Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538597-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Natural risks or hazards protection services

2021/S 206-538597

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postal address: ul. Żelazna 59A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-848
Country: Poland
E-mail: joanna.kotarba@wody.gov.pl
Telephone: +48 126284373
Internet address(es):
Main address: www.wodypolskie.bip.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie bieżące rzeki Strachockiej

Reference number: KR.ROZ.2810.130.2021
II.1.2)Main CPV code
90721800 Natural risks or hazards protection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na rzece Strachockiej będącej w administracji Zarządu Zlewni Sandomierzu, Nadzór Wodny Sandomierz.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
71311100 Civil engineering support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Main site or place of performance:

Teren Nadzoru Wodnego Sandomierz

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres przedmiotu zamówienia zadania obejmuje: wykoszenie porostu traw na skarpach cieków, wykoszenie porostów z dna cieków wraz z usunięciem roślin korzeniących się, udrożnienie cieku poprzez rozbiórkę zatorów i tam bobrowych , wycinka zakrzaczenia. Szczegółowy zakres prac stanowi załączony do postępowania kosztorys ofertowy. Zadanie będzie wymagało również prowadzenia nadzoru przyrodniczego.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 176-457785
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Utrzymanie bieżące rzeki Strachockiej

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021