Services - 538027-2021

Submission deadline has been amended by:  595761-2021
22/10/2021    S206

Poland-Szczecin: Cleaning and sanitation services

2021/S 206-538027

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
National registration number: 000291411
Postal address: ul. Mączna 4
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-780
Country: Poland
Contact person: Bartosz Bobek
E-mail: org@zoz-zdroje.pl
Telephone: +48 918806227
Fax: +48 918806203
Internet address(es):
Main address: www.szpital-zdroje.pl
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPSZOZ „Zdroje" w pakietach

Reference number: 31/2021
II.1.2)Main CPV code
90900000 Cleaning and sanitation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ ZDROJE" ul. Mączna 4 w Szczecinie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2022
End: 31/01/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPS ZOZ „ZDROJE" przy ul. Św. Wojciecha 7 w Szczecinie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2022
End: 31/01/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 11:35
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021