Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539253-2021

22/10/2021    S206

Poland-Bielsk Podlaski: Waste-tip management services

2021/S 206-539253

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 199-519328)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Postal address: ul. Studziwodzka 37
Town: Bielsk Podlaski
NUTS code: PL84 Podlaskie
Postal code: 17-100
Country: Poland
Contact person: Anna Bazyluk
E-mail: mpo@mpobielsk.pl
Telephone: +48 731007401
Internet address(es):
Main address: http://www.mpobielsk.pl
Address of the buyer profile: www.mpobielsk.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

II.1.2)Main CPV code
90533000 Waste-tip management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych o kodach:

a) 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

b) 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe

c) 15 01 07 – opakowania ze szkła

d) 20 01 01 – papier i tektura

e) 20 01 02 – szkło

f) 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

g) 20 01 02 – odpady ulegające biodegradacji

h) 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 199-519328

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 15/11/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 15/11/2021
Local time: 10:10
Read:
Date: 23/11/2021
Local time: 10:10
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 12/02/2022
Read:
Date: 20/02/2022
VII.2)Other additional information: