Services - 537959-2021

22/10/2021    S206

Netherlands-Groningen: Services related to air pollution

2021/S 206-537959

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Groningen
National registration number: 01182023
Postal address: Sint Jansstraat 4
Town: Groningen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 9712 JN
Country: Netherlands
Contact person: Irene Dijkstra
E-mail: inkoop@provinciegroningen.nl
Telephone: +31 646834164
Internet address(es):
Main address: http://www.provinciegroningen.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=184625
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=184625
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Immissiemeting Siliciumcarbide-vezels

II.1.2)Main CPV code
90731000 Services related to air pollution
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het uitvoeren van immissiemetingen in de regio Oost Groningen en het rapporteren hierover in kwartaalrapportages en in een jaarrapportage.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90731400 Air pollution monitoring or measurement services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Groningen (Oost-Groningen)

II.2.4)Description of the procurement:

Het doel van deze opdracht is het beschikbaar maken van informatie over de immissieconcentratie van siliciumcarbide vezels voor toezicht op het bedrijf ESD-SIC bv en voor het informeren van overheden. In de afgelopen jaren zijn daartoe monsters genomen, immissieconcentraties bepaald en gerapporteerd. Het is de bedoeling dat de bemonstering op vier locaties, de immissiebepaling en de rapportage op vergelijkbare wijze worden voortgezet.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 30/04/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Twee keer met 1 jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie het Aanbestedingsdocument.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/12/2021
Local time: 10:00
Place:

NVT, elektronisch

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Groningen
Town: Groningen
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021