TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 538600-2022

03/10/2022    S190

Netherlands-Maarsen: Legal advisory services

2022/S 190-538600

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Stichtse Vecht
National registration number: 51681897
Postal address: Endelhovenlaan 1
Town: Maarsen
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3601GR
Country: Netherlands
Contact person: Cindy van der Blom
E-mail: c.vanderblom@aevesbenefit.com
Telephone: +31 652075506
Internet address(es):
Main address: http://www.stichtsevecht.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=203928
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=203928
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Advocaatdiensten

Reference number: Z/22/270357
II.1.2)Main CPV code
79111000 Legal advisory services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Gemeente Stichtse Vecht is voornemens advocaatdiensten in te kopen. De gewenste prestaties zijn juridisch advies en sparring partner, beantwoording van vraagstukken op het gebied van de in de scope benoemde rechtsgebieden,  procesvertegenwoordiging en kennisdeling.

Het doel van de aanbesteding is te komen tot een raamovereenkomst met één (1) opdrachtnemer per perceel.

De raamovereenkomsten worden per perceel gegund aan de inschrijvers met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs- kwaliteitsverhouding (beste PKV).

Meer informatie over deze aanbesteding is opgenomen in de aanbestedingsstukken (per perceel) die bestaan uit alle op Negometrix gepubliceerde documenten, vragenlijsten, prijslijst, planning en andere informatie. 

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 276 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Advocaatdiensten Algemeen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
79110000 Legal advisory and representation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

eigen kantoor/werkplek en Maarssen

II.2.4)Description of the procurement:

De inkoop van advocaatdiensten wordt uitgevoerd voor alle bedrijfsonderdelen van gemeente Stichtse Vecht.

Binnen de scope van deze aanbesteding vallen: Advisering;Vertegenwoordiging in rechte;Procederen;Rechtsgebieden: Algemeen bestuursrecht;Ruimtelijk ordeningsrecht/omgevingsrecht;Milieurecht;Privaatrecht;Overheidsaansprakelijkheid;Europees recht;Aanbestedingsrecht;Vastgoedrecht;Sociaal Zekerheidsrecht;Fiscaal recht;Notarieel recht.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 x 1 jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2)Description
II.2.1)Title:

Advocaatdiensten Arbeidsrecht

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
79110000 Legal advisory and representation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

eigen kantoor/werkplek en evt. in Maarssen

II.2.4)Description of the procurement:

De inkoop van advocaatdiensten wordt uitgevoerd voor alle bedrijfsonderdelen van gemeente Stichtse Vecht.

Binnen de scope van deze aanbesteding vallen: Advisering;Vertegenwoordiging in rechte;Procederen;Rechtsgebieden: Sociaal Zekerheidsrecht;Arbeidsrecht;Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;Rechtspositie politieke ambtsdragers.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 176 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 x 1 jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

zie Aanbestedingsstukken

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2022
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2022
Local time: 14:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

najaar 2024 of najaar 2026 (afhankelijk van gebruik maken optiejaren)

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: zie Aanbestedingsleidraad
Town: zie aanbestedingsleidraad
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022