Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539070-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Skoghall: Larmövervakningstjänster

2021/S 206-539070

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: HAMMARÖ KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-1793
Postadress: Box 26
Ort: Skoghall
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 663 21
Land: Sverige
Kontaktperson: Catrin Davidsson
E-post: catrin.davidsson@hammaro.se
Telefon: +46 54-515221
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.hammaro.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Digitala trygghetslarm och larmmottagning

Referensnummer: SN 2021/83
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79711000 Larmövervakningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Avtalet omfattar leverans av digitala trygghetslarm för personer i ordinärt boende inom kommunen samt larmmottagning och vidarebefordran av larmanrop till kommunens personal.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79711000 Larmövervakningstjänster
35121700 Larmsystem
35120000 Bevaknings- och säkerhetssystem
45312000 Installation av larmsystem och antenner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kommunen har ca 300 trygghetslarm idag.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 119-314132
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Digitala trygghetslarm och larmmottagning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Tunstall AB
Nationellt registreringsnummer: 556135-1197
Postadress: Hyllie Boulevard 10b
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 215 32
Land: Sverige
E-post: gustaf.heverius@tunstall.com
Telefon: +46 739302557
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 792 013.75 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Box 568
Ort: Karlstad
Postnummer: 651 12
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefon: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021