Services - 538577-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Pardubice: Architectural, engineering and surveying services

2021/S 206-538577

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
National registration number: 01312774
Postal address: Boženy Němcové 231
Town: Pardubice
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Postal code: 53002
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Denisa Vévodová
E-mail: d.vevodova@spucr.cz
Telephone: +420 702126636
Internet address(es):
Main address: http://spucr.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.spucr.cz
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: pozemkové úpravy, správa majetku státu, převody majetku státu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice

II.1.2)Main CPV code
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 498 610.50 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Main site or place of performance:

Pardubický kraj, okres Svitavy, k.ú. Chornice

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Délka záruční lhůty v měsících / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 143-380601
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
Number of tenders received by electronic means: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GEOŠRAFO, s.r.o.
National registration number: 64793036
Postal address: Zemědělská 1091/3b
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 50003
Country: Czechia
E-mail: geosrafo@geosrafo.cz
Telephone: +420 495408865
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ŠINDLAR s. r. o.
National registration number: 26003236
Postal address: Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 50006
Country: Czechia
E-mail: sindlar@sindlar.cz
Telephone: +420 495402560
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GEODES - geodetické práce s.r.o.
National registration number: 28855051
Postal address: Pod Vyšehradem 143
Town: Jablonné nad Orlicí
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Postal code: 56164
Country: Czechia
E-mail: geodes@geodes.cz
Telephone: +420 739212606
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 908 640.00 CZK
Total value of the contract/lot: 3 498 610.50 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021