Services - 538870-2021

22/10/2021    S206

România-Târgu Mureș: Servicii pentru silvicultură

2021/S 206-538870

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: pin DIRECTIA SILVICA MURES, str. Enescu George, nr.6
Localitate: Targu-Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540052
Țară: România
Persoană de contact: Stainbok Sorin
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefon: +40 265269093
Fax: +40 265264447
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rosilva.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: REGIE AUTONOMA
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultura si exploatari forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Tarnaveni si Sighisoara DS Mures

II.1.2)Cod CPV principal
77200000 Servicii pentru silvicultură
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta v-a raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi dinaintea termenului limita de depunere a ofertelor

-prestarea serviciilor silvice in pepiniere, recoltare seminte, intretinerea culturilor, impaduriri, taieri de ingrijire, vanatoare, protectia padurilor conform cerintelor din caietul de sarcini

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 21 694 435.03 RON / Cea mai ridicată ofertă: 23 926 525.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Tarnaveni

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77200000 Servicii pentru silvicultură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

santierele O.S. Tarnaveni si Sighisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

prestarea serviciilor silvice in pepiniera, impaduriri, intretinerea culturilor, punere in valoare, recoltat seminte, conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare este: 33896.00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Sighisoara

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77200000 Servicii pentru silvicultură
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

santierele O.S. Tarnaveni si Sighisoara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

prestarea serviciilor silvice in pepiniera, impaduriri, intretinerea culturilor, punere in valoare, recoltat seminte, conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea garantiei de participare este: 63948.00 RON.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 022-047301
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3207
Lot nr.: 2
Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Sighisoara

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC ANDREA FOREST SRL
Număr naţional de înregistrare: RO22755990
Adresă: Ferma Hameicola nr. 6, inscrisa in CF nr.52512 (nr.cad.52512) si CF nr.3226(nr.cad.3226)
Localitate: Saschiz
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547510
Țară: România
E-mail: andreeaforest@yahoo.com
Telefon: +40 744404275
Fax: +40 265761169
Adresă internet: www.andreeaaforeste.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 100 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 026 928.70 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3205
Lot nr.: 1
Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Tarnaveni

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
12/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SILVACULTURA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 15169432
Adresă: SOVATA,STR MINEI,NR 4 MURES
Localitate: Sovata
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 545500
Țară: România
E-mail: silva.cultura@yahoo.com
Telefon: +40 0744937022
Adresă internet: www.silva.cultura.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 085 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 082 034.47 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12067
Lot nr.: 1
Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Tarnaveni

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SILVACULTURA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 15169432
Adresă: SOVATA,STR MINEI,NR 4 MURES
Localitate: Sovata
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 545500
Țară: România
E-mail: silva.cultura@yahoo.com
Telefon: +40 0744937022
Adresă internet: www.silva.cultura.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 997 790.10 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12066
Lot nr.: 2
Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Sighisoara

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/03/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC ANDREA FOREST SRL
Număr naţional de înregistrare: RO22755990
Adresă: Ferma Hameicola nr. 6, inscrisa in CF nr.52512 (nr.cad.52512) si CF nr.3226(nr.cad.3226)
Localitate: Saschiz
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547510
Țară: România
E-mail: andreeaforest@yahoo.com
Telefon: +40 744404275
Fax: +40 265761169
Adresă internet: www.andreeaforest.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 326 709.10 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2/17451
Lot nr.: 2
Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Sighisoara

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC ANDREA FOREST SRL
Număr naţional de înregistrare: RO22755990
Adresă: Ferma Hameicola nr. 6, inscrisa in CF nr.52512 (nr.cad.52512) si CF nr.3226(nr.cad.3226)
Localitate: Saschiz
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547510
Țară: România
E-mail: andreeaforest@yahoo.com
Telefon: +40 744404275
Fax: +40 265761169
Adresă internet: www.andreeaforest.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 25 905.90 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1/11980
Lot nr.: 2
Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Sighisoara

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/03/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC ANDREA FOREST SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 22755990
Adresă: Ferma Hameicola, nr. 6
Localitate: Saschziz
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547510
Țară: România
E-mail: andreea.forest@yahoo.com
Telefon: +40 744404275
Adresă internet: www.andreea.forest.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 977 118.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1/12341
Lot nr.: 1
Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Tarnaveni

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/04/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SILVACULTURA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 15169432
Adresă: SOVATA,STR MINEI,NR 4 MURES
Localitate: Sovata
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 545500
Țară: România
E-mail: silva.cultura@yahoo.com
Telefon: +40 744937022
Adresă internet: www.silv.cultura.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 000 502.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12340
Lot nr.: 1
Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Tarnaveni

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/04/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SILVACULTURA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 15169432
Adresă: SOVATA,STR MINEI,NR 4 MURES
Localitate: Sovata
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 545500
Țară: România
E-mail: silva.cultura@yahoo.com
Telefon: +40 0744937022
Adresă internet: www.silva.cultura.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 780 867.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 5 246 380.50 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 780 867.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 11979
Lot nr.: 2
Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Sighisoara

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/03/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC ANDREA FOREST SRL
Număr naţional de înregistrare: RO22755990
Adresă: Ferma Hameicola nr. 6, inscrisa in CF nr.52512 (nr.cad.52512) si CF nr.3226(nr.cad.3226)
Localitate: Saschiz
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547510
Țară: România
E-mail: andreeaforest@yahoo.com
Telefon: +40 744404275
Fax: +40 265761169
Adresă internet: www.andreeaaforeste.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 17 145 658.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 16 448 054.53 RON / Cea mai ridicată ofertă: 17 145 658.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3614
Lot nr.: 1
Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Tarnaveni

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/03/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC ANDREA FOREST SRL
Număr naţional de înregistrare: RO22755990
Adresă: Ferma Hameicola nr. 6, inscrisa in CF nr.52512 (nr.cad.52512) si CF nr.3226(nr.cad.3226)
Localitate: Saschiz
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547510
Țară: România
E-mail: andreeaforest@yahoo.com
Telefon: +40 744404275
Fax: +40 265761169
Adresă internet: www.andreeaaforeste.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 512 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 511 744.93 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3548
Lot nr.: 2
Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Sighisoara

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/03/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SILVACULTURA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 15169432
Adresă: SOVATA,STR MINEI,NR 4 MURES
Localitate: Sovata
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 545500
Țară: România
E-mail: silva.cultura@yahoo.com
Telefon: +40 0744937022
Adresă internet: www.silva.cultura.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 968 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 966 931.41 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6/5229
Lot nr.: 2
Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Sighisoara

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/04/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC ANDREA FOREST SRL
Număr naţional de înregistrare: RO22755990
Adresă: Ferma Hameicola nr. 6, inscrisa in CF nr.52512 (nr.cad.52512) si CF nr.3226(nr.cad.3226)
Localitate: Saschiz
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547510
Țară: România
E-mail: andreeaforest@yahoo.com
Telefon: +40 744404275
Fax: +40 265761169
Adresă internet: www.andreeaaforeste.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 91 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 90 098.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 13603
Lot nr.: 2
Titlu:

Incheierea acordului cadru pentru prestarea serviciilor silvice la O.S. Sighisoara

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC ANDREA FOREST SRL
Număr naţional de înregistrare: RO22755990
Adresă: Ferma Hameicola nr. 6, inscrisa in CF nr.52512 (nr.cad.52512) si CF nr.3226(nr.cad.3226)
Localitate: Saschiz
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547510
Țară: România
E-mail: andreeaforest@yahoo.com
Telefon: +40 744404275
Fax: +40 265761169
Adresă internet: www.andreeaaforeste.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 28 400.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 28 355.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În sit.în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale A.C.va solicita clarificari prin încarcarea in SEAP de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. 2. AC are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

3.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In sit. în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.in situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, vor completa un formular DUAE care include cerintele Cap. iii.2 - Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si angajament(e) + declaratii tert sustinator /acord asociere /declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, si numai operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta aceste documente.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: OFICIUL JURIDIC al DS MURES
Adresă: str. Enescu George, nr.6
Localitate: Targu-Mures
Cod poștal: 540052
Țară: România
E-mail: juridic@mures.rosilva.ro
Telefon: +40 265250074
Fax: +40 2652644447
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/10/2021