Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538293-2021

22/10/2021    S206

Denmark-Copenhagen: Refuse transport services

2021/S 206-538293

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Amager Ressourcecenter
National registration number: 34208115
Postal address: Vindmøllevej 6
Town: København S
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Ulrik Christiansen
E-mail: ulch@a-r-c.dk
Telephone: +45 32689300
Internet address(es):
Main address: https://a-r-c.dk/om-arc/udbud-og-indkob/
Address of the buyer profile: https://hub.negometrix.com/buyer/13810
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://hub.negometrix.com/today/9458
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hub.negometrix.com/today/9458
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Transportydelser til Affaldsindsamling i København

II.1.2)Main CPV code
90512000 Refuse transport services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Transportydelser til Affaldsindsamling i København omfattende: Transport af Affaldscontainere, Tømning af Vippecontainere samt Krankørsel.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK Danmark
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

Transportydelser til Affaldsindsamling i København. Omfattende: Transport af Stålcontainere, Tømning af Vippecontainere samt Krankørsel. Indsamling har brug for at få ekstern hjælp til tømning af diverse containere, vippecontainer, samt indgå en samarbejdsaftale med en privat transportør for disse ydelser, Behovet skal ses som et supplement til indsamlingens egen kørselsafdeling hvor vil få ekstern hjælp i spidsperioder, da en del af opgaven er meget sæson afhængig.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 01/03/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

ARC har mulighed for at forlænge aftalen/kontrakten i 2 x 1år.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 5
Maximum number: 6
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

ARC vil foretage en udvælgelse af de bedst egnede ansøgere. ARC vil i den forbindelse foretage en samlet vurdering af hver enkelt ansøgers erfaring med tilsvarende opgaver samt foretage en vurdering af hvorvidt det anses for sandsynligt ud fra Ansøgers referencer, at Ansøger vil kunne løfte opgaven inden for de områder og i det omfang der svarer til det, der er angivet i Kravspecifikationen. ARC lægger i vurderingen vægt på en bred dokumenteret erfaring i form af erfaring med forskellige typer af opgaver indenfor ydelsen.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

ARC har mulighed for at forlænge aftalen/kontrakten med 2 x 1 år jf. udbudsbetingelserne pkt. 2.2.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i min. 2 ud af de 3 senest reviderede regnskabsår.

Tilbudsgiver har en soliditetsgrad på minimum 10% i det seneste reviderede regnskabsår.

Tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio kr. og 5 mio kr. for personskade eller samlet set 10 mio kr.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver har min 3 relevante referencer indenfor de seneste 3 år.

Ved relevant referance forstås en opgave, der i art og omfang relaterer sig til Transportydelser til Affaldsindsamling i København, hvor opgaven er udført indenfor de seneste 3 år regnet fra tilbudsfasen. (Evt. underleverandørs leverancer kan indgå).

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

* Ordregiver (navnet på kunden og kontaktperson hos kunden)

*Perioden for opgavens udførelse

*Beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder værdien af opgaven samt Tilbudsgivers rolle i opgaven.

* Tilbudsgiver har udformet et kvalitetssikringssystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

*Tilbudsgiver har udformet et miljø- og arbejdsmiljøledelsesessystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 21/12/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: 8800
Town: Viborg
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov nr. 593 af 2. 6. 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud.

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens §7, stk. 2 nr. 1.

Senest samtidig med at en kan indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden, jf. lovens §32, stk 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021