Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538528-2021

22/10/2021    S206

România-Constanța: Servicii de deszăpezire

2021/S 206-538528

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Prin DRDP-Constanta -strada Prelungirea Traian, fara numar, Constanta, judetul Constanta
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900714
Țară: România
Persoană de contact: Departamentul Achizitii-Serv. Achizitii
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 241581147
Fax: +40 241584371
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.drdpct.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Intretinere curenta pe timp de iarna - SDN Constanta-ACORD CADRU 4 ani -DRDP-Constanta

Număr de referinţă: 16054368/2020/13AC/CT
II.1.2)Cod CPV principal
90620000 Servicii de deszăpezire
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna DRDP-Constanta - SDN Constanta -Acord Cadru - 4 ani .

Valoare maximă acord cadru–56.136.379,90 lei fără TVA

Valoare minimă acord cadru–18.981.501,70 lei fără TVA,

Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: minim 2 contracte subsecvente pe an.

Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 1.920.995,29 lei fără TVA.

Valoare celui mai mare contract subsecvent: 8.392.637,27 lei fără TVA.

Cantitățile minime și maxime aferente Acordului Cadru cât și cantitățile estimate minim si maxim aferent unui contract subsecvent se regăsesc ca Anexe la documentația de atribuire/caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: minim 2 contracte subsecvente in fiecare an al acordului cadru.

Cantitatile minime si maxime aferente acordurilor cadru cat si cantitatile estimate minima si maxima aferente unui contract subsecvent se regasesc ca Anexe la documentatia de atribuire/caietele de sarcini.

A)Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile. B)Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 55 780 734.26 RON / Cea mai ridicată ofertă: 55 780 734.26 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

DRDP-Constanta - Sectia de Drumuri Nationale Constanta - Drumurile nationale din judetul Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de intretinere curenta pe timp iarna la Sectia de Drumuri Nationale Constanta.

Activitatea de intretinere pe timp de iarna se va efectua în conformitate cu prevederile „Normativului privind prevenirea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice “ – indicativ AND nr. 525/2013 si consta in:

-răspândirea mecanică a materialelor chimice în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii;

-patrularea cu utilaje pentru informarea stării drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscolelor moderate (viteza vântului sub 30 km/h);

-deszăpezirea mecanică cu autoutilaje specifice;

-degajarea vehiculelor înzăpezite care împiedică acțiunea de deszăpezire de pe platforma drumurilor ;

-montarea si demontarea panourilor parazapezi.

-informari operative privind starea drumurilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Vechimea autoutilajelor folosite in activitatea de intretinere curenta pe timp de iarna, exprimata in număr de ani. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 180-434755
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3/168/50912
Titlu:

Contract subsecvent "Intretinere curenta pe timp de iarna - DRDP Constanta - SDN Constanta - Anul I-IV"

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VINCI GROUP AG SRL
Număr naţional de înregistrare: 33607530
Adresă: Strada Sos. Calarasi, Nr. 93
Localitate: Slobozia
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 920095
Țară: România
E-mail: vincigroupag@gmail.com
Telefon: +40 729675196
Adresă internet: www.vincigroup.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 56 136 379.90 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 846 805.58 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 188/51649
Titlu:

Contract subsecvent: Intretinere curenta pe timp de iarna-DRDP Constanta-SDN Constanta

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/11/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VINCI GROUP AG SRL
Număr naţional de înregistrare: 33607530
Adresă: Strada Sos. Calarasi, Nr. 93
Localitate: Slobozia
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 920095
Țară: România
E-mail: vincigroupag@gmail.com
Telefon: +40 729675196
Adresă internet: www.vincigroup.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 55 780 734.26 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 715 508.79 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 187/51554
Titlu:

Acord Cadru- 4 ani- Intretinere curenta pe timp de iarna - SDN Constanta - DRDP Constanta

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/11/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VINCI GROUP AG SRL
Număr naţional de înregistrare: 33607530
Adresă: Strada Sos. Calarasi, Nr. 93
Localitate: Slobozia
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 920095
Țară: România
E-mail: vincigroupag@gmail.com
Telefon: +40 729675196
Adresă internet: www.vincigroup.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 56 136 379.90 RON
Oferta cea mai scăzută: 55 780 734.26 RON / Cea mai ridicată ofertă: 55 780 734.26 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2/215/57465
Titlu:

Contract subsecvent ,,Intretinere curenta pe timp de iarna - SDN Constanta - DRDP Constanta''

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VINCI GROUP AG SRL
Număr naţional de înregistrare: 33607530
Adresă: Strada Sos. Calarasi, Nr. 93
Localitate: Slobozia
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 920095
Țară: România
E-mail: vincigroupag@gmail.com
Telefon: +40 729675196
Adresă internet: www.vincigroup.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 56 136 379.90 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 920 096.42 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Departamentul Juridic -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
Adresă: Strada Prelungirea Traian, fara numar
Localitate: Constanta
Cod poștal: 900716
Țară: România
E-mail: net@drdpct.ro
Telefon: +40 241581147
Fax: +40 241584371
Adresă internet: www.drdpct.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021