Services - 538677-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Kiruna: Städning och renhållning

2021/S 206-538677

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kiruna kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2783
Postadress: Kiruna kommun
Ort: Kiruna
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 981 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna-Lena Löfbom
E-post: anna-lena.lofbom@kiruna.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kiruna.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städtjänster, Nya kulturhuset (Aurora)

Referensnummer: 2021-056
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90900000 Städning och renhållning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kiruna kommun (212000-2783) inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerad förfrågan i enlighet med angivna villkor i förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument.

Avtalet ska tillgodose Kiruna kommuns nya Kulturhus, Aurora, huvudsakliga samt löpande behov av städtjänster (daglig städning och golvvård, mm.)

Vi avser att tilldela uppdraget till en leverantör.

Välkomna att delta i upphandlingen!

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90911000 Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
90911200 Städning av byggnader
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kiruna

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kiruna kommun (212000-2783) inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerad förfrågan i enlighet med angivna villkor i förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument.

Avtalet ska tillgodose Kiruna kommuns nya Kulturhus, Aurora, huvudsakliga samt löpande behov av städtjänster (daglig städning och golvvård, mm.)

Vi avser att tilldela uppdraget till en leverantör.

Välkomna att delta i upphandlingen!

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalité/utförande (referensomdömen) / Viktning: 40 %
Kvalitetskriterium - Namn: Certifiering kvalitet, miljö, arbetsmiljö / Viktning: 5 %
Pris - Viktning: 55 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 126-333198
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Coor Norrland Lokalvård AB
Nationellt registreringsnummer: 556180-2959
Postadress: Heffners Allé 52
Ort: SUNDSVALL
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 856 33
Land: Sverige
E-post: andre.sehlstedt@coor.com
Internetadress: http://www.nmv.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Luleå
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/10/2021