TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 538264-2022

03/10/2022    S190

Netherlands-Alphen: Planting and maintenance services of green areas

2022/S 190-538264

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ABG-organisatie
National registration number: 522697080
Postal address: Willibrordplein 1
Town: ALPHEN
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5131AV
Country: Netherlands
Contact person: Ruud de Wit
E-mail: r.dewit@inkoopwestbrabant.nl
Telephone: +31 135086666
Internet address(es):
Main address: http://www.abg.nl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/109528a764fc154666cb414f53b30d24
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/109528a764fc154666cb414f53b30d24
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Integraal onderhoud openbare ruimte ABG gemeenten 2023-2026

Reference number: SIW009283
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a) Beheersen waterlot bomen (stamopschot en wortelopschot)

b) Onkruidbeheersing in boomspiegel en beplanting

c) Snoeiwerkzaamheden en randsnoei aan beplantingen

d) Mulchen vaste planten

e) Knippen hagen

f) Maaien en bijmaaien grasvelden en grasvelden met bollen

g) Afsteken graskanten

h) Maaien en bijmaaien extensieve grasvelden ‘Maai mei niet’

i) Maaien en bijmaaien bermen en bloemenmengsels binnen bebouwde kom incl afvoeren

j) Onkruidvrij maken verhardingen en halfverhardingen

k) Verwijderen veegvuil verhardingen (alleen Alphen-Chaam en Baarle-Nassau)

l) Ledigen afvalbakken (alleen Gilze en Rijen)

m) Zwerfafvalbeheersing in boomspiegels, beplanting en op gras

n) Opname mutaties

o) Inzetten medewerkers en materieel

p) Flora en faunamaatregelen

q) Verkeersmaatregelen

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90612000 Street-sweeping services
77340000 Tree pruning and hedge trimming
77312100 Weed-killing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL412 Midden-Noord-Brabant
II.2.4)Description of the procurement:

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a) Beheersen waterlot bomen (stamopschot en wortelopschot)

b) Onkruidbeheersing in boomspiegel en beplanting

c) Snoeiwerkzaamheden en randsnoei aan beplantingen

d) Mulchen vaste planten

e) Knippen hagen

f) Maaien en bijmaaien grasvelden en grasvelden met bollen

g) Afsteken graskanten

h) Maaien en bijmaaien extensieve grasvelden ‘Maai mei niet’

i) Maaien en bijmaaien bermen en bloemenmengsels binnen bebouwde kom incl afvoeren

j) Onkruidvrij maken verhardingen en halfverhardingen

k) Verwijderen veegvuil verhardingen (alleen Alphen-Chaam en Baarle-Nassau)

l) Ledigen afvalbakken (alleen Gilze en Rijen)

m) Zwerfafvalbeheersing in boomspiegels, beplanting en op gras

n) Opname mutaties

o) Inzetten medewerkers en materieel

p) Flora en faunamaatregelen

q) Verkeersmaatregelen

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 4
Price - Weighting: 1
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2026
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Tweemaal voor de periode van één (1) kalenderjaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023 en heeft een vaste looptijd van vier (4) jaar. Deze vaste looptijd eindigt op 31 december 2026.

Na afloop van de vaste contractperiode van vier (4) jaar, heeft de aanbestedende dienst de eenzijdige optie om de overeenkomst nog tweemaal te verlengen voor één (1) jaar.

Dit betekent dat de maximale looptijd van de overeenkomst totaal zes (6) jaar bedraagt.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Fraude,

- Corruptie,

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig;,

- Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Technische en beroepsbekwaamheid: Kerncompetentie 1,

- Technische en beroepsbekwaamheid: Kerncompetentie 2,

- Technische en beroepsbekwaamheid,

- Technische en beroepsbekwaamheid

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/02/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2022
Local time: 10:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Alle potentiële inschrijvers hebben de mogelijkheid om zelfstandig het werk te bezichtigen. De inschrijvers worden geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de terreingesteldheid (areaalgesteldheid) en de plaatselijke omstandigheden. Er wordt geen schouw georganiseerd door de aanbestedende dienst.

Tevens hebben alle potentiële inschrijvers de mogelijkheid om aan de aanbestedende dienst vragen te stellen. Vragen dienen digitaal via TenderNed middels de vragenmodule te worden ingediend tot uiterlijk donderdag 13 oktober 2022, 10:00 uur.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Vragen kunnen doorlopend gesteld worden tot de deadline. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) worden beantwoord via TenderNed, een en ander naar oordeel van de aanbestedende dienst.

De Nota van Inlichtingen en de eventuele bijlage(n) maakt /maken onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsstukken en prevaleert te allen tijde boven het bestek.

De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op woensdag 26 oktober 2022 (streefdatum) digitaal beschikbaar gesteld op het aanbestedingsplatform TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere houder van de aanbestedingsstukken over dezelfde informatie. Tevens zullen alle invulbijlagen in bewerkbaar format gepubliceerd worden.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland / West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022