Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538130-2021

22/10/2021    S206

Denmark-Aarhus: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 206-538130

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Aarhus Universitet
National registration number: 31119103
Postal address: Nordre Ringgade 1
Town: Aarhus C
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 8000
Country: Denmark
Contact person: Rikke Hoberg Sørensen
E-mail: rihs@au.dk
Telephone: +45 40879690
Internet address(es):
Main address: https://www.au.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2803b96e-0917-4312-ac70-bae5a64715da/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2803b96e-0917-4312-ac70-bae5a64715da/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2803b96e-0917-4312-ac70-bae5a64715da/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Digital Eksamensløsning

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med én leverandør på levering og implementering af en digital eksamensløsning til Aarhus Universitet.

Udbuddet omfatter således dels en IT-systemløsning til håndteringen af digitale eksamener hos Ordregiver, selve implementeringen samt en efterfølgende drift-, vedligeholdelses- og supportløsning.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK Danmark
Main site or place of performance:

Aarhus

II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet omfatter således dels en IT-systemløsning til håndteringen af digitale eksamener hos Ordregiver, selve implementeringen samt en efterfølgende drift-, vedligeholdelses- og supportløsning.

Udbuddet omfatter således en kontrakt, der indeholder elementer af såvel en offentlig kontrakt som en rammeaftale, idet kontrakten både omfatter Tilbudsgivers pligt til at levere de ovenfor angivne ydelser om etablering, levering, implementering og efterfølgende drift og vedligeholdelse af IT-systemet til digitale eksamener på Aarhus Universitet, ligesom der vil indgå et element af en rammeaftale i forbindelse med Ordregivers muligheder for i kontraktperioden at bestille relaterede konsulentydelser, tilpasninger og videreudviklingsarbejder i overensstemmelse med kontrakten.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Pris / Weighting: 30 %
Cost criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 70 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 108
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ansøger skal udfylde ESPD’et eller ESPD’er i Ethics i henhold til de efterspurgte oplysninger i Udbudsbetingelsers afsnit 2.2.

Udelukkelse – Personlige forhold: Ansøger skal anvende ESPD’et til at bekræfte, at Ansøger ikke er omfattet af nogle af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 135-136.

Teknisk og faglig formåen: Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD:

Referenceliste over mindst tre (3) og maksimum fem (5) tilsvarende referencer udført inden for de seneste tre (3) år.

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til referencer:

- Ansøger skal beskrive mindst tre (3) og maksimum fem (5) tilsvarende referencer udført inden for de seneste tre (3) år.

- Referencerne skal have været i drift i mindst 6 måneder.

- Referencerne skal have en samlet omsætning på minimum 4 mio. DKK. de seneste tre (3) år.

Udvælgelse:

Referencer.

Ved vurderingen af referencer vil Ordregiver vægte nedenstående positivt:

- Ansøgers redegørelse for erfaring med understøttelse af prøveformerne som ved krav (K) i bilag 3 - kravspecifikation kræves systemunderstøttet.

- Ansøgers redegørelse for deres håndtering af implementering af systemet.

- Redegørelse for erfaring med at kontrollere/forhindre eksamenssnyd ved hjælp af metoder beskrevet i krav (K) i kontraktbilag 3 - kravspecifikation.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele på baggrund af det indledende tilbud.

Der vil ikke blive ydet vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Ordregiver har lagt op til 2 forhandlingsmøder. Forhandlingsmøderne kan foregå skriftligt eller mundtligt ved personligt fremmøde eller over Teams. Alle prækvalificerede vil blive inviteret til alle dele af forhandlingerne.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ingen

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal angive følgende oplysninger i ESPD ang. Teknisk og faglig formåen:

Referenceliste over mindst tre (3) og maksimum fem (5) tilsvarende referencer udført inden for de seneste tre (3) år.

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til referencer:

- Ansøger skal beskrive mindst tre (3) og maksimum fem (5) tilsvarende referencer udført inden for de seneste tre (3) år.

- Referencerne skal have været i drift i mindst 6 måneder.

- Referencerne skal have en samlet omsætning på minimum 4 mio. DKK. de seneste tre (3) år.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 26/11/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021