Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538518-2021

22/10/2021    S206

Poland-Katowice: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 206-538518

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Postal address: ul. Raciborska 15
Town: KATOWICE
NUTS code: PL Polska
Postal code: 40-074
Country: Poland
Contact person: Alicja Niemiec
E-mail: zam_publ@rckik-katowice.pl
Telephone: +48 322087341
Fax: +48 322087311
Internet address(es):
Main address: www.rckik-katowice.ezamawiajacy.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
Postal address: ul. Markwarta 8
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL Polska
Postal code: 85-015
Country: Poland
E-mail: krew@rckik-bydgoszcz.com.pl
Internet address(es):
Main address: www.rckik-bydgoszcz.com.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
Postal address: ul. Hoene Wrońskiego 4
Town: Gdańsk
NUTS code: PL Polska
Postal code: 80-210
Country: Poland
E-mail: sekretariat@krew.gda.pl
Internet address(es):
Main address: www.rckik-katowice.ezamawiajacy.pl
Address of the buyer profile: www.krew.gda.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
Postal address: ul. Kaszubska 9
Town: Kalisz
NUTS code: PL Polska
Postal code: 62-800
Country: Poland
E-mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl
Internet address(es):
Main address: www.krwiodawstwo.kalisz.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Postal address: ul. Rzeźnicza 11
Town: Kraków
NUTS code: PL Polska
Postal code: 31-540
Country: Poland
E-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl
Internet address(es):
Main address: www.rckik.krakow.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
Postal address: ul. Jagiellońska 66
Town: Kielce
NUTS code: PL Polska
Postal code: 25-734
Country: Poland
E-mail: sekretariat@rckik-kielce.com.pl
Internet address(es):
Main address: www.rckik-kielce.com.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Postal address: ul. ul. Żołnierzy Niepodległej 8
Town: Lublin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 20-078
Country: Poland
E-mail: sekretariat@rckik.lublin.pl
Internet address(es):
Main address: www.rckik.lublin.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
Postal address: ul. Franciszkańska 17/25
Town: Łódź
NUTS code: PL Polska
Postal code: 90-001
Country: Poland
E-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl
Internet address(es):
Main address: www.krwiodawstwo.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
Postal address: ul. Malborska 2
Town: Olsztyn
NUTS code: PL Polska
Postal code: 10-225
Country: Poland
E-mail: sekretariat@rckikol.pl
Internet address(es):
Main address: www.rckikol.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Postal address: ul. Marcelińska 44
Town: Poznań
NUTS code: PL Polska
Postal code: 60-354
Country: Poland
E-mail: sekretariat@rckik.poznan.pl
Internet address(es):
Main address: www.rckik.poznan.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu im.dr Konrada Vietha
Postal address: ul. Limanowskiego 42
Town: Radom
NUTS code: PL Polska
Postal code: 26-600
Country: Poland
E-mail: rckik@rckik.radom.pl
Internet address(es):
Main address: www.rckik.radom.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Postal address: ul. Sienkiewicza 3a
Town: Racibórz
NUTS code: PL Polska
Postal code: 47-400
Country: Poland
E-mail: sekretariat@rckik.pl
Internet address(es):
Main address: www.rckik.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Postal address: ul. Wierzbowa 14
Town: Rzeszów
NUTS code: PL Polska
Postal code: 35-310
Country: Poland
E-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl
Internet address(es):
Main address: www.rckik.rzeszow
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku im. Jana Pawła II
Postal address: ul. Szarych Szeregów 21
Town: Słupsk
NUTS code: PL Polska
Postal code: 76-200
Country: Poland
E-mail: sekretariat@krwiodawstwo.slupsk.pl
Internet address(es):
Main address: www.krwiodawstwo.slupsk.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Postal address: ul. Aleja Wojska Polskiego 80/82
Town: Szczecin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 70-482
Country: Poland
E-mail: sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl
Internet address(es):
Main address: www.krwiodawstwo.szczecin.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu im. prof dr hab. Tadeusza Dorobisza
Postal address: ul. Czerwonego Krzyża 5
Town: Wrocław
NUTS code: PL Polska
Postal code: 50-345
Country: Poland
E-mail: sekretariat@rckik.wroclaw.pl
Internet address(es):
Main address: www.rckik.wroclaw.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Postal address: ul. Saska 63/75
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 03-948
Country: Poland
E-mail: rckik@rckik-warszawa.com.pl
Internet address(es):
Main address: www.rckik-warszawa.com.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Postal address: ul. Koszykowa 78
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-671
Country: Poland
E-mail: sekretariat@wckik.pl
Internet address(es):
Main address: www.wckik.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa oprogramowania umożliwiającego wykonywanie ekstrakcji danych zgodnie ze strukturą danych z bazy danych systemu „Bank Krwi” z 18 lokalizacji CKiK

Reference number: ZP/ZWR/22/2021
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oprogramowania umożliwiającego wykonywanie ekstrakcji danych zgodnie ze strukturą danych z bazy danych systemu „Bank Krwi” z 18 lokalizacji Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 314 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany etapami i obejmuje:

Etap I – Analiza i ostateczne uzgodnienie dokumentacji schematu XSD oraz doprecyzowanie szczegółów przekazywania plików zgodnie z wymaganiami Zamawiających, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia

Etap II – Analiza struktur i formatów danych, oraz danych w 18

Etap III – Wytworzenie Oprogramowania,

Etap IV – Instalacja, konfiguracja i testy akceptacyjne Oprogramowania z 18 CKiK jak i Centrum e-Zdrowia

Etap V – Asysta Techniczna,

Etap VI – Usługi Rozwoju, jako zamówienie opcjonalne

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Wynagrodzenie podstawowe może zostać zwiększone o wynagrodzenie za realizację przez Wykonawcę zamówienia opcjonalnego, o którym mowa w Etapie VI – Usługi Rozwoju, Wynagrodzenie za świadczenie Usług Rozwoju w ramach zamówienia opcjonalnego będzie stanowiło iloczyn liczby wykorzystanych i odebranych przez Głównego Zamawiającego roboczogodzin oraz ceny jednej roboczogodziny,,w podziale na 18 Zamawiających - w kwotach uwzględniających udział każdego Zamawiającego w Projekcie, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do umowy. Każdy Zamawiający ponosi samodzielnie odpowiedzialność za zapłatę swojej części wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, w kwocie wskazanej w Załączniku nr 6 do Umowy. Odpowiedzialność Zamawiających z tytułu wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy nie jest solidarna

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w niniejszym postepowaniu pełni rolę Głównego Zamawiającego

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną systemu ani dostępem do repozytorium kodu źródłowego. Nie posiada również wiedzy oraz kompetencji technicznych w zakresie znajomości struktury bazy danych, powiązań logicznych między danymi oraz reguł ich przetwarzania, które dawałyby szansę, że migracja danych zostanie przeprowadzona w sposób bezpieczny, kompletny i poprawny biznesowo. Powyższe wynika z faktu, że Bank Krwi od początku jego wdrożenia był utrzymywany i rozwijany przez podmiot zewnętrzny - firmę SPIN, a następnie przez jego następcę prawnego. Zarówno na etapie zawierania umów z Asseco, jak też już podczas realizacji tych umów odbioru wykonanych usług RCKiK nie wymagały od wykonawcy przekazania dokumentacji do oprogramowania. Ponadto, osoby odpowiedzialne za użytkowanie oprogramowania Banku Krwi w poszczególnych RCKiK, w tym także osoby zajmujące się obsługą prawną umów z Asseco, pozostają w przeświadczeniu, że ten wykonawca jest jedynym podmiotem uprawnionym z praw autorskich do oprogramowania Bank Krwi. Świadczy o tym m.in. fakt, że w uzasadnieniach do wszczęcia postępowania z wolnej ręki i zawarcia umowy z tym wykonawcą wskazywano, że jest on właścicielem praw autorskich do systemu i tylko on może świadczyć usługi utrzymaniowe tego oprogramowania a zatem uzasadnieniem do wszczęcia zamówienia z wolnej ręki jest monopol prawno-autorski Asseco.

W celu wykonania procesu migracji niezbędna jest szczegółowa dokumentacja struktur baz danych, znajomość kodów źródłowych systemu oraz dokumentacja (bądź wiedza) dotycząca logiki działania aplikacji, która wpływa na możliwość zrozumienia danych znajdujących się w systemie. RCKiK nie dysponują żadną dokumentacją systemu Bank Krwi, jak również szczegółową wiedzą na temat logiki działania systemu, struktury danych przechowywanych w systemach zarządzanych przez Asseco, relacji pomiędzy poszczególnymi danymi zgromadzonymi w bazach danych na przestrzeni ostatnich 25 lat Wiedza taka jest standardowo zawarta w dokumentacji technicznej systemu i ewentualnie jest w posiadaniu zespołu tworzącego system.

Po stronie zarówno CeZ jak i partnerów Projektu nie ma osób, które uczestniczyły w budowaniu, wdrażaniu i rozwoju Banku Krwi, tak więc informacje niezbędne do przeprowadzenia migracji nie mogą zostać również odtworzone na bazie wcześniejszych doświadczeń.

Zakres zlecenia dla Asseco związanego z migracją danych obejmuje wyłącznie prace niezbędne do poprawnego przeprowadzenia procesu migracji, których Zamawiający ani inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu e-Krew nie są w stanie wykonać samodzielnie z uwagi na obiektywne przesłanki techniczne. Dodatkowo sprawdzono, że nie istnieją inne rozwiązania alternatywne lub zastępcze, które umożliwiałyby uzyskanie oczekiwanego rezultatu migracji bez udziału firmy Asseco.

Zarówno bowiem aspekty techniczne o obiektywnym charakterze procesu migracji danych, jak i monopol prawno-autorski Asseco do oprogramowania Banku Krwi przemawiają za stanowiskiem, że nie jest możliwe przeprowadzenie procesu zasilenia danymi systemu e-Krew pochodzącymi z systemów lokalnych RCKiK bez udziału tego wykonawcy. Jednocześnie Strony wyrażają przekonanie, że jedynym sposobem na przełamanie monopolu tego wykonawcy w obsłudze i rozwoju systemów obsługujących dawstwo i obrót krwią w Polsce, przy jednoczesnym zachowaniu w stanie niezmienionym danych zgromadzonych przez ostatnie 25 lat w systemie Bank Krwi, jest zmigrowanie danych z systemów Bank Krwi przez poszczególne RCKiK do nowotworzonego systemu e- krew.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ASSECO Poland Spółka Akcyjna
National registration number: 5220003782
Town: Rzeszów
NUTS code: PL Polska
Postal code: 35-322
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 314 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamówienie udzielone na podstawie art.214 ust.1 pkt.1 a i b Ustawy Pzp

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021