Dienstleistungen - 538164-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung 

Finnland-Espoo: Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen

2018/S 235-538164

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
2647375-4
PL 1000, VTT
Espoo
02044
Finnland
E-Mail: kilpailutus@vtt.fi
NUTS-Code: FI

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.vtt.fi/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: tutkimus ja kehitys

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tutkimusreaktorin ja ydinvoimalaitosten rakennemateriaalitutkimuksen laboratorion käytöstäpoiston menetelmien ja konseptien vahvistaminen

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90520000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Esisuunnitteluvaiheen suunnittelu- ja tukityö:

— FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoiston toteutukseen liittyvien menetelmien ja konseptien vahvistaminen,

— Otakaari 3:n materiaalitutkimuksen laboratorion (OK3-laboratorio) käytöstäpoiston tuki.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 600 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Esisuunnitteluvaiheen suunnittelu- ja tukityö:

— FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoiston toteutukseen liittyvien menetelmien ja konseptien vahvistaminen,

— Otakaari 3:n materiaalitutkimuksen laboratorion (OK3-laboratorio) käytöstäpoiston tuki.

Esisuunnitteluvaiheen yhteydessä Fortum Power and Heat Oy (FPH) laatii FiR 1 -reaktorin ja OK3-laboratorion käytöstäpoiston teknisiä suunnitelmia sekä kartoittaa käytöstäpoistossa syntyvien radioaktiivisten purkujätteiden välivarastoinnin ja loppusijoittamisen sekä tarvittaessa FiR 1 -reaktorin käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoinnin menettelyä Loviisan ydinvoimalaitokselle.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Hankkeessa on mahdollista edetä toisen vaiheen hankintana käytöstäpoiston yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja toteutukseen, mukaan luettuna jätteen välivarastointi ja sen päättyessä tarpeellinen loppusijoitusmenettely.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Yksiselitteinen kuvaus suorahankinnan perusteista:

– Laki julkisista hankinnoista 40 §: teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta;

– 40 § 2) kohta;

Ydinenergialain (990/1987) mukaisesti Suomessa tapahtuneen ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena syntyneet ydinjätteet tulee käsitellä, varastoida ja sijoittaa pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomeen.

VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin ja OK3-laboratorion käytön ja käytöstäpoiston seurauksena syntyvien ydinjätteiden ja muiden radioaktiivisten jätteiden huollon järjestämiseksi VTT tarvitsee käyttöönsä asianmukaisesti luvitetun tilan jätteiden välivarastoinnille ja loppusijoitukselle Suomessa. FiR 1 -reaktorin käytöstäpoisto ja tämän seurauksena syntyvien ydinjätteiden sekä radioaktiivisten jätteiden varastointi muodostavat logistisen kokonaisuuden, johon kuuluvat mm. rakenteiden pilkkominen, jätemäärien ja -laatujen määritys, jätteiden pakkaaminen ja kuljetus sekä varastointi ydinvoimalaitosalueelle toimittajan omien jätteiden huoltoa haittaamatta. Vastaava pätee OK3-hankkeen radioaktiiviseen jätteeseen.

Reaktorin ja laboratorion käytöstäpoistojen (erillisiä) lupahakemuksia varten VTT on selvittänyt perusteellisesti eri vaihtoehtoja jätteiden välivarastoinnille ja loppusijoitukselle Suomessa. VTT on selvittänyt välivarastoinnin mahdollisuutta VTT:n hallinnassa olevassa maanalaisessa tilassa Espoon Otaniemessä, mutta tämä ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa. Ainoa vaihtoehto ydinjätteiden ja muiden radioaktiivisten jätteiden välivarastoinnille ja loppusijoitukselle Suomessa on sijoittaa ne ydinvoimayhtiön hallinnassa oleviin, ydinvoimalaitosalueella sijaitseviin varastotiloihin.

VTT on neuvotellut molempien ydinvoimalaitoksia Suomessa käyttävien yhtiöiden kanssa [Fortum Power and Heat Oy (FPH) ja Teollisuuden Voima Oyj (TVO)] edellä mainittujen radioaktiivisten jätteiden välivarastoinnista ja loppusijoituksesta:

— FPH on sitoutunut esisopimuksella valmistelemaan VTT:lle välivarastointia ja loppusijoitusta osana yhdessä VTT:n kanssa toteutettavaa käytöstäpoiston ja jätehuollon kokonaisuutta. Jätteiden vastaanottajana sekä turvallisesta ja tehokkaasta välivarastoinnista ja loppusijoituksesta vastaavana Loviisan ydinlaitoksen luvanhaltijana FPH asettaa jätteelle omat laatukriteerinsä, joita jo FiR 1-reaktorin purkamisessa ja laboratorion puhdistamisessa on noudatettava. Tätä varten FPH todentaa jätepakkausten tarkan sisällön ja jätteiden nuklidi-inventaarien paikkansapitävyyden pakkaus- ja mittaustilanteessa,

— TVO on selvittänyt VTT:lle FiR 1 -reaktorin ja OK3-tutkimuslaboratorion käytön ja käytöstäpoiston seurauksena syntyvien jätteiden välivarastointia. TVO on neuvottelujen lähtökohtana rajannut pois eräitä FiR 1 -reaktorin purkamiseen liittyviä jätemateriaaleja sekä materiaalitutkimuksessa käytettyjen radioaktiivisten näytteiden vastaanoton ja varastoinnin. Tämä ei mahdollistaisi jätteiden välivarastoinnin ja loppusijoituksen kokonaisuutta, jonka VTT tarvitsee edetäkseen valtioneuvostolle esitetyn FiR 1:n käytöstäpoiston lupahakemuksen mukaisesti, sekä siihen läheisesti liittyvään laboratorion käytöstäpoiston hankinnassa. Olennainen edellytys luvan myöntämiselle on sopimuksin varmistettu ydinjätehuoltoratkaisujen valmistelu.

Suorahankintaperuste on tässä tapauksessa olemassa, koska kokonaisuutena ainoa järkevä tapa valmistella reaktorin käytöstäpoistoa ja jätteiden välivarastointia ja loppusijoitusta Suomeen, on hankkia nyt hankinnan kohteena oleva palvelukokonaisuus FPH:lta, jolla on kokemusta Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston suunnittelusta. VTT julkaisee vapaaehtoisen ilmoituksen suorahankinnasta ennen hankintasopimuksen tekemistä. Mahdolliset lisätietopyynnöt pyydämme ohjaamaan osoitteeseen: kilpailutus@vtt.fi

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Tutkimusreaktorin ja ydinvoimalaitosten rakennemateriaalitutkimuksen laboratorion käytöstäpoiston menetelmien ja konseptien vahvistaminen

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
28/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Fortum Power and Heat Oy
0109160-2
Keilalahdentie 2-4
Espoo
02150
Finnland
NUTS-Code: FI
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 600 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 600 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finnland
Telefon: +358 295643300
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2018