Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538697-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Dobrich: Snow-clearing services

2021/S 206-538697

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA GRAD DOBRICh
National registration number: 000852932
Postal address: ul. BaLGARIYa No. 12
Town: Dobrich
NUTS code: BG332 Добрич / Dobrich
Postal code: 9300
Country: Bulgaria
Contact person: Nikolay Radkov Velikov
E-mail: n_velikov@dobrich.bg
Internet address(es):
Main address: http://www.dobrich.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1161
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич“

II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Дейностите по зимно поддържане се изпълняват в периода от 01 ноември до 31 март (поръчката е за два зимни периода), в зависимост от метеорологичните условия, като може да се извършват по-рано или по-късно от този период. Зимното поддържане обхваща общинската улична мрежа, общинските пътища, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване, както и премахване на ледени висулки от мостови съоръжения на територията на община град Добрич.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 000 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332 Добрич / Dobrich
Main site or place of performance:

територията на град Добрич

II.2.4)Description of the procurement:

Дейностите по зимно поддържане се изпълняват в периода от 01 ноември до 31 март (поръчката е за два зимни периода), в зависимост от метеорологичните условия, като може да се извършват по-рано или по-късно от този период. Зимното поддържане обхваща общинската улична мрежа, общинските пътища, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване, както и премахване на ледени висулки от мостови съоръжения на територията на община град Добрич. То включва подготвителни работи: прегледи на заявените за използване машини и съоръжения от Възложителя, осигуряване на необходимите материали, превоз на сандъчета и фигуриране на купчинки от инертни материали на определени места и др.; снегочистене (патрулно и периодично) на улиците до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; разпръскване на минерални материали и химически вещества, събиране и предаване информация за състоянието на уличната мрежа, осигуряване на дежурства в извънработно време и дежурства в празнични и почивни дни през зимния период. Приоритетно се извършва снегопочистване на улиците, като маршрутите са определени по общата схема на линиите на градския транспорт и улици с интензивно движение-описани в техническата спецификация.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 154-409641
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 16382
Title:

„Зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич“

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: УЕЙСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД
National registration number: 831578348
Postal address: ул. Незабравка № 25, ет . 5
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1113
Country: Bulgaria
E-mail: office@wastesolutions.bg
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 000 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 1 000 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021