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy (platformazakupowa.pl). W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Październik 2022r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021