Dienstleistungen - 538421-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen

2018/S 235-538421

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 199-452913)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 125/127
Warszawa
02-017
Polen
Kontaktstelle(n): Izabella Starzyńska
Telefon: +48 226997235
E-Mail: zp@skm.warszawa.pl
Fax: +48 226997236
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.skm.warszawa.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

a. wykonanie 4 obsług technicznych poziomu P3 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 19WE

Referenznummer der Bekanntmachung: FZP-351-8/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50222000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

2.1. Niniejsze Postępowanie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 443 000,00 EUR, od której uzależniony jest obowiązek stosowania ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.), dalej zwana „Ustawą”.

2.2. Zamówienie jest zam. sektorowym art. 2 pkt 14 Ustawy.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a. wykonanie 4 obsług technicznych poziomu P3 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 19WE (dalej zwanymi EZT lub Pojazdami), o numerach fabrycznych 01, 02, 03, 04, według zatwierdzonej w dniu 2.1.2015 r., przez Prezesa UTK Dokumentacji Systemu Utrzymania EZT 19WE wraz ze zmianami, dalej „DSU”, wprowadzonymi Uchwałą Zarządu nr 194/2015 spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., z dnia 6.10.2015 r., stanowiącej Załącznik nr 1 do SOPZ,

b. wykonanie prac, które wykraczają swoim zakresem poza zakres obsługi P3 określony w DSU, został przewidziany w Załączniku nr 2 do SOPZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 199-452913

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Anstatt:

2.1. Niniejsze Postępowanie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 443 000,00 EUR, od której uzależniony jest obowiązek stosowania ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.), dalej zwana „Ustawą”.

2.2. Zamówienie jest zam. sektorowym art. 2 pkt 14 Ustawy.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a. wykonanie 4 obsług technicznych poziomu P3 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 19WE (dalej zwanymi EZT lub Pojazdami), o numerach fabrycznych 01, 02, 03, 04, według zatwierdzonej w dniu

2.1.2015 r., przez Prezesa UTK Dokumentacji Systemu Utrzymania EZT 19WE wraz ze zmianami, dalej „DSU”,wprowadzonymi Uchwałą Zarządu nr 194/2015 spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., z dnia 6.10.2015

r., stanowiącej Załącznik nr 1 do SOPZ,

b. wykonanie prac, które wykraczają swoim zakresem poza zakres obsługi P3 określony w DSU, został przewidziany w Załączniku nr 2 do SOPZ,

c. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

muss es heißen:

2.1. Niniejsze Postępowanie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwotę 443 000,00 EUR, od której uzależniony jest obowiązek stosowania ustawy z dnia 29.1.2004 r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.), dalej zwana „Ustawą”.

2.2. Zamówienie jest zam. sektorowym art. 2 pkt 14 Ustawy.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie 4 obsług technicznych poziomu P3 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 19WE (dalej zwanymi EZT lub Pojazdami), o numerach fabrycznych 01, 02, 03, 04, według zatwierdzonej w dniu

2.1.2015 r., przez Prezesa UTK Dokumentacji Systemu Utrzymania EZT 19WE wraz ze zmianami, dalej„DSU”,wprowadzonymi Uchwałą Zarządu nr 194/2015 spółki Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., z dnia 6.10.2015 r., stanowiącej Załącznik nr 1 do SOPZ,

b. wykonanie prac, które wykraczają swoim zakresem poza zakres obsługi P3 określony w DSU, został przewidziany w Załączniku nr 2 do SOPZ,

c. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1 Ustawy.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: