Services - 538955-2021

22/10/2021    S206

Romania-București: Software-related services

2021/S 206-538955

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTERUL ECONOMIEI
National registration number: 24931499
Postal address: Strada: Calea Victoriei, nr. 152
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010096
Country: Romania
Contact person: IOAN OLARIU
E-mail: achizitii@economie.gov.ro
Telephone: +40 0212025181/210/264
Fax: +40 0212025313
Internet address(es):
Main address: www.economie.gov.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract de prestari servicii de elaborare, dezvoltare si implementare a platformei analitice "Atlasul Economic al Romaniei" in cadrul Proiectului "Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei" - Cod SIPOCA:7

Reference number: 2493149920191SIPOCA7
II.1.2)Main CPV code
72260000 Software-related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Contract de prestari servicii de elaborare, dezvoltare si implementare a platformei analitice "Atlasul Economic al Romaniei" in cadrul Proiectului "Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei" - Cod SIPOCA:7

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:15 zile

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 434 538.00 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48825000 Web servers
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
72212900 Miscellaneous software development services and computer systems
72222300 Information technology services
72223000 Information technology requirements review services
72261000 Software support services
72262000 Software development services
72266000 Software consultancy services
72268000 Software supply services
72310000 Data-processing services
72312000 Data entry services
72312100 Data preparation services
72611000 Technical computer support services
72800000 Computer audit and testing services
72810000 Computer audit services
72820000 Computer testing services
72910000 Computer back-up services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Calea Victoriei nr.152, sector1, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului - Servicii de elaborare, dezvoltare si implementare a platformei analitice „Atlasul Economic al Romaniei” in cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei” – Cod SIPOCA:7.

Necesitatea și oportunitatea achiziției – „Atlasul Economic al Romaniei” este un instrument de lucru necesar in procesul de monitorizare a implementarii investitiilor publice si private, a programelor nationale si europene si de evaluare a impactului acestora in plan sectorial si teritorial, in contextul indeplinirii obiectivelor Strategiei Nationale de Competitivitate 2014-2020. Astfel, informatiile cuprinse in cadrul Atlasului Economic al Romaniei vor fi accesibile in vederea utilizarii pentru fundamentarea politicilor publice pentru toti factorii de decizie din cadrul Ministerului Economiei, relevanti in domeniul politicilor economice din Romania.

„Atlasul Economic al Romaniei” este un instrument care susţine Strategia Naţională de Competitivitate, elaborată de Ministerul Economiei, care cuprinde o serie de 5 priorităţi strategice, la care se vor raporta toate instituţiile responsabile de politica în domeniul economic, într-o abordare care vizează întreg ecosistemul de afaceri.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Subfactori privind: 1. abordarea propusa pentru implementarea contractului 2. resursele (umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati 3. atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului si, daca este cazul, contributia fiecarui membru al grupului de operatori economici, precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor responsabilitatilor dintre ei 4. incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse 5. identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportari, in special cele prevazute in caietul de sarcini / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Punctajul aferent acestui criteriu se va acorda pentru următorii experții cheie prevăzuți în caietul de sarcini, respectiv următoarele roluri: manager de proiect, scrum master (responsabil tehnic), arhitect soluție, expert testare / audit se securitate, data steward, aceștia acoperind componentele Atlasului economic al României: analiza și design-ul sistemului, calitatea datelor, buna organizare a echipei de implementare, necesitatea coordonării eficiente a resurselor si monitorizării desfășurării tuturor activităților contractului, soluția implementată respectă standardele de securitate. / Weighting: 30
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei - cod SIPOCA: 7

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 172-419950
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 91
Title:

Contract de prestări servicii de elaborare, dezvoltare si implementare a platformei analitice”Atlasul Economic al Romaniei” in cadrul Proiectului ”Dezvoltarea capacitatii institutionale a Ministerului Economiei” – Cod SIPOCA: 7

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GREENSOFT S.R.L.
National registration number: RO 14914784
Postal address: Strada Han Tătar, Nr. 4
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700349
Country: Romania
E-mail: licitatii@greensoft.com.ro
Telephone: +40 232220696
Fax: +40 232220696
Internet address: www.greensoft.com.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SIVECO Romania S.A.
National registration number: RO 476331
Postal address: Strada , Nr.
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013685
Country: Romania
E-mail: notificari_seap@siveco.ro
Telephone: +40 723364558
Fax: +40 213023391
Internet address: www.siveco.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 460 743.00 RON
Total value of the contract/lot: 4 434 538.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 2 594 313.00 RON
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Audit de securitate, licente, implementare, instruire, configurare, echipamente

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021