Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 539127-2020

11/11/2020    S220

Suedia-Solna: Viitoarele amenințări ale bolilor infecțioase pentru Europa: O abordare prospectivă

2020/S 220-539127

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 212-515015)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor
Adresă: Gustav III:s Boulevard 40
Localitate: Solna
Cod NUTS: SE SVERIGE
Cod poștal: 16973
Țară: Suedia
Persoană de contact: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.ecdc.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Viitoarele amenințări ale bolilor infecțioase pentru Europa: O abordare prospectivă

Număr de referinţă: OJ/2020/SMS/11516
II.1.2)Cod CPV principal
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul unui studiu prospectiv la nivelul UE privind bolile infecțioase (re)emergente ar putea contribui la:

— identificarea și prioritizarea domeniilor pentru acțiunile ECDC și ale statelor membre (în ceea ce privește elaborarea de politici și planificarea pe termen mai lung în materie de sănătate publică);

— identificarea sinergiilor și lacunelor existente în materie de pregătire în domeniul sănătății publice;

— identificarea priorităților în materie de formare și de dezvoltare a forței de muncă; și

— identificarea întrebărilor specifice de monitorizare în materie de cercetare aplicată.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/11/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 212-515015

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 01/12/2020
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 08/12/2020
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 03/12/2020
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 10/12/2020
Ora locală: 10:00
VII.2)Alte informații suplimentare: