Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538288-2021

22/10/2021    S206

Hungary-Vasvár: Architectural, engineering and planning services

2021/S 206-538288

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány
National registration number: 19303507118
Postal address: Alkotmány Utca 1
Town: Vasvár
NUTS code: HU222 Vas
Postal code: 9800
Country: Hungary
Contact person: Szörényiné Tóth Emőke projektasszisztens
E-mail: szorenyine.emoke@nepfovasvar.hu
Telephone: +36 308528590
Fax: +36 308528590
Internet address(es):
Main address: http://www.vasvar.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001267332021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001267332021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Támogatott szervezet
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Építész tervezői szolgáltatás beszerzése

Reference number: EKR001267332021
II.1.2)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Vasvári Nagytérségi Népfőiskolai Központ épületének szállással, melegkonyhával, konferencia és oktatási területtel, népfőiskola számára irodákkal, utcai közműbekötések megtervezése:

- tanulmányterv elkészítése

- építési engedélyezési terv elkészítése

Opcióként:

- közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas 1 darab kiviteli tervdokumentáció és a hozzá kapcsolódó árazatlan, továbbá árazott költségvetési kiírások elkészítése

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU222 Vas
Main site or place of performance:

Vasvár 2033; 2029/1; 2029/2; 2030; 2031 hrsz.

II.2.4)Description of the procurement:

Vasvári Nagytérségi Népfőiskolai Központ épületének szállással, melegkonyhával, konferencia és oktatási területtel, népfőiskola számára irodákkal, utcai közműbekötések megtervezése:

- tanulmányterv elkészítése

- építési engedélyezési terv elkészítése

Opcióként:

- közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas 1 darab kiviteli tervdokumentáció és a hozzá kapcsolódó árazatlan, továbbá árazott költségvetési kiírások elkészítése

Alapadatok:

helyszín: Vasvár 2033 hrsz.

terület nagyság: 3 ha 6721 m2

övezeti besorolás: Kre - Különleges rekreációs terület

Elvárások:

- Az épület 80 db kétágyas, fürdőszobás, emelt szintű háromcsillagos hotelszobával, 300 adagos konyhával, 140 férőhelyes étteremmel, a szükséges gazdasági bejárattal rendelkezzen.

- 300 fős konferencia nagyteremmel, 4db 75 férőhelyes szekció teremmel és 4db 20-20 fős oktatóteremmel rendelkezzen. A konferencia zónához bútor raktár, technikai helyiség, tálaló-büfé tervezése szükséges, a hotel bejárattól külön bejárati lehetőséggel.

- Az épületnek meg kell felelnie a hotelekkel szemben támasztott követelményeknek, legyen hall, recepció, háttér irodák, vizes blokk, drink bár, személyzeti öltöző stb.

- A hotel működéséhez szükséges irodákon kívül, tervezni szükséges további 15 fő részére irodákat, akik a Népfőiskolai feladatokat végzik.

- Szerver központ tervezése, a modern oktatási környezet elvárásainak megfelelően a szobákban, előadótermekben, kültéri helyszíneken internet elérés biztosításával.

- Az épület főbb közösségi helyiségein kívül a szobákat és a konyhát is hűteni kell. (A fűtés távhővel lesz megoldva, amit a hrsz.: 2029/1 és 2029/2 telkekről kell biztosítani. A távhőt a település termálvizes kútja biztosítja, ez megújuló energia. A használati melegvizet helyben kell készíteni.)

- Az épületet úgy kell megtervezni, hogy minél kisebb költséggel, minél gazdaságosabban lehessen üzemeltetni, minél nagyobb részarányban megújuló energiával.

- A telken 80 férőhelyes személygépkocsi parkolót, gazdasági bejáratot, és hulladék tárolót kell tervezni. A terület többi részét parkosítani szükséges, itt tervezni kell egy kisméretű játszóteret, egy minta kertészetet, amelyben szabadműveléses ágyás és üvegház és egy 300 m2-es kertészeti oktató épület is van.

- A telekhez meg kell tervezni a szükséges közmű bekötéseket, úgy mint ivóvíz vezeték, szennyvíz vezeték. A földgáz, elektromos áram és hírközlési vezetéket szolgáltató tervezi. A hőtávvezeték tervezése a hőközpontból a tervezett épületig tervező feladata.

Építmények nagysága:

- A konferencia hotel épület becsült nettó összterülete: 5 000 m2

- A kertészeti oktató épület becsült nettó területe: 300 m2

- Az üvegházak becsült nettó területe: 200 m2

Tanulmányterv:

Készítése: M 1:200-as léptékben, melyből az épület működése, kialakítása, megjelenése egyértelműen megállapítható.

Tartalma: Helyszínrajz M 1:1000, alaprajzok M 1:200 léptékben, valamint külső látványtervek készítése. Műszaki leírás, mely ismerteti a funkciókat, kapcsolatokat, működést, kapacitás adatokat, mely megbecsüli a várható fűtési energiát, napi vízfogyasztást és az elektromos áram igényeket.

Építési engedélyezési terv:

Tartalma: Az építési engedély terveket a vonatkozó jogszabályi tartalommal kell elkészíteni. A terv-dokumentációnak tartalmaznia kell a telekbehajtásra az engedélyezési terveket, valamint a szükséges közműveknek az utcai hálózatra a rácsatlakozást. Tartalmazza a liftek engedélytervét is. Tervező az engedélyezési eljárásokat lefolytatja az ÉTDR felületen Megbízó nevében.

Amennyiben a helyi építési szabályt módosítani kell, az nem képezi tervező feladatát.

Amennyiben nem áll rendelkezésre az igényelt közmű kapacitás, bővítésének megtervezése szintén nem képezi feladatát a tervezőnek.

Opció

Közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas 1 darab kiviteli tervdokumentáció és a hozzá kapcsolódó árazatlan, továbbá árazott költségvetési kiírások elkészítése:

Tartalma: Az épület megépítéséhez szükséges összes szakági terveket tartalmaznia kell, a telken belüli közmű kiépítéssel és utcai vezetékre csatlakozással együtt. A telken belüli burkolatok, kertészeti kialakítás, kerítés is tervező feladata. Belsőépítészeti terv készítése, amelynek tartalmaznia kell az összes egyedi bútor tervét, a kereskedelemben kapható bútorok, burkolatok lámpák, piperetárgyak, függönyök kiírását, az épület feliratokat. (Nem tartalmazza az épület megnyitásához szükséges fel-szereléseket, mint ágynemű, törölköző, evőeszközök és étkészletek, poharak, munkaruha stb.)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: A felhívás III.1.3) M2) a) pontjában előírt "É" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: A felhívás III.1.3) M2) b) pontjában előírt "T" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: A felhívás III.1.3) M2) c) pontjában előírt "G" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: A felhívás III.1.3) M2) d) pontjában előírt "TK" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A felhívás II.2.4) pontjában megjelölt tanulmányterv és építési engedélyezési terv elkészítése mellett Ajánlatkérő opcióként megrendelheti nyertes ajánlattevőtől a kivitelező kiválasztására indítandó közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas 1 darab kiviteli tervdokumentáció és a hozzá kapcsolódó árazatlan, továbbá árazott költségvetési kiírások elkészítését is, amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezete ezt lehetővé teszi, vagy annak hiányában Ajánlatkérő az ennek lehívásához szükséges forrást ki tudja egészíteni.

Az opciós lehívásának időszaka a szerződéskötéstől számított 1 év.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.2.7) pont kiegészítése:

- tanulmányterv elkészítése: a szerződéskötéstől számított 30. naptári nap;

- építési engedélyezési terv elkészítése: Ajánlatkérő által jóváhagyott tanulmánytervtől számított 90. naptári nap;

Opció:

- közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas kiviteli tervdokumentációk és árazatlan, továbbá árazott költségvetési kiírások elkészítése: a véglegessé vált építési engedély dátumától, valamint az opció megrendelésétől számított 120. naptári nap.

A határidők minden esetben naptári napban számítandók.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

2. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása: ajánlattevőnek (közös ajánlattevők vonatkozásában legalább az egyik közös ajánlattevőnek) szerepelnie kell a Magyar Építészkamara cégnyilvántartásában.

3. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az Ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

4. Kizáró okok igazolása: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§ - 16. §-a alapján:

- a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá;

- a Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá;

- a Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek;

- a Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi, A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

- A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

5. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani az előírt szakmai alkalmasság igazolására, amelyben megadja a Magyar Építészkamara cégnyilvántartásában szereplő azonosító számát, továbbá annak lekérdezéséhez szükséges elektronikus elérési útvonalat.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdés alapján e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

Pi1) Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, építész tervezői szolgáltatásból származó, az általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja

A további információkat a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben

P1) Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, építész tervezői szolgáltatásból származó, az általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el a nettó nettó 150 mFt-ot, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő az előírás szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P1) alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdés alapján e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

Mi1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek referencia igazolást/nyilatkozatot köteles benyújtani. A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmazni:

- ajánlattevő neve, címe;

- a szerződést kötő másik fél neve;

- a szerződést kötő másik fél címe;

- a szerződést kötő másik fél vonatkozásában felvilágosítást adó személy:

-- neve

-- beosztása

-- telefonszáma

- a teljesítés tárgyának pontos megjelölése;

- a szolgáltatáshoz kapcsolódó építmény szobaszámára vonatkozó adat megadása (darab);

- arra vonatkozó információ, hogy a teljesített szolgáltatás új építésű, konferencia teremmel rendelkező, szálláshely biztosítását szolgáló építmény véglegessé vált építési engedéllyel rendelkező generál terveinek elkészítésére irányult;

- a teljesítés kezdő időpontja (év/hónap/nap);

- a teljesítés befejező időpontja (év/hónap/nap);

- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Mi2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania:

- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember megjelölésére vonatkozó, ajánlattevő részéről megtett, cégszerűen aláírt nyilatkozat;

- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletraj, amely legalább az alábbi információkat tartalmazza:

-- szakember neve;

-- szakember beazonosításához szükséges személyes adatok (lakcím, születési időpont);

-- szakember munkahelyének megjelölése;

-- az előírt kamarai jogosultság igazolására a kamarai azonosítószám, és a hatósági nyilvántartás elektronikus elérési útvonalának megadása;

-- amennyiben a szakember rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, abban az esetben annak első megszerzésének dátuma;

- a teljesítésébe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt közreműködői nyilatkozata arról, hogy rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítése során.

Az M2) pontban előírt a), b), c), d) alpontban előírt szakember szakmai többlettapasztalata értékelési szempont, így a szakemberek III.1.3) Mi2) pont szerinti bemutatását már az ajánlat részeként be kell nyújtani.

Amennyiben a megjelölt szakember nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, hanem csak a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek állnak fenn esetében, abban az esetben az alábbiakban jelzett további igazolások benyújtása is szükséges:

- végzettséget igazoló diploma vagy oklevél egyszerű másolata;

- a jogszabályban előírt minimális szakmai gyakorlat igazolása a szakmai önéletrajz részeként.

A további információkat a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben

M1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik már megvalósult (teljesítés igazolással igazolt) legalább 1 db teljes egészében új építésű, legalább 55 szobás, konferencia teremmel rendelkező, szálláshely biztosítását szolgáló építmény véglegessé vált építési engedéllyel rendelkező generál terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.

A referencia (referenciák) vonatkozásában Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciát (referenciákat) veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M2) Nem rendelkezik az alábbiakban ismertetett szakemberrel:

a) legalább 1 fő vezető tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (É- teljes körű tervezői jog/korábban É1) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

b) legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 30. pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (T- jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;

c) legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 32. pontban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (G- jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;

d) legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. I. Szakma 3. pontban meghatározott

településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (TK- jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Amennyiben a szakemberberek rendelkeznek érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt.

Valamennyi előírt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje egyben értékelési részszempont is.

Egy szakember együttesen legfeljebb kettő szakterület vonatkozásában vonható be az a)-d) alpontokban előírt alkalmassági feltételek igazolására.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők az M1) és M2) alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő nem biztosít előleget.

A részszámlák benyújtása az alábbiak szerinti, teljesítés igazolással rendelkező teljesítést követően történik:

a) tanulmányterv elkészítése, és átadása Ajánlatkérő részére;

b) építési engedélyezési terv elkészítése, és benyújtása az Építési Hatóság felé;

Opció lehívása esetén:

c) közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas kiviteli tervdokumentációk és árazatlan, továbbá árazott költségvetési kiírások elkészítése, és átadása Ajánlatkérő részére.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által vállalt kötelezettségek Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően fizeti meg az ellenszolgáltatás összegét 30 napos banki átutalással.

A Kbt. 135.§ (6) bekezdés alapján ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás kifizetése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 27/A.§ szerint jár el.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

a) Késedelmi kötbér

Amennyiben a teljesítési határidő vonatkozásában ajánlattevő az érdekkörében felmerült okok miatt késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a nettó szerződéses díj összege, mértéke annak 1%-a, minden megkezdett nap után, maximuma a szerződéses díj 20%-a.

b) Meghiúsulási kötbér

Amennyiben ajánlattevő késedelme a teljesítési határidő vonatkozásában meghaladja a 20 napot, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződés egyoldalú felmondására, továbbá ezen esetben ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó szerződéses díjnak 30%-a.

Amennyiben Ajánlatkérő alkalmazza a meghiúsulási kötbért, annak összegébe beszámításra kerül az ajánlattevő részéről esetlegesen teljesített késedelmi kötbér összege.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/11/2021
Local time: 12:00
Place:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontásra irányadóak továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ában foglaltak szerint az EKR-ben történik.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. A beszerzés tárgya építészmérnöki tervezési szolgáltatás beszerzése, amely során az elkészítendő tanulmányterv, engedélyes terv és kiviteli terv egymáshoz szorosan kapcsolódik, továbbá a tervezési feladatok egységes ellátása, időbeliségének optimalizálása érdekében Ajánlatkérő nem biztosítja részajánlattétel lehetőségét.

2. Ajánlatkérő a sikeres ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2021. november 2. 10.00 óra, gyülekező Vasvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, polgármesteri titkárságon, Vasvár, Alkotmány u. 1.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

4. Ajánlatkérő az eljáráson való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti, amely összege 1 000 000 Ft.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdés alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Ajánlatkérő számlaszáma: OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11747075-21443545-00000000 számla

Közlemény rovatban kérjük feltüntetni az eljárás azonosítóját: HKT-061/2021

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolását (banki átutalás esetén a bank által kiállított erre vonatkozó igazolást) az EKR rendszerbe kell csatolni.

5. Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként megtalálható alábbi nyilatkozatokat:

- Felolvasólap;

- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat

- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat;

- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti nyilatkozat;

- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat;

- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról;

- Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat;

- Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat;

- Nyilatkozat üzleti titokról;

- EEKD.

6. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a dokumentáció tartalmazza.

7. Amennyiben ajánlattevő az EKR rendszerben megtett elektronikus nyilatkozatokon túl egyéb nyilatkozatokat is feltölt az EKR rendszerben, abban az esetben az ajánlatában csatolnia kell (fel kell tölteni) ezen nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, egyszerű másolat formájában.

8. A II.2.5) pont kiegészítése:

Kiosztható pontszámok: minimum 0 pont, maximum 100 pont.

Pontkiosztás módszere:

Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás

Szakemberek többlet szakmai gyakorlati ideje: egyenes arányosítás

A pontkiosztás részletes leírását és képletét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

9. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés teljes időszakára, továbbá az előírt jótállási időszakra tervezői szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie legalább 50 000 000 Ft/év, és 25 000 000 Ft/káresemény mértékben.

Az előírt szakmai felelősségbiztosítás a szerződéskötés feltétele, amely nem teljesülése ajánlattevő részéről a szerződéstől történő visszalépésnek minősül.

10. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.1) M2) pontjában előírt, és ennek igazolására ajánlattevő által bemutatott szakemberek az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepeljenek az adott pozícióhoz elvárt, vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultságokkal, aktív tagi státusszal.

11. Figyelemmel a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdésére Ajánlatkérő ez úton jelzi, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

12. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdés alapján ez úton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás III.1.2) P1), III.1.3) M1) és M2) pontjaiban rögzített alkalmassági feltételeket a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.

13. Nemzeti illetőségű ajánlattevő esetében az EEKD-ben a kizáró okok vonatkozásában, az adott kizáró ok fennállására adott válaszon túl ajánlattevőnek nem kell megadnia sem az elektronikusan elérhető nyilvántartás elérhetőségét (URL), sem az adatbázisokat üzemeltető szervezetek nevét, tekintettel arra, hogy ezt Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 6.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Amennyiben ezen adatokat ajánlattevő mégis szerepelteti az EEKD-ben, azokat Ajánlatkérő az értékelés során figyelmen kívül hagyja.

14. A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megjelölése: Dr. Schablauer Péter FAKSZ (00182)

15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy jelen felhívás karakter korlátozása miatt a felhívás kiegészítését az EKR rendszerben jelen eljáráshoz csatolt dokumentáció II. fejezete tartalmazza.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. §

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021