Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539116-2021

22/10/2021    S206

Netherlands-Brunssum: Software programming and consultancy services

2021/S 206-539116

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ISD BOL
National registration number: 649216654
Postal address: Lindeplein 1
Town: Brunssum
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6444AT
Country: Netherlands
Contact person: Petra Dirix
E-mail: petra.dirix@isdbol.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.isdbol.nl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

(Door)ontwikkeling hoogwaardige stuur-en verantwoordingsinformatie met gebruikmaking van Cognos Analytics

Reference number: ISDBOL2102
II.1.2)Main CPV code
72200000 Software programming and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het betreft de de aanschaf van de Impact Software inclusief het onderhoud hiervan

ISD BOL neemt bij Impact de volgende ‘diensten’ af:

• Licentie- en onderhoudsovereenkomst IBM Cognos Software

• Licentie- en onderhoudsovereenkomst Impact Software: Quick start rapportageset op Suites4Sociaal Domein

• Licentie- en onderhoudsovereenkomst Impact Software: Cognos Framework op Key2Financien

• Aankoop service-credits

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 0.01 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL423 Zuid-Limburg
Main site or place of performance:

Gemeente Brunssum, Landgraaf

II.2.4)Description of the procurement:

Waarde boven de Europese drempel

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

De instrumenten die Impact aanbiedt waar ISD BOL gebruik van maakt zijn in de loop der jaren diepgaand verweven in de volledige bedrijfsvoering van de organisatie. Ook de MI-SI rapportages ten behoeve van de samenwerkende partners zijn in de afgelopen jaren steeds verder (door)ontwikkeld en verbeterd.

Een overstap naar een andere leverancier leidt ongetwijfeld tot een ingewikkeld en langdurig implementatie-proces met het risico op verlies van kwaliteit.

Omdat de kosten verbonden aan de te leveren diensten door Impact over de jaren 2018 t/m 2021 de grens van € 214.000,- zal overschrijden is de herziene Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

De Aanbestedingswet bevat verschillende wetsartikelen die de ruimte bieden om niet aan te besteden:

Artikel 2.33 sub b.2: De aanbestedende dienst kan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toepassen.

Motivatie :

De documenten in de P&C-cyclus alsook de rapportages voor MI-SI (intern en voor externe partners) worden gebouwd met behulp van beschikbare data. Daarbij wordt gebruik gemaakt van data uit alle mogelijke softwareprogramma’s waar ISD BOL mee werkt (S4Werk, CompetenSYS, K2Finance, Corsa). Deze data worden verzameld in een zgn. datawarehouse. Dit kan door (technisch) een connectie te leggen tussen de beschikbare in de software-programma’s en het datewarehouse.

ISD BOL maakt gebruik van het datawarehouse van Impact en heeft dit in de loop der jaren uitgebreid tot een immense ‘bak’ aan geavanceerde data-gegevens. Deze data zijn altijd live beschikbaar, door de inzet van de andere instrumenten van Impact waar ISD BOL gebruik van maakt is de doorlooptijd om een rapportage gebaseerd op actuele data te bouwen kort.

Voor andere aanbieders zal het technisch onhaalbaar zijn dezelfde prestaties te leveren. Daarbij spelen interoperabiliteitseisen een rol. De tijd die nodig is om een verbinding te maken met een datawarehouse van de leverancier en de levering van data uit de beschikbare software-programma’s, het bouwen van de programma’s waarmee gevraagde rapportages en documenten moeten worden gebouwd vergt zoveel tijd dat daarmee de verantwoording als organisatie naar onze opdrachtgevers alsook benodigde MI-SI absoluut in gevaar komt.

Artikel 1.4, tweede lid:

De aanbestedende dienst draagt zorg voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst.

Toepasbaarheid artikel 1.4, tweede lid:

Een nieuw softwarepakket van een nieuwe l...

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

(Door)ontwikkeling hoogwaardige stuur-en verantwoordingsinformatie met gebruikmaking van Cognos Analytics

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Inpact Information Management BV
National registration number: 14057682
Postal address: Kasteelweg 1
Town: Bronkhorst
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 9226 LK
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 0.01 EUR
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Limburg
Postal address: Sint Annadal 1
Town: Maastricht
Postal code: 6214 PA
Country: Netherlands
E-mail: cb.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021