Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538677-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Kiruna: Städning och renhållning

2021/S 206-538677

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kiruna kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2783
Postadress: Kiruna kommun
Ort: Kiruna
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 981 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna-Lena Löfbom
E-post: anna-lena.lofbom@kiruna.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kiruna.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städtjänster, Nya kulturhuset (Aurora)

Referensnummer: 2021-056
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90900000 Städning och renhållning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kiruna kommun (212000-2783) inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerad förfrågan i enlighet med angivna villkor i förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument.

Avtalet ska tillgodose Kiruna kommuns nya Kulturhus, Aurora, huvudsakliga samt löpande behov av städtjänster (daglig städning och golvvård, mm.)

Vi avser att tilldela uppdraget till en leverantör.

Välkomna att delta i upphandlingen!

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90911000 Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
90911200 Städning av byggnader
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kiruna

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kiruna kommun (212000-2783) inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerad förfrågan i enlighet med angivna villkor i förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument.

Avtalet ska tillgodose Kiruna kommuns nya Kulturhus, Aurora, huvudsakliga samt löpande behov av städtjänster (daglig städning och golvvård, mm.)

Vi avser att tilldela uppdraget till en leverantör.

Välkomna att delta i upphandlingen!

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalité/utförande (referensomdömen) / Viktning: 40 %
Kvalitetskriterium - Namn: Certifiering kvalitet, miljö, arbetsmiljö / Viktning: 5 %
Pris - Viktning: 55 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 126-333198
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Coor Norrland Lokalvård AB
Nationellt registreringsnummer: 556180-2959
Postadress: Heffners Allé 52
Ort: SUNDSVALL
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 856 33
Land: Sverige
E-post: andre.sehlstedt@coor.com
Internetadress: http://www.nmv.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Luleå
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/10/2021