Services - 538207-2021

22/10/2021    S206

Poland-Lasówki: Forestry services

2021/S 206-538207

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO GRODZISK
Postal address: Grodzisk Wielkopolski
Town: Lasówki 1
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-065
Country: Poland
Contact person: w sprawach technicznych: Wojciech Śliczner tel.694 425 857, procedury zamówień publicznych: Anna Dancewicz-Krzywania tel. 728368774
E-mail: grodzisk@poznan.lasy.gov.pl
Telephone: +48 614445301
Internet address(es):
Main address: www.grodzisk.poznan.lasy.gov.pl
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodzisk w roku 2022

Reference number: SA.270.4.7.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 13 635 723.94 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet I – leśnictwa: Porażynko, Sworzyce, Rakoniewice, Gnin

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77230000 Services incidental to forestry
77211500 Tree-maintenance services
77231000 Forestry management services
77211600 Tree seeding
75251120 Forest-firefighting services
77211100 Timber harvesting services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
77211300 Tree-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 885 434.76 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Postanowienia zawarto w pkt. 3.7-3.13 SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet II – leśnictwa:Wioska, Głodno, Krzewina, Aleksandrowo, Mniszek, Róża

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77230000 Services incidental to forestry
77211500 Tree-maintenance services
77231000 Forestry management services
77211600 Tree seeding
75251120 Forest-firefighting services
77211100 Timber harvesting services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
77211300 Tree-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 032 298.45 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Postanowienia zawarto w pkt. 3.7-3.13 SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet III – leśnictwa: Bukowiec Stary, Porażyn, Wąsowo

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77230000 Services incidental to forestry
77211500 Tree-maintenance services
77231000 Forestry management services
77211600 Tree seeding
75251120 Forest-firefighting services
77211100 Timber harvesting services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
77211300 Tree-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 633 558.86 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Postanowienia zawarto w pkt. 3.7-3.13 SWZ

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet IV - Mechaniczne pozyskanie i zrywka drewna w Nadleśnictwie Grodzisk

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77231000 Forestry management services
77211100 Timber harvesting services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211200 Transport of logs within the forest
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 084 431.87 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia, te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Postanowienia zawarto w pkt. 3.7-3.13 SWZ

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021