Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538782-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Huddinge: Städning

2021/S 206-538782

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Huddinge Samhällsfastigheter AB
Nationellt registreringsnummer: 556536-9666
Ort: HUDDINGE
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 14185
Land: Sverige
Kontaktperson: Malin Jansson
E-post: malin.jansson@husf.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.husf.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Kommunalt fastighetsbolag
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städtjänster, Flottsbro

Referensnummer: HS/2021:138
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90910000 Städning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Städtjänster till Huddinge Samhällsfastigheters friluftsanläggning Flottsbro.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 670 758.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90900000 Städning och renhållning
90911100 Städning av bostäder
90911200 Städning av byggnader
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Huddinge

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Städtjänster till Huddinge Samhällsfastigheters friluftsanläggning Flottsbro.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 093-243514
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/06/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ReneXtra AB
Nationellt registreringsnummer: 556421-5712
Postadress: Tegelvägen 4
Ort: Upplands Väsby
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 194 36
Land: Sverige
E-post: helena@renextra.se
Internetadress: http://www.renextra.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 670 758.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021