Services - 539069-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Säffle: Avfallstjänster

2021/S 206-539069

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SÄFFLE KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-1900
Postadress: Stadshuset, Kommunledningskontoret
Ort: SÄFFLE
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 661 80
Land: Sverige
E-post: Antwan.Harraka@saffle.se
Telefon: +46 533681660
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.saffle.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Behandling av matavfall

Referensnummer: TFNSÅ-2021-126
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90500000 Avfallstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser slutligt omhändertagande av källsorterat matavfall genom mottagning och behandling i biogasanläggning. Uppdraget omfattar mellanlagring, förbehandling, rötning samt avsättning av produkterna biogödsel och biogas.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 075 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90514000 Återvinning av avfall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avfallsmängden beräknas år 2022 uppgå till cirka 200 ton för att successivt öka till år 2025 och då uppgå till cirka 850 ton.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 173-451810
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Behandling av matavfall

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Biogasbolaget i Mellansverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556819-1141
Postadress: Skrantahöjdsvägen 38
Ort: Karlskoga
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 69121
Land: Sverige
E-post: markus.sukuvaara@karlskogaenergi.se
Telefon: +46 736623812
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 15 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Box 568
Ort: Karlstad
Postnummer: 651 12
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefon: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021