Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 537999-2018

06/12/2018    S235    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés

2018/S 235-537999

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 14122469

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delivaroskapu.org

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Lebonyolító műszaki ellenőr mérnök tanácsadó

Hivatkozási szám: EKR000660312018
II.1.2)Fő CPV-kód
71242000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés lebonyolítói, műszaki ellenőri és mérnök tanácsadói feladatainak ellátása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 695 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71248000
71311000
71311100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát utca 12–26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés lebonyolítói, műszaki ellenőri és mérnök tanácsadói feladatainak ellátása az alábbiak szerint:

a. közreműködés a beruházás pontos programjának, időbeli ütemezésének kialakításában, építészeti program összeállítása

b. közreműködés a létesítmény helyszínének kiválasztásában, helyszínek vizsgálata és elemzése

c. kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakszövetségekkel, szakértőkkel

d. fenntarthatósági vizsgálat és elemzés

e. mérnöki közreműködés a tulajdonszerzésben

f. költségbecslés és költségkövetés a tervezési és kivitelezési fázisokhoz kapcsolódóan

g. közreműködés a tervező kiválasztására irányuló eljárásban

h. tervezésfelügyelet

i. tervellenőrzés

j. közreműködés az építési engedélyezési eljárásban, építéshatósági eljárásokban, településrendezési eljárásokban

k. használat szempontjából kiemelt fontosságú tevékenységek véleményezése, illetve sportszakmai tanácsadás ellátása a tervezési és kivitelezési fázisban

l. BIM keretrendszer készítése, alkalmazásának felügyelete

m. közreműködés a kivitelező vállalkozó kiválasztására irányuló eljárások előkészítésében, valamint az eljárás ideje alatt mérnöki támogatás biztosítása

n. lebonyolítói közreműködés a létesítmény megvalósításában, ütemterv készítése és a készültség nyomonkövetése

o. műszaki ellenőri közreműködés a létesítmény megvalósításában,

p. az elkészült létesítmény átadás-átvételi eljárásának koordinálása, közreműködés

q. közreműködés a használatbavételi eljárásban

r. közreműködés az üzembe helyezésben

s. közreműködés az utófelülvizsgálati eljárásokban

Illetve a nevezett létesítményekhez csatlakozó egyéb kiegészítő infrastrukturális (közmű, közlekedés, stb.) projektelemekkel kapcsolatos valamennyi mérnöktanácsadási feladat.

Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírása tartalmazza.

A kivitelezés során megvalósítandó létesítmény főbb műszaki paraméterei:

Alapterület: minimum 40 000 m2

Befogadóképesség: 18 000 fő

Beépítésre kerülő acél tetőszerkezet tömege: minimum 2800-3000 t

A tetőszerkezet alátámasztás-mentes fesztávja: min. 110 m

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány képzettsége, tapasztalata / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. A II.2.7) pontban meghatározott időtartam tájékoztató jellegű, az szerződés időtartama a II.2.4) pontban meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséig tart.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére 14–30.1.2022 között kerül sor. Hazánk Szlovákiával együtt 20.7.2018-án írta alá az ezt biztosító Organising Agreementet. A döntő megrendezésének helyszínéül szolgáló (Magyarországon mindeddig megvalósult példa nélküli) egyedi létesítmény – előkészítést követő – tervezésének minimális időszükséglete 12 hónap, a kivitelezés időszükséglete pedig minimálisan 24 hónap, amelyet megelőzően szükséges a létesítmény tervezésére és kivitelezésére, valamint ezekhez kapcsolódóan lebonyolító szervezet és műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozóan is közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az ajánlatkérő számára a feladat ellátása érdekében a beruházás megkezdéséhez mindenképpen szükséges egy beruházás-lebonyolító szervezet kiválasztása, és a vele történő szerződéskötés a közbeszerzési dokumentumokban szereplő feladatokra.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 179-405943
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Lebonyolító műszaki ellenőr mérnök tanácsadó

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/11/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60524744
Postai cím: Hévízi út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: borbely.mariann@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 309905616
Fax: +36 13687205
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 695 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő: Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. (1033 Budapest Hévízi út 3/A.; adószám: 12344709-2-41). Nyertes ajánlattevő: Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. (1033 Budapest Hévízi út 3/A.; adószám: 12344709-2-41).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/12/2018