Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538621-2021

22/10/2021    S206

Denmark-Rønne: Refuse collection services

2021/S 206-538621

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Bornholms Affaldsbehandling
National registration number: 26696348
Postal address: Almegårdsvej 8
Town: Rønne
NUTS code: DK014 Bornholm
Postal code: 3700
Country: Denmark
Contact person: Henrik Larsen
E-mail: hl@bofa.dk
Telephone: +45 56925513
Internet address(es):
Main address: www.bofa.dk
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Affaldsindsamling på Bornholm

II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling ("Bofa") har gennemført udbud af kontrakt om indsamling af affald fra husstande og tilmeldte virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Kontrakten omfatter:

- Design af den fremadrettede affaldsindsamlingsordning på Bornholm, herunder levering af materiel til opsamling af affald ved husstandene efter Bofas nærmere bestilling

- Udførelse af affaldsindsamlingen i en periode på 9 år og 3 måneder med start 1. januar 2022 og med mulighed for forlængelse i op til to år yderligere

- Innovativt samarbejde med Bofa om udvikling af affaldsordningen henover aftaleperioden

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 377 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511200 Household-refuse collection services
90511400 Paper collecting services
39224340 Bins
44613600 Wheeled containers
44613700 Refuse skips
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK014 Bornholm
II.2.4)Description of the procurement:

Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling ("Bofa") har gennemført udbud af kontrakt om indsamling af affald fra husstande og tilmeldte virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Kontrakten omfatter:

- Design af den fremadrettede affaldsindsamlingsordning på Bornholm, herunder levering af materiel til opsamling af affald ved husstandene efter Bofas nærmere bestilling

- Udførelse af affaldsindsamlingen i en periode på 9 år og 3 måneder med start 1. januar 2022 og med mulighed for forlængelse i op til to år yderligere

- Innovativt samarbejde med Bofa om udvikling af affaldsordningen henover aftaleperioden

Opgaven vedrører følgende 12 fraktioner af affald:

1. Restaffald

2. Plast

3. Pap

4. Papir

5. Glasflasker og glasemballage

6. Madaffald (KOD)

7. Blandede småbatterier

8. Småt elektronikskrot

9. Metal

10. Farligt affald

11. Tekstiler

12. Komposit

Indsamlingsopgaven omfatter tilkørselsveje og ejendomme, hvor udførelsen af indsamlingsopgaven kan stille særlige krav til indsamlingsmateriel og/eller -køretøjer.

Kontrakten omfatter ca. 22.500 helårshusstande og ca. 4.400 sommerhusstande, hvorfra indsamlingen af de omfattede fraktioner skal ske. Bofa forventer dog at etablere affaldsøer, hvor en del af affaldsindsamlingen derefter kommer til at overgå til.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Affaldsfaglig løsning og kvalitet, herunder innovation / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Uddannelse og arbejdsmiljø / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Miljø- og Ressourceforhold / Weighting: 15
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 175-422867
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: HCS A/S Transport & Spedition
National registration number: 71145816
Postal address: Hvissingevej 100
Town: Glostrup
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2600
Country: Denmark
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 377 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 377 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

I udbuddet var udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1)-7) gældende.

Forud for tildeling af kontrakten indhentede Bofa dokumentation fra den vindende tilbudsgiver på, at denne ikke var omfattet af udelukkelsesgrunde, og at denne opfyldte de i udbuddet fastsatte egnethedskrav. Bofa fandt ved gennemgang af dokumentationen, at den var dækkende og tilstrækkelig.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Efter § 7, stk 2, skal klage over udbuddet, herunder Bofas tildelingsbeslutning, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Bofa har offentliggjort denne bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at kontrakten er blevet indgået. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Det er forbundet med et gebyr på 20.000 DKK at klage til Klagenævnet for Udbud.

Klager skal samtidigt med indgivelsen af klagen til Klagenævnet for Udbud sende kopi af klagen med bilag til Bofa.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021