Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539128-2021

22/10/2021    S206

Hungary-Debrecen: Engineering design services

2021/S 206-539128

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: 15735588209
Postal address: Piac Utca 20.
Town: Debrecen
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Postal code: 4024
Country: Hungary
Contact person: Paróczai Bernadett
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telephone: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internet address(es):
Main address: http://www.debrecen.hu
Address of the buyer profile: http://www.debrecen.hu
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Thaly K.u.óvoda energetikai korszerűsítés-tervezés

Reference number: EKR000714752021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A Thaly K.utcai Óvoda épület energetikai korszerűsítéséhez szükséges felmérési, ill minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdok, árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése tervezési szerződés keretében.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71314000 Energy and related services
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 10-12., HRSZ: 7677

II.2.4)Description of the procurement:

„A Thaly Kálmán Utcai Óvoda épületének energetikai korszerűsítése” a TOP-6.5.1-19 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukció keretében benyújtandó projekt megvalósításához szükséges felmérési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

Az Óvoda épülete 1974-ben épült óvodai funkció ellátására. Az 1 és 2 szintes épületek, melyek 4107 m2 bruttó összterületű telken, összesen 1149 m2 hasznos alapterületű intézményben 7 foglalkoztató szoba van, melyekben 3 - 6 éves gyermek nevelése-oktatása folyik napi szinten. Emiatt az intézmény minden egysége nagyfokú igénybevételnek és amortizációnak van kitéve. Az Óvoda jelen állapotában viszont nem biztosít megfelelő környezetet és körülményeket a 3 - 6 éves korú gyermekek neveléséhez, oktatásához.

A fejlesztés távlati átfogó célja a gyermekellátó szolgáltatás minőségének fejlesztése, a gyermekellátó tevékenységet folytató intézmény által nyújtott egészségesebb környezet megteremtése, az ebben nevelt és oktatott 3 - 6 éves korú gyermekek részére.

A fejlesztés közvetlen célja, hogy a Kormány TOP-6.5.1-19 számú Felhívásának keretén belül megtörténjen a jelenleg erősen leromlott műszaki állapotú Óvodai intézmény (épület, energetikai felújítása, energiahatékonyságának növelése (megújuló energiaforrások kihasználásával is), projektarányos akadálymentesítése (mozgáskorlátozottak számára megközelíthető módon kialakított bejárat, illemhelyiség, megfelelő színkontrasztok alkalmazása, villanykapcsolók megfelelő magasságba tétele, stb.), biztonságosságának növelése beszerzése.

Mind a felmérési és tervezési, mind a kivitelezési feladatrészek megvalósulásánál törekedni kell a költséghatékony megoldások megvalósulására.

A felújítások eredményeként elvárt, hogy az intézmény fajlagos fenntartási költségei csökkenjenek, ezáltal gazdaságosabban fenntarthatóvá váljon. A Felhívás szerint kötelezően elérendő az, hogy a felújítással érintett épület legalább „DD - korszerűt megközelítő” energetikai kategóriába legyen besorolható az energiahatékonysági intézkedések véghezvitele után.

Tervezési feladat:

- Az épület felújítását megelőzően fotódokumentáció készítése.

- Felmérési tervdokumentáció készítése.

- Szükséges külön dokumentálva: helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi és tervezett állapot bemutatása - rövid műszaki leírás: épület és telekadatok, helyiséglista m2 adatokkal, tervezett infrastrukturális fejlesztések szöveges leírása külön részletezve az energiahatékonysági beruházásokat.

- A szükséges egyeztetések lefolytatása, jegyzőkönyvvel való dokumentálása, melyet a Megrendelő részére 3 napon belül meg kell küldeni.

- Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. Kormányrendeletben foglalt műszaki tartalommal. Az árazott és árazatlan költségvetés elkészítése a felújításhoz kapcsolódó igények szerint. Az árazott és árazatlan tételes tervezői költségvetést normagyűjtemény szerinti azonosítókkal kell ellátni.

- Homlokzati hőszigetelési rendszer és az egyéb határoló szerkezetek hőszigetelésének kialakítása az előírásoknak megfelelően.

- Elavult homlokzati nyílászárók cseréje műanyag ablakokra, ajtókra a 7/2006 (V. 24) TNM rendeletben foglalt energetikai követelményeknek megfelelően

- Az épület csoportszobáinak árnyékolása a Felhívásban foglaltak szerint.

- Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása, korszerűsítése, kiépítése.

- Napelemes rendszer kialakítása, amely az épület villamos energiafelhasználását fedezi. A tervezés során a napelemes rendszer telepítéséhez, a tetőszerkezet vizsgálatához statikus tervező bevonása szükséges az esetleges többletteher megjelenése miatt. A statikus tervező bevonása az esetlegesen telepítendő többlet gépészeti berendezések többletterhe miatt is szükségessé válhat.

- Az épület projektarányos akadálymentesítésének megvalósítása. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/ szakértő bevonása szükséges, külön akadálymentesítési tervfejezetet, valamint külön költségvetést kell készíteni.

- Épületvillamossági (erősáram, gyengeáram, automatika, épületfelügyelet) rendszer teljes körű felülvizsgálata és szükség szerinti korszerűsítése

- Épületgépészeti rendszer teljes körű felülvizsgálata, szükség szerinti korszerűsítése.

- Hőközponti elemek korszerűsítésének, cseréjének vizsgálata, a teljes fűtési csőhálózat felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje.

- Az épület helyiségeiben felületfűtés kialakításának, lehetőségének vizsgálata.

- A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan egyéb, itt nem részletezett feladatra, amely az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve a későbbi gazdaságos üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges, de csak a tervezés folyamán válik ismertté.

- Az energetikai tervezési feladat becsült kivitelezési költsége tartalmazza az energetikai felújítások kivitelezési munkáiból adódó belsőépítészeti helyreállítások költségeit.

- A szükséges szolgáltatói egyeztetések lefolytatása (E-On, NKM, Tigáz, Hőszolgáltató) és a szolgáltatók által jóváhagyott tervdokumentáció szállítása szükséges.

- A Tervező javasolhat eltérő műszaki megoldásokat a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében.

A terveket .pdf/A, .dwg és .pla formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.

A felmérési tervdokumentációt 1 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.

A kivitelezési tervdokumentációt - melynek része a felmérési terv- 6 darab papír, 1 darab írásvédett DVD, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. A kiviteli tervek esetében költségvetés készítendő árazott és árazatlan formában.

A felmérési tervdokumentáció szállítási határideje:

Tervezési szerződés hatálybalépésétől számított 30 nap

A kivitelezési (végleges) tervdokumentáció szállítási határideje:

A felmérési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását követő 90 nap.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 1. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épület építésének és/vagy felújításának tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember igen/nem / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 2. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épületvillamossági rendszer tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 3. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül statikai tervezésben szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 4. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül olyan szakember, aki akadálymentesítési tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 5. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül napelemes rendszer tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„TOP-6.5.1-19-DE1-2020-00003 A Thaly Kálmán utcai óvoda épületének energetikai korszerűsítése”

II.2.14)Additional information

A teljesítési határidők a II.2.7) pontban foglaltaktól eltérően az alábbiak:

A felmérési tervdokumentáció szállítási határideje: Tervezési szerződés hatálybalépésétől számított 30 nap

A kivitelezési (végleges) tervdokumentáció szállítási határideje: A felmérési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását követő 90 nap.

Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A beszerzés egy komplex, egységes, egy létesítményt érintő tervezési feladatra irányul, melynek részekre bontásával az egyes tervezési feladatok megfelelő kapcsolódása, a tervek közötti összhang kerülne veszélybe. A részekre történő ajánlattétel összeegyeztethetetlen mind a műszaki, mind a gazdasági ésszerűséggel.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 121-319753
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Thaly K.u.óvoda energetikai korszerűsítés-tervezés

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;

Tekintettel arra, hogy az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, így az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint:

Eredménytelen az eljárás, ha

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be.

Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1., adószám: 13079909243)

Pyxis Nautica Építésziroda Kft. (cím: 1024 Budapest, Kis Rókus utca 17-19. 4. em. 2., adószám: 25922488241)

Hámori-Menyhárt Mérnökiroda Kft. (cím: 4028 Debrecen, Kardos Albert Utca 21/a 3/15, adószám: 28760975209)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021