Services - 538516-2021

22/10/2021    S206

Romania-Codlea: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 206-538516

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Codlea
National registration number: 4777108
Postal address: Strada LUNGA, Nr. 33
Town: Codlea
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 505100
Country: Romania
Contact person: Violeta Lukacs
E-mail: achizitii_uatcodlea@yahoo.com
Telephone: +40 268251650
Fax: +40 268251809
Internet address(es):
Main address: www.municipiulcodlea.ro/index.php/ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziţie ,,Servicii Implementare ecosistem digital, personalizare procese și achiziție servicii de instruire”

Reference number: 4777108/2021/5
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Achiziție “Servicii Implementare ecosistem digital, personalizare procese și achiziție servicii de instruire” în cadrul proiectului cu titlul „Planificare strategică și simplificare administrativă pentru cetățenii Municipiului Codlea” cod proiect SIPOCA 840, cod MySMIS 136330

Achiziționarea de servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software), de analiză, de dezvoltare, de configurare și de implementare, precum și de instruire și dezvoltare a competențelor digitale. Soluția va include o platformă de lucru colaborativ care va permite și va facilita accesul cetățeanului la obținerea de beneficii/servicii sociale și exercitarea competențelor partajate ale unității administrativ-teritoriale, asigurând canale de comunicare cu alte entități publice sau private, participante la procesele asistenței sociale.

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile. Termenul pt. raspunsul la solicitarile de clarificari va fi in a 10 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 184 385.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO122 Braşov
Main site or place of performance:

Municipiul Codlea, Str. Lungă Nr. 33

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziționarea de servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software), de analiză, de dezvoltare, de configurare și de implementare, precum și de instruire și dezvoltare a competențelor digitale. Soluția va include o platformă de lucru colaborativ care va permite și va facilita accesul cetățeanului la obținerea de beneficii/servicii sociale și exercitarea competențelor partajate ale unității administrativ-teritoriale, asigurând canale de comunicare cu alte entități publice sau private, participante la procesele asistenței sociale.

Se solicită prestarea de servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software), de analiză, de dezvoltare, de configurare și de implementare, precum și de instruire și dezvoltare a competențelor digitale, după cum urmează:

- Servicii de licențiere acces la infrastructură digitală (hardware și software)- buget estimativ 1.700.000 lei,

- Servicii de analiza, dezvoltare, configurare și implementare de aplicații capabile de administrare și operare intra/inter-instituțională specifice- buget estimativ 470.000 lei

- Servicii de instruire și dezvoltare a competențelor digitale – buget estimativ 36.450 lei

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnică Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 77 / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini paginile 77-78 / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnică Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini paginile 76-77 / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 76 / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnică-Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 80 / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 80 / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini paginile 79-80 / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnică-Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini, pagina 79 / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 78 / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 79 / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 79 / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnică - Conform tabel calificative si punctaj din Caietul de sarcini pagina 78 / Weighting: 5
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Planificare strategică și simplificare administrativă pentru cetățenii Municipiului Codlea” cod proiect SIPOCA 840, cod MySMIS 136330

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 105-276876
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 557/23788/(RI332)60
Title:

„Servicii Implementare ecosistem digital, personalizare procese și achiziție servicii de instruire” în cadrul proiectului cu titlul „Planificare strategică și simplificare administrativă pentru cetățenii Municipiului Codlea”, cod proiect SIPOCA 840, cod MySMIS 136330-Contract: POCA/ 509/ 16.06.2020.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DIGITAX ONLINE PUBLIC SERVICES
National registration number: 37733256
Postal address: Strada Frumoasă, Nr. 21, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010985
Country: Romania
E-mail: george.anghel@conectx.net
Telephone: +40 722598387
Internet address: https://www.digitax.ro/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 206 450.00 RON
Total value of the contract/lot: 2 184 385.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021