The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 538521-2022

03/10/2022    S190

Netherlands-Breda: Planting and maintenance services of green areas

2022/S 190-538521

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Breda
National registration number: 20169706
Postal address: Claudius Prinsenlaan 10
Town: Breda
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4811DJ
Country: Netherlands
Contact person: Peter Hulsmann
E-mail: pc.hulsmann@breda.nl
Telephone: +31 765298963
Internet address(es):
Main address: http://www.breda.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=197858
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=197858
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bestek maaien hooilanden en watergangen

II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

Maaien zichthoeken;

Maaien en ruimen schraal gras en kruidachtige vegetaties;

Maaien en ruimen sloten en vijvers;

Bijmaaien bomen en obstakels;

Diverse bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

Maaien zichthoeken;

Maaien en ruimen schraal gras en kruidachtige vegetaties;

Maaien en ruimen sloten en vijvers;

Bijmaaien bomen en obstakels;

Diverse bijkomende werkzaamheden.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 01/01/2025
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Het doel van deze aanbesteding is om voor de levering van deze diensten een raamovereenkomst te sluiten met een vaste looptijd van 2 jaar met als ingangsdatum 01-01-2023. De opdrachtgever heeft eenzijdig het recht deze twee (2) maal met één (1) jaar te verlengen. De besluitvorming ten aanzien van deze verlenging(en) geschiedt op basis van evaluatie van de geleverde prestaties.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlenging mogelijk.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2022
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Town: Breda
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022