Dienstleistungen - 538131-2018

06/12/2018    S235

Finnland-Turku: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

2018/S 235-538131

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 220-503895)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Turku 2029 -säätiö
Nationale Identifikationsnummer: 2934847-3
Postanschrift: PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Ort: Turku
NUTS-Code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postleitzahl: 20101
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Tapani Järvinen
E-Mail: tapani.jarvinen@turku.fi
Telefon: +358 449075896

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.turku.fi/hankinnat

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Turku 2029 -säätiön varainhoito

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää Turku 2029 -säätiön toimeksiannosta tarjouksia säätiön varainhallinnasta.

Hankinnassa on kaksi (2) osakokonaisuutta:

1. Osakkeet ja käteinen ja

2. Vaihtoehtoiset sijoitukset.

Turku 2029 -säätiön sijoitettava pääoma on 21 milj. EUR. Osakokonaisuuksien keskinäinen osuus sijoitettavasta pääomasta käy ilmi tarjouspyynnön liitteestä 3.

Tarjoaja voi tarjota yhteen tai molempiin osakokonaisuuksiin.

Kumpaankin osakokonaisuuteen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 220-503895

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4)
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kuvaus hankinnasta
Anstatt:

Osakokonaisuus 1 käsittää osakkeet ja käteisen. Osakesijoitukset ja niiden malliallokaatio on eritelty liitteessä 3.

Lähtökohtaisesti tälle osakepositiolle tavoitellaan viiden (5) prosentin vuosittaista tuottoa vallitsevassa markkinatilanteessa.

Lisäksi säätiön sijoitussuunnitelmassa on mainittu muun muassa seuraavaa: Osakesijoitusten pääpaino tulee olla likvideissä, tasearvoltaan alhaisesti hinnoitelluissa yhtiöissä, joiden odotettu pitkän aikavälin osinkotuoton oletetaan olevan hyvä ja kasvava sekä osingonjakosuhteen (pay out ratio) osalta kestävä. Käteisellä tässä tarkoitetaan maksuliikennetilillä olevia varoja.

Säätiö pidättää itselleen oikeuden hyväksyä vastapuolen, johon maksuliikennetili mahdollisesti avataan. Tilisijoituksen minimikoron tulee olla nolla prosenttia (0 %) eli negatiivisia korkoehtoja ei tilisijoitukselle hyväksytä.

Osakokonaisuuden lähtökohta on, että osakepaino muodostaa suurimman osan salkusta pitkällä aikavälillä, mutta markkinatilanteen ja varainhoitajan taktisen näkemyksen mukaan käteisen paino voi ajoittain salkussa olla jopa 100 %. Osakekokonaisuuden varainhoidossa arvostetaan pääomien puolustamista / tappioriskin aktiivista rajoittamista allokaatiopäätöksillä.

Valitun palveluntuottajan kanssa solmitaan joko varainhoitosopimus tai vakuutusluokista annetun lain 18 §:n mukainen sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus.

muss es heißen:

Osakokonaisuus 1 käsittää osakkeet ja käteisen. Osakesijoitukset ja niiden malliallokaatio on eritelty liitteessä 3.

Lähtökohtaisesti tälle osakepositiolle tavoitellaan viiden (5) prosentin vuosittaista tuottoa vallitsevassa markkinatilanteessa.

Lisäksi säätiön sijoitussuunnitelmassa on mainittu muun muassa seuraavaa: Osakesijoitusten pääpaino tulee olla likvideissä, tasearvoltaan alhaisesti hinnoitelluissa yhtiöissä, joiden odotettu pitkän aikavälin osinkotuoton oletetaan olevan hyvä ja kasvava sekä osingonjakosuhteen (pay out ratio) osalta kestävä.

Tarjousten vertailua varten annetaan seuraavat kriteerit: indeksin P/E alle 20, P/B alle 2 ja osinkotuotto yli 2,5 % pa. Tilaaja varaa oikeuden muuttaa kriteereitä markkinatilanteen mukaan sopimuskaudella.

Käteisellä tässä tarkoitetaan maksuliikennetilillä olevia varoja.

Säätiö pidättää itselleen oikeuden hyväksyä vastapuolen, johon maksuliikennetili mahdollisesti avataan. Tilisijoituksen minimikoron tulee olla nolla prosenttia (0 %) eli negatiivisia korkoehtoja ei tilisijoitukselle hyväksytä.

Osakokonaisuuden lähtökohta on, että osakepaino muodostaa suurimman osan salkusta pitkällä aikavälillä, mutta markkinatilanteen ja varainhoitajan taktisen näkemyksen mukaan käteisen paino voi ajoittain salkussa olla jopa 100 %. Osakekokonaisuuden varainhoidossa arvostetaan pääomien puolustamista / tappioriskin aktiivista rajoittamista allokaatiopäätöksillä.

Valitun palveluntuottajan kanssa solmitaan joko varainhoitosopimus tai vakuutusluokista annetun lain 18 §:n mukainen sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Korjausilmoituksella tarjouspyyntöä korjataan ja tarkennetaan sen mukaan, mitä hankintaan esitettyihin kysymyksiin annetuissa vastauksissa on kerrottu.