Доставки - 53899-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Помпи
NDНомер на публикацията на обявлението53899-2019
PDДата на публикуване04/02/2019
OJНомер на броя на ОВ S24
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувача„Софийска вода“ АД (130175000)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач4 - Предприятие за комунални услуги
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен31/01/2019
DTКраен срок за подаване07/03/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)42122000 - Помпи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG412
IAИнтернет адрес (URL)www.sofiyskavoda.bg
DIПравно основаниеДиректива за комуналните услуги (водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги) Директива 2014/25/ЕС