Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538160-2021

22/10/2021    S206

Sweden-Stockholm: Information technology services

2021/S 206-538160

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inspektionen för Vård och Omsorg
National registration number: 202100-6537
Town: Stockholm
NUTS code: SE11 Stockholm
Country: Sweden
Contact person: Eva Olander
E-mail: eva.olander@ivo.se
Internet address(es):
Main address: https://www.ivo.se/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afaxaqoajy&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afaxaqoajy&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ramavtal avseende mellanhand för förmedling av IT- konsulttjänster

Reference number: 2.3.2-38788/2021
II.1.2)Main CPV code
72222300 Information technology services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Under hösten 2020 startade IVO ett digitaliseringsarbete. Som ett resultat av det kommer myndighetens fortsatta utvecklings- och förvaltningsarbete att genomföras via agila team som arbetar enligt Scrum.

IVO har kontinuerligt behov av IT-konsulter med varierande kompetens. Ofta uppstår behovet med kort framförhållning. Verksamheten utvecklas ständigt och i ett högt tempo och det finns ett tryck på en föränderlig och flexibel IT-miljö. Detta gör det svårt att förutse ett framtida behov av IT-konsulter, vilken typ av kompetens som kommer att behövas och i vilken omfattning.

IVO har för avsikt att genom denna upphandling teckna ramavtal med en (1) mellanhand för förmedling av IT-konsult.Ramavtalstiden kommer att vara ett (1) år med möjlighet till förlängning.

IVO har ensidig rätt att förlänga ramavtalet en eller flera gånger. Den sammanlagda ramavtalstiden ska dock inte överstiga 48 månader

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72250000 System and support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE11 Stockholm
II.2.4)Description of the procurement:

Bakgrund

IVO tillämpar ett agilt arbetssätt i syfte att nå kvalitetsförbättringar i utvecklingen av IT-stöden på myndigheten.

Slutanvändarnas behov och krav fångas och är vägledande för hur IT-stöden ska utvecklas och förnyas, så att de stödjer kontinuerlig utveckling och effektivisering av arbetsflöden.

Under hösten 2020 startade IVO ett digitaliseringsarbete. Som ett resultat av det kommer myndighetens fortsatta utvecklings- och förvaltningsarbete att genomföras via agila team som arbetar enligt Scrum.

Det finns för närvarande fem (5) agila utvecklingsteam. Varje team ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av ett eller flera av IVO:s system samt utveckling av metoder och verktyg för fortsatt utveckling och datafångst. Arbetet i teamen leds av IVO-medarbetare (både produktägare enligt Scrum och andra mer verksamhetsnära kompetenser) och konsulter.

Teamen är (eller kommer inom kort att vara) resurssatta för att hantera utveckling ”från ax till limpa” (utveckling, förvaltning, 2:nd line support) i så stor omfattning som möjligt. Teamens syfte och omfattning beslutas gemensamt inom teamen och med IVO:s ledning.

IVO har kontinuerligt behov av IT-konsulter med varierande kompetens. Ofta uppstår behovet med kort framförhållning. Verksamheten utvecklas ständigt och i ett högt tempo och det finns ett tryck på en föränderlig och flexibel IT-miljö. Detta gör det svårt att förutse ett framtida behov av IT-konsulter, vilken typ av kompetens som kommer att behövas och i vilken omfattning.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ramavtalstiden kommer att vara ett (1) år med möjlighet till förlängning.

IVO har ensidig rätt att förlänga ramavtalet en eller flera gånger. Den sammanlagda ramavtalstiden ska dock inte överstiga 48 månader

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Stockhoom
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021