Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538897-2021

22/10/2021    S206

Poland-Polkowice: Grassing services

2021/S 206-538897

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GMINA POLKOWICE
Postal address: UL. RYNEK 1
Town: POLKOWICE
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Postal code: 59-100
Country: Poland
Contact person: Artur Stępień
E-mail: a.stepien@gmina.polkowice.pl
Telephone: +48 768474159
Internet address(es):
Main address: https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1024,zamowienia-publiczne.html
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie wiejskich terenów zielonych Gminy Polkowice

Reference number: ZP.271.28.2021
II.1.2)Main CPV code
77314100 Grassing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie wiejskich terenów zielonych Gminy Polkowice” polegające na pielęgnacji zieleni oraz oczyszczaniu terenu wraz zimowym utrzymaniem, w podziale na 3 części tj. na 3 sektory:

Część I – Sektor I - wsie: Kaźmierzów, Moskorzyn, Sucha Górna,

Część II – Sektor II - wsie: Biedrzychowa, Jędrzychów, Nowa Wieś Lubińska, Sobin,

Część III – Sektor III - wsie: Dąbrowa, Guzice, Komorniki, Pieszkowice, Tarnówek, Trzebcz, Żelazny Most, Żuków.

Przez utrzymanie terenów wiejskich strony rozumieją wykonywanie wszelkich czynności mających na celu zapewnienie osiągnięcia wymaganego efektu, tj. zachowanie pełnej żywotności i estetyki pielęgnowanych roślin i nawierzchni trawiastych, wykonywanie zabiegów z zakresu utrzymania czystości, zimowego utrzymania oraz stałego nadzoru i monitoringu utrzymywanych terenów.

Szczegółowy zakres został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy w tym w harmonogramie praz stanowiącym załącznik nr 1 oraz w załączniku nr 3.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 412 862.66 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część I – Sektor I - wsie: Kaźmierzów, Moskorzyn, Sucha Górna

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77312100 Weed-killing services
77314100 Grassing services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
90914000 Car park cleaning services
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Main site or place of performance:

Gmina Polkowice - wsie: Kaźmierzów, Moskorzyn, Sucha Górna

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie wiejskich terenów zielonych Gminy Polkowice” polegające na pielęgnacji zieleni oraz oczyszczaniu terenu wraz zimowym utrzymaniem, w podziale na 3 części tj. na 3 sektory:

Część I – Sektor I - wsie: Kaźmierzów, Moskorzyn, Sucha Górna,

Przez utrzymanie terenów wiejskich strony rozumieją wykonywanie wszelkich czynności mających na celu zapewnienie osiągnięcia wymaganego efektu, tj. zachowanie pełnej żywotności i estetyki pielęgnowanych roślin i nawierzchni trawiastych, wykonywanie zabiegów z zakresu utrzymania czystości, zimowego utrzymania oraz stałego nadzoru i monitoringu utrzymywanych terenów.

Szczegółowy zakres został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy w tym w harmonogramie praz stanowiącym załącznik nr 1 oraz w załączniku nr 3.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji od uzyskania informacji do podjęcia działań z zakresu wykonywania pilnych prac / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia

Część I

1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

2) zakończenie: 12 miesięcy od terminu rozpoczęcia określonego w pkt.1)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część II – Sektor II - wsie: Biedrzychowa, Jędrzychów, Nowa Wieś Lubińska, Sobin

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77312100 Weed-killing services
77314100 Grassing services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
90914000 Car park cleaning services
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Main site or place of performance:

Gmina Polkowice - wsie: Biedrzychowa, Jędrzychów, Nowa Wieś Lubińska, Sobin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie wiejskich terenów zielonych Gminy Polkowice” polegające na pielęgnacji zieleni oraz oczyszczaniu terenu wraz zimowym utrzymaniem, w podziale na 3 części tj. na 3 sektory:

Część II – Sektor II - wsie: Biedrzychowa, Jędrzychów, Nowa Wieś Lubińska, Sobin,

Przez utrzymanie terenów wiejskich strony rozumieją wykonywanie wszelkich czynności mających na celu zapewnienie osiągnięcia wymaganego efektu, tj. zachowanie pełnej żywotności i estetyki pielęgnowanych roślin i nawierzchni trawiastych, wykonywanie zabiegów z zakresu utrzymania czystości, zimowego utrzymania oraz stałego nadzoru i monitoringu utrzymywanych terenów.

Szczegółowy zakres został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy w tym w harmonogramie praz stanowiącym załącznik nr 1 oraz w załączniku nr 3.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji od uzyskania informacji do podjęcia działań z zakresu wykonywania pilnych prac / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia

Część II

1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

2) zakończenie: 12 miesięcy od terminu rozpoczęcia określonego w pkt.1)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część III – Sektor III - wsie: Dąbrowa, Guzice, Komorniki, Pieszkowice, Tarnówek, Trzebcz, Żelazny Most, Żuków

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77312100 Weed-killing services
77314100 Grassing services
90511300 Litter collection services
90512000 Refuse transport services
90914000 Car park cleaning services
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Main site or place of performance:

Gmina Polkowice - wsie: Dąbrowa, Guzice, Komorniki, Pieszkowice, Tarnówek, Trzebcz, Żelazny Most, Żuków

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie wiejskich terenów zielonych Gminy Polkowice” polegające na pielęgnacji zieleni oraz oczyszczaniu terenu wraz zimowym utrzymaniem, w podziale na 3 części tj. na 3 sektory:

Część III – Sektor III - wsie: Dąbrowa, Guzice, Komorniki, Pieszkowice, Tarnówek, Trzebcz, Żelazny Most, Żuków

Przez utrzymanie terenów wiejskich strony rozumieją wykonywanie wszelkich czynności mających na celu zapewnienie osiągnięcia wymaganego efektu, tj. zachowanie pełnej żywotności i estetyki pielęgnowanych roślin i nawierzchni trawiastych, wykonywanie zabiegów z zakresu utrzymania czystości, zimowego utrzymania oraz stałego nadzoru i monitoringu utrzymywanych terenów.

Szczegółowy zakres został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy w tym w harmonogramie praz stanowiącym załącznik nr 1 oraz w załączniku nr 3.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji od uzyskania informacji do podjęcia działań z zakresu wykonywania pilnych prac / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia

Część III

1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 28 września 2021 r.;

2) zakończenie: 12 miesięcy od terminu rozpoczęcia określonego w pkt.1).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 146-387479
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Część I – Sektor I - wsie: Kaźmierzów, Moskorzyn, Sucha Górna

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
National registration number: 6920001219
Postal address: ul. Dąbrowskiego 2
Town: Polkowice
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Postal code: 59-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 161 755.02 PLN
Total value of the contract/lot: 216 751.55 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Część II – Sektor II - wsie: Biedrzychowa, Jędrzychów, Nowa Wieś Lubińska, Sobin

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Część III – Sektor III - wsie: Dąbrowa, Guzice, Komorniki, Pieszkowice, Tarnówek, Trzebcz, Żelazny Most, Żuków

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Fundacja Rolna Plon
National registration number: 6920003939
Postal address: ul. Kolejowa 24
Town: Polkowice
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Postal code: 59-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 215 009.30 PLN
Total value of the contract/lot: 196 111.11 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:

a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - strona internetowa prowadzonego postępowania (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap)

b) ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT)

c) poczty elektronicznej a.stepien@gmina.polkowice.pl (korespondencja oprócz Ofert).

jak również przy użyciu:

d) TED (Tenders Electronic Daily) - https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do - internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" poświęconego europejskim zamówieniom publicznym (Ogłoszenie o zamówieniu)

e) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu).

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W celu skrócenia m.in. czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający zaleca, aby korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywała się za pomocą poczty elektronicznej na adres a.stepien@gmina.polkowice.pl

Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego, na który należy składać oferty, a także na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem /GminaPolkowice/skrytkaESP.

Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.

Szczegółowe informacje dostępne są w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

5. Odwołanie, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Pozostałe środki ochrony prawnej określone zostały w ustawie Pzp – Dział IX Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021