Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539234-2021

22/10/2021    S206

Romania-Oradea: Architectural design services

2021/S 206-539234

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL BIHOR
National registration number: 4244997
Postal address: Strada: Traian, nr. 5
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410033
Country: Romania
Contact person: MIHAELA ROSAN, ANA LAURA COCIUBA
E-mail: achizitii@cjbihor.ro
Telephone: +40 0259441317
Fax: +40 0259441317
Internet address(es):
Main address: www.cjbihor.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003220
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Concurs de soluții pentru edificarea Centrului Cultural Multifuncțional în municipiul Oradea, Județul Bihor

Reference number: 4244997/2021/25
II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.2)Description
II.2.4)Description of the procurement:

Concursul de solutii este organizat în baza art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 104 alin. (7) din aceeași lege. Concursul se organizează cu respectarea prevederilor art. 106 – 110 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 98 – 100 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978 publicat în 2018. Concursul are ca scop selectarea celor mai bune propuneri pentru edificarea unui Centru Cultural în Municipiul Oradea, în vederea promovării intereselor locuitorilor județului pentru creșterea calității vieții și implicit a patrimoniului construit. termenul limită pentru solicitarea clarificărilor este cu 30 de zile inainte de termenul limita pentru depunerea proiectelor conform calendarului estimativ al procedurii. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu 11 zile înainte de termenul de predare și înregistrare proiecte.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Open
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

Creativitatea, orginalitatea și calitatea arhitecturală/urbanistică/artistică/funcțională/peisagistică a propunerilor – 55 % din evaluarea finală (maxim 55 puncte)

Juriul v-a realiza evaluarea pe o scară de la 1 la 15, respective 20, pentru fiecare categorie în parte, astfel:

- Creativitate (A1 – maxim 20 puncte)

- Orginalitate (A2 – maxim 15 puncte)

- Calitatea arhitecturală/urbanistică/artistică/funcțională/peisagistică (A3 – maxim 20 puncte)

Se calculează prin însumarea punctelor acordate de juriu pentru următoarele aspect:

A1 – crearea unei simbioze între caracterul și istoria locului și nevoile contemporane, raportat la destinația de Centru Cultural (maxim 20 puncte);

A2 – prezentarea unei soluții originale prin intervențiile propuse și soluțiile identificate (maxim 15 puncte);

A3 – caracterul spațiului public rezultat în urma intervenției propuse și atmosfera general a intervenției, punctând funcționalitatea construcției raportat la destinația acesteia (maxim 20 puncte).

A. Viabilitatea, raționalitatea și sustenabilitatea proiectului – 30% din evaluarea finală (maxim 30 puncte)

Juriul v-a realiza evaluarea pe o scară de la 1 la 10, pentru fiecare categorie în parte, astfel:

- Viabilitate (B1 – maxim 10 puncte)

- Raționalitatea (B2 – maxim 10 puncte)

- Sustenabilitatea soluției propuse (B3 – maxim 10 puncte)

Se calculează prin însumarea punctelor acordate de juriu pentru următoarele aspect:

B1 – gradul de viabiltate a soluției propuse pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 29/11/2021
Local time: 23:30
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Romanian, English
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

Premiile acordate sunt: Premiul I : valoarea contractului de proiectare (S.F., DTAC, DTOE, Pth, DDE și Asistență tehnică), în limita a maxim 3% din valoarea devizului estimativ general al proiectului câștigător Premiul II: 40.000 lei .Premiul III : 25.000 lei

IV.3.2)Details of payments to all participants:

AC se angajează să achite premiile în termen de 30 zile calendaristice de la depunerea documentelor în acest sens de către câștigători la registratura C.J. Bihor (cerere și factură). Acest termen se poate prelungi numai din motive obiective și independente de voința și controlul AC.

IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: no
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: yes
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:
Arhitect – dl. Adrian SPIRESCU – ROMÂNIA
Arhitect – dl. prof.dr. Vlad GAIVORONSCHI – ROMÂNIA
Arhitect – dl. Radu FORTIȘ - ROMÂNIA
Arhitect – d-na Ioana FILIP – ROMÂNIA
Vicepreședinte Consiliul Județean Bihor – dl. Călin Grațian GAL – ROMÂNIA

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din legea 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021