Dienstleistungen - 538174-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Nicht offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Kantinen- und Verpflegungsdienste

2018/S 235-538174

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
AK15790
Szent László tér 29.
Budapest
1102
Ungarn
Kontaktstelle(n): Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-Mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338205
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kobanya.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
55500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39141000
39220000
39315000
90900000
50880000
45453000
45420000
45442100
45212420
55521200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11
Hauptort der Ausführung:

Budapest, X. kerület

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok

Ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével a dokumentációban részletezettek szerint, 1.1.2015-től – 1.7.2020-ig terjedő időszakra.

Közétkeztetés összesen 26 konyhán, melyből 12 db óvodai tálalókonyha, 12 db iskolai tálalókonyha, 1 db középiskolai tálalókonyha ellátása, és a nyári napközis tábor ellátása, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 1 db tálalókonyha ellátása.

Közétkeztetés:

1. Óvodai létszám:

Gyermek

— tízórai biztosítása: 1466 fő/nap,

— ebéd biztosítása: 1466 fő/nap,

— uzsonna biztosítása: 1466 fő/nap.

Felnőtt:

— ebéd biztosítása: 13 fő/nap.

2. Általános iskolás létszám:

Gyermek:

— tízórai biztosítása: 2315 fő/nap,

— ebéd biztosítása: 3511 fő/nap,

— uzsonna biztosítása: 2459 fő/nap.

Felnőtt:

— tízórai biztosítása: 1 fő/nap

— ebéd biztosítása: 88 fő/nap.

3. Középiskolás létszám:

Gyermek:

— ebéd biztosítása: 151 fő/nap.

Felnőtt:

— ebéd biztosítása: 4 fő/nap.

4. Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (12 férőhelyes)

4.1. Gyermekek Átmeneti Otthona

— ebéd biztosítása: szombaton és vasárnap, és iskolaszüneti napokon 12 fő/nap, kiszállítás időpontja: 11 és 11:30 óra között

— vacsora biztosítása az év 365 napján: hétfőtől vasárnapig 12 fő/nap

Havi

98 adag ebéd és 256 adag vacsora.

4.2. Szociális étkeztetés házhoz szállítással

Napi 300-340 adag (havi 7447 adag) - dobozokban történő - ebéd házhozszállítás (11 és 13 óra között) a X. kerületben, egy része hétvégén is. Az adagszám kb. 20 %-a diétás.

4. Nyári tábor létszám. A nyári tábor esetén változó az étkezők létszáma. A tábor időtartamának 9 hete alatt összesen az alábbi adagszámokkal kell számolni:

Gyermek:

— tízórai biztosítása: 1542 adag,

— ebéd biztosítása: 1542 adag,

— uzsonna biztosítása: 1542 adag.

Diétás étkezők: 2-3 fő/nap

Felnőtt ebéd: 3-4 fő/nap

5. Diétás gyermek étkeztetés az intézményekben összesen:

— tízórai biztosítása: 100 adag,

— ebéd biztosítása: 100 adag,

— uzsonna biztosítása: 100 adag.

Diétás étkezés az ajánlattételi dokumentáció részét képező részletes táblázat szerint történik.

Az adagszám a létszám változáshoz és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a fenti mennyiségtől az ajánlatkérő évente +

20 %-kal eltérhet.

Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi járulékos feladatokat kell ellátnia:

— Ételszállítás,

— Rovar- és rágcsálóirtás elvégzése a jogszabályi előírások szerint,

— ételhulladék elszállítása

— Tűz, munkabiztonság és vagyonvédelem,

— Minőségbiztosítás és élelmiszerbiztonság

A szállítást rendelkezésére álló fuvareszközével, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő fertőtleníthető hőtárolós anyagból készült, saját edényeiben végzi a nyertes ajánlattevő oly módon, hogy az adott napi edényt a következő napon kapja vissza, ezért két edénnyel kell rendelkezzen. 11 db tálalókonyha felújítása az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.

— Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Bp., Keresztúri út 7–9.)

— Fekete István Általános Iskola (1108 Bp., Harmat u. 196–198.)

— Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27–29.)

— Bem József Általános Iskola (1102 Bp., Hungária krt. 5–7.)

— Harmat Általános Iskola (1104 Bp., Harmat u. 88.)

— Csupa Csoda Óvoda (1101 Bp., Kőbányai út 38.)

— Gesztenye Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8.)

Gézengúz Óvoda (1107 Bp., Zágrábi út 13/a.)

— Kékvirág Óvoda (1107 Bp., Kékvirág u. 5.)

— Bóbita Óvoda (1102 Bp., Halom u. 7.)

— Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1101 Budapest Salgótarjáni út 47.)

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/01/2015
Ende: 01/07/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2014/S 019-029901

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási szerződés

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
10/01/2014
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Pensio Magyarország Kft.
Hofherr Albert u. 20–22.
Budapest
1191
Ungarn
NUTS-Code: HU11
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 11 915 936 734.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tekintettel arra, hogy Vállalkozó a továbbiakban a szolgáltatás ellátásához nem veszi igénybe a Kipszer Konyhát (1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.), felek a közöttük 10.1.2014 napján létrejött vállalkozási szerződés 3.17. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„Vállalkozó a szolgáltatás ellátásához az alábbiakban megjelölt főzőkonyhákat használja. Vállalkozó kijelenti, hogy a megjelölt főzőkonyhák rendelkeznek minden vonatkozó jogszabály által előírt engedéllyel:

Konyha megnevezése: Lampart Konyha

Cím: 1103 Budapest, Kőér utca 1–5.

Konyha megnevezése: Ady konyha

Cím: 1204 Budapest, Ady Endre út 98.”

2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 197.§ (1) bekezdése alapján a vállalkozási szerződés módosítására a szerződés-módosításakor hatályos Kbt. 141.§-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen szerződésmódosítás jogalapjául a hatályos Kbt. 141.§ (6) bekezdése szolgál, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges.A nyertes ajánlattevő a módosítással egyetért. A felek között 10.1.2014 napján létrejött és többször módosított vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/12/2018

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
55500000
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39141000
39220000
39350000
39315000
90900000
50880000
45453000
45212420
45420000
45442100
55521200
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11
Hauptort der Ausführung:

Budapest, X. kerület

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben (óvoda, általános iskola és középiskola), az iskolai szorgalmi időn kívül a nyári napközis tábor részére, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére a tálalókonyhák fejlesztésével a dokumentációban részletezettek szerint, 1.1.2015-től – 1.7.2020-ig terjedő időszakra. Közétkeztetés összesen 26 konyhán, melyből 12 db óvodai tálalókonyha, 12 db iskolai tálalókonyha, 1 db középiskolai tálalókonyha ellátása, és a nyári napközis tábor ellátása, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 1 db tálalókonyha ellátása.

Közétkeztetés:

1. Óvodai létszám:

Gyermek

— tízórai biztosítása: 1 466 fő/nap,

— ebéd biztosítása: 1 466 fő/nap,

— uzsonna biztosítása: 1 466 fő/nap.

Felnőtt:

— ebéd biztosítása: 13 fő/nap.

2. Általános iskolás létszám:

Gyermek:

— tízórai biztosítása: 2 315 fő/nap,

— ebéd biztosítása: 3 511 fő/nap,

— uzsonna biztosítása: 2 459 fő/nap.

Felnőtt:

— tízórai biztosítása: 1 fő/nap,

— ebédbiztosítása: 88 fő/nap.

3. Középiskolás létszám:

Gyermek:

— ebéd biztosítása: 151 fő/nap.

Felnőtt:

— ebéd biztosítása: 4 fő/nap.

4. Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (12 férőhelyes).

4.1. Gyermekek Átmeneti Otthona:

— ebéd biztosítása: szombaton és vasárnap, és iskolaszüneti napokon 12 fő/nap, kiszállítás időpontja: 11 és 11:30 óra között,

— vacsora biztosítása az év 365 napján: hétfőtől vasárnapig 12 fő/nap,

— havi 98 adag ebéd és 256 adag vacsora.

4.2. Szociális étkeztetés házhoz szállítással,napi 300-340 adag (havi 7447 adag) - dobozokban történő - ebédházhozszállítás (11 és 13 óra között) a X. kerületben, egy része hétvégén is. Az adagszám kb. 20 %-a diétás.

4. Nyári tábor létszám. A nyári tábor esetén változó az étkezők létszáma. A tábor időtartamának 9 hete alatt összesen az alábbi adagszámokkal kell számolni:

Gyermek:

— tízórai biztosítása: 1 542 adag,

— ebéd biztosítása: 1 542 adag,

— uzsonna biztosítása: 1 542 adag.

Diétás étkezők:2-3 fő/nap.

Felnőtt ebéd: 3-4 fő/nap.

5. Diétás gyermek étkeztetés az intézményekben összesen:ebéd biztosítása: 100 adag,

— uzsonna biztosítása: 100 adag.

Diétás étkezés az ajánlattételi dokumentáció részét képező részletes táblázat szerint történik. Az adagszám a létszámváltozáshoz és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a fenti mennyiségtől az ajánlatkérő évente+ 20 %-kal eltérhet.

Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi járulékos feladatokat kell ellátnia:

— Ételszállítás,

— Rovar- és rágcsálóirtás elvégzése a jogszabályi előírások szerint,

— ételhulladék elszállítása,

— Tűz, munkabiztonság és vagyonvédelem,

— Minőségbiztosítás és élelmiszerbiztonság.

A szállítást rendelkezésére álló fuvareszközével vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő fertőtleníthető hőtárolós anyagból készült, saját edényeiben végzi a nyertes ajánlattevő oly módon, hogy az adott napi edényt a következő napon kapja vissza, ezért két edénnyel kell rendelkezzen.

11 db tálalókonyha felújítása az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalommal.

— Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Bp., Keresztúri út 7–9.).Fekete István Általános Iskola (1108 Bp., Harmat u. 196–198.).

— Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27–29.),

— Bem József Általános Iskola (1102 Bp., Hungária krt. 5–7.).

Harmat Általános Iskola (1104 Bp., Harmat u. 88.).

— Gesztenye Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8.)

— Gézengúz Óvoda (1107 Bp., Zágrábi út 13/a.)

— Kékvirág Óvoda (1107 Bp., Kékvirág u. 5.)

Bóbita Óvoda (1102 Bp., Halom u. 7.).

— Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.)

— Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (1101 Budapest Salgótarjáni út 47.)

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/01/2015
Ende: 01/07/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 11 915 936 734.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Pensio Magyarország Kft.
Hofherr Albert u. 20–22.
Budapest
1191
Ungarn
NUTS-Code: HU11
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Tekintettel arra, hogy Vállalkozó a továbbiakban a szolgáltatás ellátásához nem veszi igénybe a Kipszer Konyhát (1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.), felek a közöttük 10.1.2014 napján létrejött vállalkozási szerződés 3.17. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„Vállalkozó a szolgáltatás ellátásához az alábbiakban megjelölt főzőkonyhákat használja. Vállalkozó kijelenti, hogy a megjelölt főzőkonyhák rendelkeznek minden vonatkozó jogszabály által előírt engedéllyel:

Konyha megnevezése: Lampart Konyha

Cím: 1103 Budapest, Kőér utca 1–5.

Konyha megnevezése: Ady konyha

Cím: 1204 Budapest, Ady Endre út 98.”

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a szerződés 2014-es megkötéskor még nem tudhatta, hogy 2018 őszétől a szolgáltatás nyújtása nem a Kipszer Konyháról történik (1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.), felek a közöttük 10.1.2014 napján létrejött vállalkozási szerződés 3.17. pontját 28.11.2018 napján az alábbiak szerint módosították:

„Vállalkozó a szolgáltatás ellátásához az alábbiakban megjelölt főzőkonyhákat használja. Vállalkozó kijelenti, hogy a megjelölt főzőkonyhák rendelkeznek minden vonatkozó jogszabály által előírt engedéllyel:

Konyha megnevezése: Lampart Konyha

Cím: 1103 Budapest, Kőér utca 1–5.

Konyha megnevezése: Ady konyha

Cím: 1204 Budapest, Ady Endre út 98.”

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 11 915 936 734.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 11 915 936 734.00 HUF