Services - 538577-2021

22/10/2021    S206

Česko-Pardubice: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2021/S 206-538577

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Národní identifikační číslo: 01312774
Poštovní adresa: Boženy Němcové 231
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 53002
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Denisa Vévodová
E-mail: d.vevodova@spucr.cz
Tel.: +420 702126636
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://spucr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: pozemkové úpravy, správa majetku státu, převody majetku státu

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice

II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 3 498 610.50 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pardubický kraj, okres Svitavy, k.ú. Chornice

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Délka záruční lhůty v měsících / Váha: 5
Cena - Váha: 95
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 143-380601
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/09/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 11
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 11
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GEOŠRAFO, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 64793036
Poštovní adresa: Zemědělská 1091/3b
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 50003
Země: Česko
E-mail: geosrafo@geosrafo.cz
Tel.: +420 495408865
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ŠINDLAR s. r. o.
Národní identifikační číslo: 26003236
Poštovní adresa: Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 50006
Země: Česko
E-mail: sindlar@sindlar.cz
Tel.: +420 495402560
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GEODES - geodetické práce s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28855051
Poštovní adresa: Pod Vyšehradem 143
Obec: Jablonné nad Orlicí
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 56164
Země: Česko
E-mail: geodes@geodes.cz
Tel.: +420 739212606
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4 908 640.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 3 498 610.50 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/10/2021