The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 538371-2022

03/10/2022    S190

Netherlands-Amsterdam: Placement services of personnel

2022/S 190-538371

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lead Buyer Interne Diensten Gemeente Amsterdam
National registration number: 07678703 0000
Postal address: Amstel 1
Town: Amsterdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1011 PN
Country: Netherlands
Contact person: Richard Kemmelings
E-mail: r.kemmelings@amsterdam.nl
Telephone: +31 639089475
Internet address(es):
Main address: http://www.amsterdam.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206963
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206963
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Personeel

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inhuur Juridisch Personeel

Reference number: 206963
II.1.2)Main CPV code
79610000 Placement services of personnel
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht omvat de levering/inzet van juridisch personeel vanaf schaal 10 voor de dossiers, vragen en taken waarin de Gemeente niet met haar eigen juridisch personeel in kan voorzien, bijvoorbeeld door piekbelasting, (langdurig) verzuim/ afwezigheid eigen personeel en gebrek aan specifieke expertise. De externe inzet wordt op twee verschillende manieren ingevuld: via een detachering (inspanningsverplichting) of resultaatopdracht (resultaatverplichting voor b.v. zaakstroom/bulkopdracht voor het afhandelen van dossiers). Onderhavige opdracht wordt opgedeeld in de volgende drie percelen: (i) omgevingsrecht, (ii) bestuursrecht algemeen en (iii) privaat- en aanbestedingsrecht.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 14 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Omgevingsrecht Inhuur Juridisch Personeel

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Amsterdam

II.2.4)Description of the procurement:

Betreft de Inzet van juridische capaciteit ten behoeve van de behandeling van bestuursrechtelijke procedures, waaronder het opstellen en afhandelen van primaire beschikkingen, de behandeling van bezwaar­schriften en het voorbereiden en voeren van beroepsprocedures bij de bestuursrechtelijke instanties en/of het verrichten van juridische diensten, waaronder juridische advisering en strategievorming, die betrekking hebben op diverse onderwerpen binnen het Omgevingsrecht (o.a. Wabo en de Huisvestingswet), waaronder:

  Juridische werkzaamheden (advisering omtrent strategie, onderzoeken, haalbaarheid en beroep) rondom de totstandkoming van bestemmingsplannen en wijzigingen omgevingsplan, met inbegrip van afwijkingsprocedures en planschade.2. Juridische werkzaamheden (advisering en bezwaar en (hoger) beroep) rondom omgevingsvergunningen en de handhaving daaromtrent.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 maal 1 jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2)Description
II.2.1)Title:

Algemeen bestuursrecht Inhuur Juridisch Personeel

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Amsterdam

II.2.4)Description of the procurement:

Betreft de Inzet van juridische capaciteit ten behoeve van de behandeling van bestuursrechtelijke procedures, waaronder het opstellen en afhandelen van primaire beschikkingen, de behandeling van bezwaarschriften en het voorbereiden en voeren van beroepsprocedures bij de bestuursrechtelijke instanties en/of het verrichten van juridische diensten die betrekking hebben op diverse onderwerpen binnen het Algemeen bestuursrecht, waaronder:

  De Wet Open Overheid (Woo);De Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waaronder openbare orde en veiligheid;Openbare ruimte;Wet Bibob;Drank- en horecawet;Verkeersregelgeving;Subsidies;Onderwijswetgeving inclusief onderwijshuisvesting;Sociale zekerheidsregelgeving (WMO, WKO, Jeugdwet, Participatiewet);Privacywetgeving;Algemene wet bestuursrecht;Gemeentewet.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 maal 1 jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2)Description
II.2.1)Title:

Privaat- en aanbestedingsrecht Inhuur Juridisch Personeel

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Amsterdam

II.2.4)Description of the procurement:

Betreft de Inzet van juridische capaciteit ten behoeve van het verrichten van juridische diensten op het gebied van het privaat- en aanbestedingsrecht, behoudens juridische diensten betreffende de vertegenwoordiging in rechte en advisering ter voorbereiding op gerechtelijke procedures. Het betreft in ieder geval juridische dienstverlening met betrekking tot het opstellen en beoordelen van en/of adviseren over: (Complexe) (Inkoop)contracten;Aanbestedingsstukken in (complexe) aanbestedingsprocedures, zoals selectie- en gunningsleidraden, programma's van eisen, nota's van inlichtingen, gunningsbesluiten en overeenkomsten;Contracten met betrekking tot o.a. (ver)huur, (ver)koop en erfpacht van gronden, onroerende zaken en vastgoed;Ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. gebiedsontwikkeling;Contracten met betrekking tot de aanneming van werk;Het algemeen verbintenissenrecht.Arbeidsrecht

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 maal 1 jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2022
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2022
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Amsterdam
Town: Amsterdam
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022