Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538577-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Pardubice: Architectural, engineering and surveying services

2021/S 206-538577

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
National registration number: 01312774
Postal address: Boženy Němcové 231
Town: Pardubice
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Postal code: 53002
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Denisa Vévodová
E-mail: d.vevodova@spucr.cz
Telephone: +420 702126636
Internet address(es):
Main address: http://spucr.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.spucr.cz
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: pozemkové úpravy, správa majetku státu, převody majetku státu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice

II.1.2)Main CPV code
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 498 610.50 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Main site or place of performance:

Pardubický kraj, okres Svitavy, k.ú. Chornice

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Délka záruční lhůty v měsících / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 143-380601
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
Number of tenders received by electronic means: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GEOŠRAFO, s.r.o.
National registration number: 64793036
Postal address: Zemědělská 1091/3b
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 50003
Country: Czechia
E-mail: geosrafo@geosrafo.cz
Telephone: +420 495408865
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ŠINDLAR s. r. o.
National registration number: 26003236
Postal address: Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 50006
Country: Czechia
E-mail: sindlar@sindlar.cz
Telephone: +420 495402560
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GEODES - geodetické práce s.r.o.
National registration number: 28855051
Postal address: Pod Vyšehradem 143
Town: Jablonné nad Orlicí
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Postal code: 56164
Country: Czechia
E-mail: geodes@geodes.cz
Telephone: +420 739212606
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 908 640.00 CZK
Total value of the contract/lot: 3 498 610.50 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021