Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538954-2021

22/10/2021    S206

Romania-București: Custom software development services

2021/S 206-538954

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Afacerilor Externe
National registration number: 4266863
Postal address: Strada: Modrogan, nr. 14
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011884
Country: Romania
Contact person: Daniela Bodeanu
E-mail: dfen@mae.ro
Telephone: +40 213019420
Fax: +40 212314843
Internet address(es):
Main address: www.mae.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de transport, instalare, configurare, punere în funcțiune), precum și a serviciilor de dezvoltare și instruire a aplicațiilor software necesare implementării proiectului „Sistem informatic integrat de emitere și gestiune a pașaportului electronic, pașaportului diplomatic și de servi... detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 4266863/2019/127309
II.1.2)Main CPV code
72230000 Custom software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului constă în achiziționarea de echipamente hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de transport, instalare, configurare, punere în funcțiune), precum și a serviciilor de dezvoltare și instruire a aplicațiilor software necesare implementării proiectului „Sistem informatic integrat de emitere și gestiune a pașaportului electronic, pașaportului diplomatic și de serviciu și a titlurilor de călătorie în oficiile posturilor consulare (e-Pass)”.

Termenul limita în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări: în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 50 933 685.00 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
22000000 Printed matter and related products
30233310 Fingerprint readers
35126000 Bar code scanning equipment
38651000 Cameras
48000000 Software package and information systems
48820000 Servers
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

La sediile ce fac obiectul prezentului contract.

II.2.4)Description of the procurement:

a) Cheltuieli cu echipamente hardware TIC (servere - 20 bucati, storage - 2 bucati, firewal UTM - 2 bucati, WAF - 4 bucati, Appliance Backup - 1 bucata, Office Professional Plus - 600 bucati, Hub USB 10 porturi plus multipriza 10 pozitii - 600 bucati, scaner coduri de bare - 600 bucati, imprimanta pentru documente tipizate - 600 bucati, camera video digitala pentru preluarea fotografiilor si trepied - 600 bucati, scaner pentru pasapoarte - 600 bucati, cititor biometric amprente - 600 bucati, multifunctional A4/A3 - 600 bucati, pad semnatura - 600 bucati);

b) Cheltuieli cu licențe software (pachet sisteme de operare și software virtualizare – 1 pachet, licențe user CAL – 600 bucăți, licență baze de date (core) - 12 bucăți, licență sistem de tio recovery – 2 bucăți, licență upgrade – software backup și recuperare – 40 bucăți, licență upgrade – software DR și protecție date – 2 bucăți, licență upgrade – software virtualizare storage – 2 bucăți, licență preluare foto – 600 bucăți);

c) Cheltuieli cu instalarea, configurarea si punerea in functiune (pregatire statii - instalare si configurare software; Cheltuieli transport echipamente; Servicii privind dezvoltarea aplicatiilor software; Servicii privind pregatirea personalului care va utiliza echipamentele achizitionate prin proiect si aplicatia / serviciul software achizitionat si / sau dezvoltat prin proiect.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: F3.6 – Experiența specifică a Expertului hardware-securizare reţele informatice şi comunicaţii / Weighting: 4
Quality criterion - Name: F3.5 – Experiența specifică a Expertului hardware-infrastructură stocare / Weighting: 4
Quality criterion - Name: F3.4 – Experiența specifică a Expertului arhitect sistem informatic / Weighting: 4
Quality criterion - Name: F3.3 – Experiența specifică a Expertului analiza de business / Weighting: 4
Quality criterion - Name: F2.2 - Resursele (umane și materiale) și realizările corespunzătoare fiecărei activități - Linii directoare: se va analiza informația furnizată conform cap. Cerințe de ofertare - lit. b) și c) / Weighting: 6
Quality criterion - Name: F3.2 – Experiența specifică a Expertului team lider software / Weighting: 4
Quality criterion - Name: F3.1 – Experiența specifică a Managerului de proiect / Weighting: 4
Quality criterion - Name: F2.1 - Abordarea propusă pentru implementarea contractului - Linii directoare: se va analiza informația furnizată conform cap. Cerințe de ofertare - lit. a) / Weighting: 6
Quality criterion - Name: F2.6 - Numărul de zile de muncă prevăzut pentru fiecare categorie de expert în fiecare lună pe parcursul perioadei de execuție a contractului - Linii directoare: se va analiza informația furnizată conform cap. Cerințe de ofertare - lit. c). / Weighting: 6
Quality criterion - Name: F2.5 - Identificarea și încadrarea în timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative în execuția contractului, inclusiv descrierea modului în care acestea vor fi reflectate în raportări, în special cele prevăzute în caietul de sarcini - Linii directoare: se va analiza informația furnizată conform cap. Cerințe de ofertare - lit. a) și b). / Weighting: 6
Quality criterion - Name: F2.4 - Încadrarea în timp, succesiunea și durata activităților propuse - Linii directoare: se va analiza informația furnizată conform cap. Cerințe de ofertare - lit. b). / Weighting: 6
Quality criterion - Name: F2.3 - Atribuțiile membrilor echipei în implementarea activităților contractului și, dacă este cazul, contribuția fiecărui membru al grupului de operatori economici, precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților dintre ei - Linii directoare: se va analiza informația furnizată în conform cap. Cerințe de ofertare - lit. a), b) și c). / Weighting: 6
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Sistem informatic integrat de emitere și gestiune a pașaportului electronic, pașaportului diplomatic și de serviciu și a titlurilor de călătorie în oficiile posturilor consulare (e-Pass)”, cod SMIS 127309

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 249-621315
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: N1-2345
Title:

Achizitionarea de echipamente hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de transport, instalare, configurare, punere în funcțiune), precum și a serviciilor de dezvoltare și instruire a aplicațiilor software necesare implementării proiectului „Sistem informatic integrat de emitere și gestiune a pașaportului electronic, pașaportului diplomati... detalii pe www.e-licitatie.ro

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PHOENIX IT
National registration number: RO 16578664
Postal address: Strada Buzoianu Ion, colonel, Nr. 20A
Town: Brasov
NUTS code: RO122 Braşov
Postal code: 500084
Country: Romania
E-mail: office@phoenix-it.ro
Telephone: +40 371175116
Fax: +40 372250642
Internet address: www.phoenix-it.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MAGUAY COMPUTERS
National registration number: RO 12167046
Postal address: Strada Braţului, Nr. 23
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 020565
Country: Romania
E-mail: office@maguay.ro
Telephone: +40 212103809
Fax: +40 212103809
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 51 175 673.00 RON
Total value of the contract/lot: 50 933 685.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 19 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Activități ce constau în furnizarea de produse software Microsoft.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021