Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538570-2021

22/10/2021    S206

Poland-Zawiercie: Snow-clearing services

2021/S 206-538570

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Zawierciański
National registration number: REGON: 27625525200000
Postal address: ul. Sienkiewicza 34
Town: Zawiercie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-400
Country: Poland
Contact person: Monika Piasecka
E-mail: sod@zawiercie.powiat.pl
Telephone: +48 324507133
Fax: +48 326721971
Internet address(es):
Main address: www.zawiercie.powiat.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022 – 3 części” (powtórzone postępowanie)

Reference number: SRZP261-0026/21
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i dostaw, wchodzących w zakres zamówienia pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2021/2022 – 3 części” (powtórzone postępowanie).

2. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych polegać będzie w szczególności na zapewnieniu przejezdności oraz ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego

wywołanych śliskością zimową jezdni, opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki, poprzez usuwanie śniegu, błota pośniegowego, a także na zapobieganiu

i likwidowaniu śliskości zimowej oraz na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu i pracowników niezbędnych do jego obsługi.

3. Zakres zamówienia obejmuje: usługi wynajmu specjalistycznego sprzętu wraz z obsługą operatorską do zimowego utrzymania dróg i chodników, dostawy piasku do sporządzania mieszanki zwalczającej śliskość drogową, dostawy soli

drogowej z antyzbrylaczem do sporządzania mieszanki zwalczającej śliskość drogową.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 948 800.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie działania Zespołu ds. remontów i napraw w Zawierciu/ Kądzielowie”.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

powiat zawierciański - gminy: Zawiercie, Poręba, Łazy, Włodowice i Ogrodzieniec.

II.2.4)Description of the procurement:

Długość dróg powiatowych: 171,220 km, długość dróg wojewódzkich: 46,200 km.

Dokładny wykaz dróg zawiera Załącznik Nr 10A - Szczegółowy wykaz dróg

powiatowych i wojewódzkich na terenie działania Zespołu ds. remontów i napraw

w Zawierciu/ Kądzielowie.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy w zakresie części 1 zawiera Załącznik Nr 2A

do SWZ – Kalkulacja cenowa dla części 1.

Minimalny wykaz sprzętu wymaganego przez Zamawiającego w zakresie części 1 :

1) Piaskarko – solarka P-1 - 4 szt.*

2) Koparko – ładowarka - 2 szt.

3) Pług wirnikowy - 1 szt.

4) Równiarka - 1 szt.

5) Pług lemieszowy - 1 szt.

6) Pług klinowy - 1 szt.

* oznacza 4 kompletne sztuki (tj. pług+ piaskarko- solarka, na 4 odrębnych nośnikach)

Uwaga - dodatkowe piaskarko-solarki znajdujące się w dyspozycji Wykonawcy będą

stanowiły pozacenowe kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdziale XX SWZ.

Oferta Wykonawcy musi zawierać kompletne zestawienie wszystkich pozycji określonych

w Załączniku Nr 2A do SWZ – Kalkulacji cenowej dla części 1.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: dodatkowe piaskarko-solarki / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie działania Zespołu ds. remontów i napraw w Pilicy”.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

powiat zawierciański - gminy: Pilica i Żarnowiec

II.2.4)Description of the procurement:

Długość dróg powiatowych: 157,350 km, długość dróg wojewódzkich: 19,200 km.

Dokładny wykaz dróg zawiera Załącznik Nr 10B - Szczegółowy wykaz dróg

powiatowych w Pilicy.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy w zakresie części 2 zawiera Załącznik Nr 2B

do SWZ – Kalkulacja cenowa dla części 2 .

Minimalny wykaz sprzętu wymaganego przez Zamawiającego w zakresie części 2 :

1) Piaskarko – solarka P-1 - 4 szt.*

2) Koparko – ładowarka - 1 szt.

3) Równiarka - 1 szt.

4) Pług lemieszowy - 1 szt.

5) Pług klinowy - 1 szt.

* oznacza 4 kompletne sztuki (tj. pług+ piaskarko- solarka, na 4 odrębnych nośnikach)

Uwaga - dodatkowe piaskarko-solarki znajdujące się w dyspozycji Wykonawcy będą

stanowiły pozacenowe kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdziale XX SWZ.

Oferta Wykonawcy musi zawierać kompletne zestawienie wszystkich pozycji określonych

w Załączniku Nr 2B do SWZ – Kalkulacji cenowej dla części 2.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: dodatkowe piaskarko-solarki / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie działania Zespołu ds. remontów i napraw w Szczekocinach”.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

powiat zawierciański - gminy: Kroczyce, Irządze i Szczekociny

II.2.4)Description of the procurement:

Długość dróg powiatowych: 140,650 km, długość dróg wojewódzkich: 25,900 km.

Dokładny wykaz dróg zawiera Załącznik Nr 10C - Szczegółowy wykaz dróg

powiatowych i wojewódzkich na terenie działania Zespołu ds. remontów i napraw

w Szczekocinach.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy w zakresie części 3 zawiera Załącznik Nr 2C do

SWZ – Kalkulacja cenowa dla części 3 .

Minimalny wykaz sprzętu wymaganego przez Zamawiającego w zakresie części 3 :

1) Piaskarko – solarka P-1 - 4 szt.*

2) Koparko – ładowarka - 2 szt.

3) Równiarka - 1 szt.

4) Pług lemieszowy - 1 szt.

5) Pług klinowy - 1 szt.

* oznacza 4 kompletne sztuki (tj. pług+ piaskarko- solarka, na 4 odrębnych nośnikach)

Uwaga - dodatkowe piaskarko-solarki w dyspozycji Wykonawcy będą stanowiły

pozacenowe kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdziale XX SWZ.

Oferta Wykonawcy musi zawierać kompletne zestawienie wszystkich pozycji określonych

w Załączniku Nr 2C do SWZ – Kalkulacji cenowej dla części 3.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: dodatkowe piaskarko-solarki / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający podjął decyzję o zastosowaniu dyspozycji art.138 ust.2 pkt 2 Pzp tj. skróceniu terminu składania ofert, gdyż zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Przyczyną powyższego jest fakt, iż poprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. Zbliżający się sezon jesienno-zimowy oraz spodziewany wzmożony ruch komunikacyjny na drogach na przełomie miesiąca października i listopada z powodu dnia Wszystkich Świętych, wymaga od Zamawiającego gotowości do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg przed dniem 01.11.2021 r.. W takiej sytuacji przeprowadzenie kolejnego postępowania z zachowaniem terminu składania ofert wynikającego z art. 138 ust. 1 i ust. 4 nie jest możliwe. Powyższe uzasadnia skorzystanie z dyspozycji art. 138 ust.2 pkt 2.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 186-483500
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie działania Zespołu ds. remontów i napraw w Zawierciu/ Kądzielowie”.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Drogowe URBIT Bogusław Bugaj
National registration number: 5770200714
Postal address: Lgota Murowana 29 c
Town: Kroczyce
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 42-425
Country: Poland
E-mail: urbit@itware.pl
Telephone: +48 343152207
Fax: +48 343152024
Internet address: https://www.urbit.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 347 960.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 336 050.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie działania Zespołu ds. remontów i napraw w Pilicy”.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Janusz Ibek TRANS-REM-BUD Firma Transportowo-Handlowa Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów SZA/008
National registration number: 6371072652
Postal address: Traktorzystów 12
Town: Żarnowiec
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 42-439
Country: Poland
E-mail: trans_rem_bud@op.pl
Telephone: +48 604224556
Fax: +48 326449172
Internet address: https://www.transrembud.com.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 734 060.00 PLN
Total value of the contract/lot: 882 950.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie działania Zespołu ds. remontów i napraw w Szczekocinach”.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Jakubczak
National registration number: 5771341316
Postal address: Hucisko, ul. Jodłowa 32
Town: Włodowice
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 42-421
Country: Poland
E-mail: hucisko32jan@vp.pl
Telephone: +48 601182680
Fax: +48 343156473
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 654 820.00 PLN
Total value of the contract/lot: 729 800.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-679
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-679
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był

obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią

przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu

do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na

stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których

wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-679
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021