Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538231-2021

22/10/2021    S206

Romania-Focșani: Cleaning services

2021/S 206-538231

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
National registration number: 4350394
Postal address: Strada: Dimitrie Cantemir, nr. 1, Sector: -, Judet: Vrancea
Town: Focsani
NUTS code: RO226 Vrancea
Postal code: 620098
Country: Romania
Contact person: Valentina Harabor
E-mail: contact@cjvrancea.ro
Telephone: +40 372372446
Fax: +40 372372447
Internet address(es):
Main address: www.cjvrancea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129692
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de curatenie si intretinere a spatiilor apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea

Reference number: 0
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Prestarea serviciilor de curățenie si intretinere a spațiilor în care își desfășoară activitatea Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Militar Zonal, Bazinul de Înot Didactic – Bază sportivă, precum şi în zona de agrement ”CRING PETRESTI” , la intervale prestabilite (zilnic, lunar/periodic) cu echipamente profesionale, detergenţi de calitate şi, nu în ultimul rând, personal cu experienţă.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Valoarea estimată minimă a intervalului reprezintă valoarea estimată pe 12 luni a contractului ce face obiectul prezentei proceduri, valoare în funcție de care se vor elabora și evalua ofertele.

Valoarea maximă a intervalului reprezintă valoarea estimată globală ce cuprinde și valoarea prelungirii contractului cu o perioada de 4 luni conform art. 165 din HG 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice .

Autoritatea contractantă are în vedere prelungirea contractului ce se va incheia in baza prezentei proceduri, constând în repetarea serviciilor ce fac obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu art. 165 din HG nr. 395/ 2016, estimând pentru toate cele patru loturi o valoare maximala de 379.542 lei fără TVA a serviciilor de curățenie prestate pe o durată de 4 luni. Detalii suplimentare privind optiunile de sulimentare se regasesc in decrierea fiecarui lot.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 426 607.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Centrul Militar Zonal

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
39831240 Cleaning compounds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

Sediul Centrului Militar Zonal

II.2.4)Description of the procurement:

Prestarea serviciilor de curățenie si intretinere a spațiilor în care își desfășoară activitatea Centrul Militar Zonal, la intervale prestabilite (zilnic) cu echipamente profesionale, detergenţi de calitate şi, nu în ultimul rând, personal cu experienţă. Detaii suplimentare se gasesc in Caietul de sarcini aferent lotului II.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 114 800.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Autoritatea contractantă are în vedere prelungirea contractului aferent Lotului 2 ce se va incheia in baza prezentei proceduri, constând în repetarea serviciilor ce fac obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu art.165 din HG nr. 395/2016, estimând o valoare maximala de 28.700 lei fără TVA a serviciilor de curățenie prestate pe o durată de 4 luni.

Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractului incheiat cu operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul prezentei proceduri, avandu-se in vedere prevederile art. 165’1 din HG nr. 395/2016.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Bazinul de Înot Didactic – Baza Sportivă

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
39831240 Cleaning compounds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

Sediul Bazinului de Înot Didactic – Baza Sportivă

II.2.4)Description of the procurement:

Prestarea serviciilor de curățenie si intretinere a spațiilor în care își desfășoară activitatea Bazinul de Înot Didactic – Bază sportivă,la intervale prestabilite (zilnic, lunar/periodic) cu echipamente profesionale, detergenţi de calitate şi, nu în ultimul rând, personal cu experienţă. Detalii suplimentare se gasesc in caietul de sarcini aferent lotului III.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 735 680.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Autoritatea contractantă are în vedere prelungirea contractului aferent Lotului 3 ce se va incheia in baza prezentei proceduri, constând în repetarea serviciilor ce fac obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu art.165 din HG nr. 395/2016, estimând o valoare maximala de 199.160 lei fără TVA a serviciilor de curățenie prestate pe o durată de 4 luni.

Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractului incheiat cu operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul prezentei proceduri, avandu-se in vedere prevederile art. 165’1 din HG nr. 395/2016.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zona de agrement ”CRING PETRESTI”

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
39831240 Cleaning compounds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

Zona de agrement ”CRING PETRESTI”

II.2.4)Description of the procurement:

Prestarea serviciilor de curățenie si intretinere a spațiilor în care își desfășoară activitatea Zona de agrement ”CRING PETRESTI”,la intervale prestabilite (zilnic, lunar/periodic) cu echipamente profesionale, detergenţi de calitate şi, nu în ultimul rând, personal cu experienţă. Detalii suplimentare se gasesc in caietul de sarcini aferent lotului IV.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 123 527.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Autoritatea contractantă are în vedere prelungirea contractului aferent Lotului 4 ce se va incheia in baza prezentei proceduri, constând în repetarea serviciilor ce fac obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu art.165 din HG nr. 395/2016, estimând o valoare maximala de 30.882 lei fără TVA a serviciilor de curățenie prestate pe o durată de 4 luni.

Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractului incheiat cu operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul prezentei proceduri, avandu-se in vedere prevederile art. 165’1 din HG nr. 395/2016.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Consiliului Județean Vrancea

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
39831240 Cleaning compounds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

Sediul Consiliului Județean Vrancea

II.2.4)Description of the procurement:

Prestarea serviciilor de curățenie si intretinere a spațiilor în care își desfășoară activitatea Consiliul Judeţean Vrancea, la intervale prestabilite (zilnic, periodic) cu echipamente profesionale, detergenţi de calitate şi, nu în ultimul rând, personal cu experienţă. Detalii suplimentare se gasesc in Caietul de sarcini aferent lotului I.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 452 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Autoritatea contractantă are în vedere prelungirea contractului aferent Lotului 1 ce se va incheia in baza prezentei proceduri, constând în repetarea serviciilor ce fac obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu art.165 din HG nr. 395/2016, estimând o valoare maximala de 120.800 lei fără TVA a serviciilor de curățenie prestate pe o durată de 4 luni.

Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractului incheiat cu operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul prezentei proceduri, avandu-se in vedere prevederile art. 165’1 din HG nr. 395/2016.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința 1 – Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016.

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 164 din Legea 98/2016. Obligația anterior menționată se aplică și cu privire la membri organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale respectivilor operatori economici sau cu privire la persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestora.

Documente de confirmare-D.U.A.E. din care trebuie să rezulte neîncadrarea în dispozițiile art. 164 din Legea 98/2016. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), va/vor completa Partea a III - a "Motive de excludere", Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale" din D.U.A.E. Conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, înainte de atribuirea contractului, achizitorul va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze că nu se încadrează în dispozițiile art. 164 din Legea 98/2016. Astfel, se vor depune documente justificative actualizate precum: - Certificate constatatoare emise de O.R.C.;- Caziere judiciare ale ofertanților și ale persoanelor menționate la art. 164 alin. (2) din Legea 98/2016; - Orice alte documente echivalente edificatoare. Excepții de la aplicarea art. 164 din Legea 98/2016. Conform art. 171 alin. (1) - (2) din Legea 98/2016, orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 164 poate furniza dovezi pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. Dacă dovezile prezentate sunt suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, achizitorul nu îl va exclude de la procedură.

Cerința 2 – Neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare. Documente de confirmare: documentul unic de achiziție european din care trebuie să rezulte neîncadrarea în dispozițiile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), vor completa în Documentul unic de achiziție european Partea a III - a "Motive de excludere", Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale". Conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, înainte de atribuirea contractului, achizitorul va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinței. Astfel, se vor depune înscrisuri precum: Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general din care să reiasă lipsa datoriilor restante la bugetul general; Certificate de atestare privind plata taxelor și impozitelor locale din care să reiasă lipsa datoriilor restante la bugetele locale; Orice alte documente echivalente edificatoare în acest sens. Excepții de la aplicarea art. 165 din Legea 98/2016. Potrivit dispozițiilor art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare, operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății lor, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. De asemenea, conform art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, prin excepție de la dispozițiile art. 165 alin. (1) și (2) (respectiv dispozițiile referitoare la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei. În acest caz, se vor prezenta orice documente justificative/edificatoare din care să rezulte că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare.

Cerința 3 – Neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

La nivelul achizitorului, sunt persoane cu functii de decizie Cătălin Dumitru Toma (Președintele Consiliului Județean Vrancea), Marian Oprișan (Vicepreședinte), Cel - Mare Ionel (Vicepreședinte ), Crețu Adrian-Vasile (Administrator public ), Hărăbor Valentina (Șef Serviciu), Dumitru Diță (Director), Iordache Romeo (Director), Catana Viorel (Director), Violeta (Control financiar preventiv propriu), Consilieri județeni: Alexe Vasile, Bălosu Cristinel, Bălan Doru – Geany, Blîndu Nicușor, Carabă Ionel, Cristian Danut, Epure Ion, Ghetu Catalin, Guguianu Constantin, Lazăr Dorel, Lepădatu Mihăiță, Marchitan Gabriela-Daniela, Marin Laurențiu-Daniel, Marin Vasile, Matei Claudiu, Melinte Vasile, Munteanu Ludmila-Geanina, Nedelcu Florin, Onia Cristian, Răducanu Aurelian-Cătălin, Săpunaru Dorina, Stroie Gheorghe, Toader Constantin, Tarlungeanu Adelina – Petronela, Vasilache Florin Jan, Zamfirescu Valerică, Micu Ioan, Vraciu Dorina.

Documente de confirmare -Documentul unic de achiziție european din care trebuie să rezulte neîncadrarea în dispozițiile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), vor completa în Documentul unic de achiziție european Partea a III - a "Motive de excludere", Secțiunea C "Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale".De asemenea, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Declaratia va fi transmisa in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP.

Excepții de la aplicarea art. 167 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 Conform art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare, prin excepție de la dispozițiile art. 167 alin. (1) lit. b) din același act normativ, autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de acesta, stabilește că el are capacitatea de a executa contractul de achiziție publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se afla fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță. În acest caz, se vor prezenta orice documente justificative/edificatoare din care să rezulte că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 . Toate documentele menționate în prezenta secțiune redactate în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducere autorizata. De asemenea, toate documentele din prezenta secțiune încărcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă.

NOTA: Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terţ susţinător/ subcontractant, care nu se încadrează în definiţia de la art. 3 alin. (1) lit. jj), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 164, 165 şi 167.

Dovedirea faptului ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului.

Ofertantul (asociatii în cazul ofertelor comune, subcontractantii în cazul subcontractării), trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile ce fac obiectul contractului.

Astfel, ofertantul (asociatii în cazul ofertelor comune) trebuie să facă dovada faptului că obiectul contractului are corespondent în obiectul său de activitate (în cazul asociatilor doar pentru partea din contract pe care o vor realiza). Nu ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4 Proportia de subcontractare n cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Se considera subcontractare orice tip de raport juridic intre ofertantul care prezinta o oferta individuala sau comuna, pe de o parte, si un alt operator economic ori un profesionist, in intelesul Codului Civil, pe de alta parte, prin care acesta din urma realizeaza pentru primul orice activitate (servicii sau lucrari) legate de indeplinirea contractului de executie care va fi incheiat prin finalizarea procedurii de atribuire.

Loturile: 1,2,3,4 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Dovedirea experienţei similare Ofertantul (asociaţii în cazul ofertelor comune şi, dacă este cazul, terţul susţinător în situaţia susţinerii) trebuie să facă dovada că a prestat servicii similare în ultimii 3 ani în valoare cumulată de minimum: - 330.000 lei fără TVA pentru lot I – Consiliul Județean Vrancea, la nivelul a unuia sau mai multor contracte. - 85.000 lei fără TVA pentru lot II – Centrul Militar Zonal, la nivelul a unuia sau mai multor contracte. - 530.000 lei fără TVA pentru lot III – Bazin de Înot Didactic – Bază sportivă, la nivelul a unuia sau mai multor contracte. - 92.000 lei fără TVA pentru lot IV – zona de agrement ”CRING PETRESTI”, la nivelul a unuia sau mai multor contracte. Prin prestarea de servicii similare se înţeleg servicii asemănătoare din punctul de vedere al tipului/naturii si complexităţii, cat si din punct de vedere al rezultatului sau funcţionalităţii urmărite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achiziţiei, respectiv servicii de curățenie zilnică și periodică, ai căror beneficiari sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Operatorii economici care vor depune oferte pentru mai multe/toate loturile vor trebui sa faca dovada experientei similare aferent tuturor loturilor pentru care depun oferte prin cumulare.

Loturile: 1,2,3,4 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul (asociaţii în cazul ofertelor comune şi, dacă este cazul, terţul susţinător în situaţia susţinerii) va prezenta Declaraţia cu privire la utilajele şi echipamentele tehnice la dispoziţia operatorului economic minim necesare pentru indeplinirea contractului, ce va cuprinde: Lot 1: - Aspirator profesional – 4 buc. / 1 buc. pentru fiecare agent de curățenie - Maşină de tip monodisc cu generator de spumă - 1 buc. /locatie deservită - Aspirator profesional de lichide - 1 buc/locaţie deservită - Maşină de tip monodisc - 1 buc. /locatie deservită - Maşină profesională pentru curatat mochete și covoare cu sistem injectie, extractie - 1 buc. /locatie deservită - Cărucior pentru curăţenie, complet echipat ce va include cel puțin găleată cu separator apă murdară/apă curată, storcător profesional - 4 buc. / 1 buc. pentru fiecare agent de curățenie - Dispozitiv cu mop liniar cu bară de lemn/ aluminiu prevăzută cu mâner din cauciuc pentru lustruit pardoseli - 4 buc. /1 buc. pentru fiecare agent de curățenie - Sistem profesional de spălat geamuri (dispozitiv+accesorii) cu mâner telescopic - 4 buc /1 buc. pentru fiecare agent de curățenie. Lot 2: - Aspirator profesional - 2 buc. /1 buc. pentru fiecare agent de curățenie - Cărucior pentru curăţenie, complet echipat: va include cel puțin găleată cu separator apă murdară/apă curată, storcător profesional - 2 buc. /1 buc. pentru fiecare agent de curățenie - Dispozitiv cu mop liniar cu bară de lemn/ aluminiu prevăzută cu mâner din cauciuc pentru lustruit pardoseli - 2 buc. /1 buc. pentru fiecare agent de curățenie - Sistem profesional de spălat geamuri (dispozitiv+accesorii) cu mâner telescopic - 2 buc /1 buc. pentru fiecare agent de curățenie. Lot 3: - Aspirator profesional de lichide - 2 buc. /locatie deservită - Masina de spalat/ uscat pardoseli - 2 buc. /locatie deservită - Maşină de tip monodisc - 1 buc. /locatie deservită - Echipament de spălat cu presiune ridicată - 1 buc. /locatie deservită - Dispozitiv cu mop liniar cu bară de lemn/ aluminiu prevăzută cu mâner din cauciuc pentru lustruit pardoseli - 4 buc. /zona deservită - Cărucior pentru curăţenie, complet echipat: va include cel puțin găleată cu separator apă murdară/apă curată, storcător profesional - 4 buc. /1 buc. pentru fiecare agent de curățenie - Sistem profesional de spălat geamuri (dispozitiv+accesorii) cu mâner telescopic - 4 buc /locatie deservită Lot 4: - Aspirator profesional - 1 buc. /locatie deservită - Găleată cu mop rotativ profesional - 6 buc. /locatie deservită - Dispozitiv cu mop liniar cu bară de lemn/ aluminiu prevăzută cu mâner din cauciuc pentru lustruit pardoseli - 2 buc. /locatie deservită - Sistem profesional de spălat geamuri (dispozitiv+accesorii) cu mâner telescopic - 1 buc /locatie deservită. Operatorii economici care vor depune oferte pentru mai multe/toate loturile vor trebui sa faca dovada detinerii utilajelor necesare aferent tuturor loturilor pentru care au depus oferta.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorul economic va completa DUAE in mod corespunzator Daca prin subcontractare nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de subcontractare va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE, fiind semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului.

Operatorii economici vor confirma îndeplinirea cerinţei, prin bifarea corespunzătoare în Partea IV: Criteriile de selecţie, a Secţiunii „Indicaţie globală pentru toate criteriile de selecţie”, din DUAE. Conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, înainte de atribuirea contractului autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei. Conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Instrucţiunea A.N.A.P. nr. 2/2017, documentele prin care operatorii pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepţie; - certificate constatatoare. Enumerarea anterioară nu este limitativă sau cumulativă, ci are rol doar de exemplu. Astfel, ofertanţii pot depune orice documente justificative dacă din acestea rezultă următoarele elemente: - obiectul contractului; - beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; - valoarea in lei fara TVA; - perioada de furnizare. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa beneficieze de sustinerea unui tert se va prezenta Formularul de angajament privind sustinerea tehnica si profesionala. In cazul unor oferte comune (asociere), criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 185 alin. (1) din Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice. In acest caz asociatii vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului. In cazul ofertelor comune se va prezenta Acordul de asociere. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Operatorii economici vor confirma îndeplinirea cerinţei prin bifarea corespunzătoare în Partea IV: Criteriile de selecţie, a Secţiunii „Indicaţie globală pentru toate criteriile de selecţie” din DUAE. Conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei , respectiv orice document ce dovedeşte deţinerea acestora - în proprietate sau alte forme legale prevazute de lege - care sa îi confere dreptul de folosire a lor - leasing, comodat, angajament etc. Se vor depune documente pentru fiecare utilaj, echipament etc. nominalizat în declaratie. Achizitorul nu solicita ca echipamentele sa fie puse la dispozitie pe intreaga perioada de derulare a contractului, ci doar în perioada în care devine necesara implicarea acestora in derularea serviciilor. Operatorii economici străini vor demonstra îndeplinirea cerinţei completând D.U.A.E. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. (respectiv documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă) urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. În cazul în care după evaluarea ofertelor depuse există doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 cu același punctaj, achizitorul va solicita reofertarea prețurilor în runde succesive până când se va putea stabili oferta câștigătoare. În acest sens, achizitorul va trimite solicitări de reofertare (prin încărcarea acestora la secțiunea de întrebări din S.E.A.P.), simultan, ofertanților clasați pe locul 1 cu același punctaj. Termenul limită de răspuns stabilit va fi același pentru toți ofertanții. Ofertanții vor răspunde prin postea pe S.E.A.P. a noilor propuneri financiare semnate electronic.

Întrucât procedura este integral online toate comunicările efectuate în cadrul acesteia se vor realiza prin intermediul S.E.A.P. (de exemplu: toate solicitările de clarificări/răspunsurile la acestea, fie că provin de la ofertanți sau de la achizitor, se vor transmite integral prin intermediul S.E.A.P.).

2. Informatii privind asocierea:

In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura , indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului, iar AC va solicta acestora sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile solicitate de AC in Documentatia de Atribuire. Ofertantii vor prezenta Formularul „Acordul de Asociere” in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” .

Acordul de asociere va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE, fiind semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE atat ale ofertantului, cat si ale asociatului/asociatilor.

3. Informatii privind tertul/tertii sustinatori:

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui/unor terti atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate (art 48 din Hotararea nr. 395/2016).

Tertul/tertii sustinatori va completa DUAE cu informatiile privind nivelul lor de experienta, corespunzator sustinerii acordate. Ofertantii vor prezenta Formularul „Angajament ferm” in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” . Angajamentul ferm va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE, fiind semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nedepunerea acestuia odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE .

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea - Serviciul Achizitii Publice
Postal address: Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1
Town: Focsani
Postal code: 620098
Country: Romania
E-mail: achizitii@cjvrancea.ro
Telephone: +40 372372461
Fax: +40 237212228
Internet address: www.cjvrancea.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021