Lieferungen - 538345-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Kleber

2018/S 235-538345

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 205-468833)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polen
Telefon: +48 327564041
E-Mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
NUTS-Code: PL227

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.jsw.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dost. do kop. JSW S.A. pian do wyp. pustek w gór. oraz uszczel. wykł. w wyrob. kor., miner. tworzyw izol.-szczel., prep. antypirogennych przez. do dezakt. węgla skłonnego do samo. z ter. real. 12 mies. od daty zaw. um.

Referenznummer der Bekanntmachung: 09/P/DZZ/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24911200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawy do kopalń JSW S.A. pian izolacyjnych mocznikowo-formaldehydowych, pian do wypełniania pustek w górotworze oraz uszczelniania wykładki w wyrobiskach korytarzowych, mineralnego tworzywa izolująco-uszczelniającego, preparatu antypirogennego przeznaczonego do dezaktywacji węgla skłonnego do samozapłonu z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 205-468833

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa i adresy
Anstatt:
muss es heißen:
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert; Miejsce:
Anstatt:

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pok. nr 123.

muss es heißen:

Szczegóły dot. otwarcia ofert zostały zawarte w SIWZ.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 05/12/2018
Ortszeit: 08:30
muss es heißen:
Tag: 21/12/2018
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 02/02/2019
muss es heißen:
Tag: 18/02/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 05/12/2018
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 21/12/2018
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: