Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539069-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Säffle: Avfallstjänster

2021/S 206-539069

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SÄFFLE KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-1900
Postadress: Stadshuset, Kommunledningskontoret
Ort: SÄFFLE
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 661 80
Land: Sverige
E-post: Antwan.Harraka@saffle.se
Telefon: +46 533681660
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.saffle.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Behandling av matavfall

Referensnummer: TFNSÅ-2021-126
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90500000 Avfallstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser slutligt omhändertagande av källsorterat matavfall genom mottagning och behandling i biogasanläggning. Uppdraget omfattar mellanlagring, förbehandling, rötning samt avsättning av produkterna biogödsel och biogas.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 075 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90514000 Återvinning av avfall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avfallsmängden beräknas år 2022 uppgå till cirka 200 ton för att successivt öka till år 2025 och då uppgå till cirka 850 ton.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 173-451810
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Behandling av matavfall

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Biogasbolaget i Mellansverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556819-1141
Postadress: Skrantahöjdsvägen 38
Ort: Karlskoga
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 69121
Land: Sverige
E-post: markus.sukuvaara@karlskogaenergi.se
Telefon: +46 736623812
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 15 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Box 568
Ort: Karlstad
Postnummer: 651 12
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefon: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021