The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 538204-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Umeå: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2021/S 206-538204

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: UMEÅ KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2627
Postadress: Upphandlingsbyrån
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 901 84
Land: Sverige
E-post: emma.astrom@umea.se
Telefon: +46 90161540
Internetadress(er):
Allmän adress: http://wwww.umea.se/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/Umeasamdis/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=64470
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/Umeasamdis/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=64470
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DIS Projektrelaterade roller

Referensnummer: 21172
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Umeå kommun inbjuder till att inkomma med ansökan om att delta i Dynamiskt Inköpssystem (DIS) avseende Projektrelaterade roller.

 

Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunens behov av specialistkonsulter inom kompetensområdet projektledning.  

Upphandlingen delas in i tre kategorier avseende projektledare, projektadministratör samt utbildare inom projektledning/-modell.

 

Umeå kommun agerar som inköpscentral, enligt LOU. Umeå kommun kvalificerar konsulter där andra upphandlande myndigheter/enheter blir avropsberättigade i kommande anbudsinbjudningar.

Kvalificerade konsulter inbjuds i steg 2 att lämna anbud när avropsbehov finns.

 

Det dynamiska inköpssystemet (DIS) har en giltighetstid på 10 år från publicering av det dynamiska inköpssystemet.

Umeå kommun har rätt att ändra giltighetstiden för det dynamiska inköpssystemet, det kan både avslutas i förtid eller förlängas.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 25 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
79410000 Företags- och organisationsrådgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

DIS avseende projektrelaterade roller, exempelvis projektledare eller projektadministratör.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 25 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 120
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/10/2031
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021