Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538822-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Český Krumlov: Horticultural services

2021/S 206-538822

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Město Český Krumlov
National registration number: 00245836
Postal address: Náměstí Svornosti 1
Town: Český Krumlov
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 38101
Country: Czechia
Contact person: Ing. Martin Cetkovský
E-mail: cetkovsky.martin@seznam.cz
Telephone: +420 724775200
Internet address(es):
Main address: https://www.ckrumlov.cz/cz/mesto-cesky-krumlov/
Address of the buyer profile: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově

II.1.2)Main CPV code
77300000 Horticultural services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v Českém Krumlově. Poskytování služeb zahrnuje zejména pokosení a údržbu travnatých ploch vhodnou mechanizací, řez a tvarování živých plotů, úklid spadaného listí, sběr odpadu z ploch veřejné zeleně, vertikutace travnatých ploch a další související práce.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Údržba veřejné zeleně v lokalitě Sídliště Plešivec, Nové Spolí, Slupenec

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77300000 Horticultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance:

Město Český Krumlov, lokalita Sídliště Plešivec, Nové Spolí, Slupenec

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v Českém Krumlově. Poskytování služeb zahrnuje zejména pokosení a údržbu travnatých ploch vhodnou mechanizací, řez a tvarování živých plotů, úklid spadaného listí, sběr odpadu z ploch veřejné zeleně, vertikutace travnatých ploch a další související práce.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Údržba veřejné zeleně v lokalitě Vnitřní město, sídliště Špičák, Jelení Zahrada, Chvalšinská ulice, Zámecká Jízdárna, Dobrkovice

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77300000 Horticultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance:

Město Český Krumlov, lokalita Vnitřní město, sídliště Špičák, Jelení Zahrada, Chvalšinská ulice, Zámecká Jízdárna, Dobrkovice

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v Českém Krumlově. Poskytování služeb zahrnuje zejména pokosení a údržbu travnatých ploch vhodnou mechanizací, řez a tvarování živých plotů, úklid spadaného listí, sběr odpadu z ploch veřejné zeleně, vertikutace travnatých ploch a další související práce.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Údržba veřejné zeleně v lokalitě Sídliště Vyšný, sídliště Za Nádražím, Vyšehrad, Vyšný

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77300000 Horticultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance:

Město Český Krumlov, lokalita Sídliště Vyšný, sídliště Za Nádražím, Vyšehrad, Vyšný

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v Českém Krumlově. Poskytování služeb zahrnuje zejména pokosení a údržbu travnatých ploch vhodnou mechanizací, řez a tvarování živých plotů, úklid spadaného listí, sběr odpadu z ploch veřejné zeleně, vertikutace travnatých ploch a další související práce.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Údržba veřejné zeleně v lokalitě Sídliště Mír, Tovární ulice, Domoradice, UTrojice, Horní Brána I, Horní Brána II

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77300000 Horticultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance:

Město Český Krumlov, lokalita Sídliště Mír, Tovární ulice, Domoradice, UTrojice, Horní Brána I, Horní Brána II

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v Českém Krumlově. Poskytování služeb zahrnuje zejména pokosení a údržbu travnatých ploch vhodnou mechanizací, řez a tvarování živých plotů, úklid spadaného listí, sběr odpadu z ploch veřejné zeleně, vertikutace travnatých ploch a další související práce.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 076-194702
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021