Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538577-2021

22/10/2021    S206

Česko-Pardubice: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2021/S 206-538577

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Národní identifikační číslo: 01312774
Poštovní adresa: Boženy Němcové 231
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 53002
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Denisa Vévodová
E-mail: d.vevodova@spucr.cz
Tel.: +420 702126636
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://spucr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: pozemkové úpravy, správa majetku státu, převody majetku státu

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice

II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 3 498 610.50 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pardubický kraj, okres Svitavy, k.ú. Chornice

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Délka záruční lhůty v měsících / Váha: 5
Cena - Váha: 95
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 143-380601
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/09/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 11
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 11
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GEOŠRAFO, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 64793036
Poštovní adresa: Zemědělská 1091/3b
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 50003
Země: Česko
E-mail: geosrafo@geosrafo.cz
Tel.: +420 495408865
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ŠINDLAR s. r. o.
Národní identifikační číslo: 26003236
Poštovní adresa: Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 50006
Země: Česko
E-mail: sindlar@sindlar.cz
Tel.: +420 495402560
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GEODES - geodetické práce s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28855051
Poštovní adresa: Pod Vyšehradem 143
Obec: Jablonné nad Orlicí
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 56164
Země: Česko
E-mail: geodes@geodes.cz
Tel.: +420 739212606
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 4 908 640.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 3 498 610.50 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/10/2021